Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

     
     
     
     

in memoriam

   
  Geboorte datum 1928-09-23 Datum overlijden 2015-01-20  
     
     
  In memoriam van  
  Zr. Maria Virgo Lammers  
           
 

 Zr. Maria Virgo werd geboren in Budel in een gezin met 17 kinderen. Een hecht en warm gezin. De band met de familie was altijd heel goed. Nadat ze in 1953 ingetreden was, werkte ze in Maria Roepaan in de zustersrefter en in Venray en Blerick in het internaat. Zij wilde graag naar de missie en als voorbereiding hierop volgde zij een cursus Engels in Cowley, Engeland.

In oktober 1967 arriveerde zij in Muona in Malawi, Afrika. Ze kwam hier in het internaat en deed er alle voorkomende werkzaamheden. Vervolgens ging zij naar een missiepost van de Paters Montfortanen op de grens van Mozambique. Zr. Maria Virgo had hier de zorg voor het huishouden bij de verpleegsters in opleiding. Daarnaast ging ze vijf dagen per week naar de omringende dorpen om de vrouwen voorlichting te geven over het huishouden, hygiëne en handenarbeid. Vaak moest ze alleen over slechte wegen lopen en dan was ze angstig, maar ze vertrouwde op Gods aanwezigheid. "Altijd heeft Hij mij veilig geleid, er is nooit iets gebeurd". Na een jaar kon ze terug naar Muona.

Ze heeft er voornamelijk gewerkt bij de vrouwen in de dorpen. Zij leerde hen o.a. met kleine lapjes stof kleding maken voor zichzelf of de kinderen. Midden in het dorp onder een boom werkten ze. En ze hadden  gesprekken over allerlei zaken. Zr. Maria Virgo had een luisterend oor en ze leefde mee met hun zorgen en problemen.Door haar rustige aard was ze er goed in.

Na 36 jaar nam zij definitief afscheid  in Malawi. Ze was God dankbaar voor die prachtige jaren. In het Annaklooster in Tegelen heeft zij vervolgens 11 jaar gewoond. Zij deed er lichte werkzaamheden en had meer tijd voor contacten met familie en medezusters.

Het laatste jaar verbleef zij in Boxmeer. Ze genoot van het leven, wandelingen in de tuin, activiteiten die in Sint Anna georganiseerd werden, zoals  uitstapjes. Zr. Maria Virgo klaagde niet en zeker niet over zichzelf , toch had zij gezondheidsproblemen die steeds erger voelbaar waren. De dokters konden helaas niets meer voor haar doen. In haar aantekeningen stond geschreven: Een veilig contactsleuteltje is de Liefde!  Wij danken haar voor deze liefde.

 
     
 
 
     
   

      
   
spacer spacer spacer
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >