Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

     
     
     
     

in memoriam

   
  Geboorte datum 1913-05-22 Datum overlijden 2015-01-24  
     
     
  In memoriam van  
  Zr. Joanni Kanters  
           
 

 Zr. Joanni werd geboren in Veghel. Zij had één broer, Ties, waar ze veel van hield. In hun jeugd hebben ze samen veel meegemaakt. Toen Zr.Joanni drie jaar was stierf haar moeder en toen zij 16 was haar vader. Broer en zus werden daarna in verschillende gezinnen ondergebracht. Het gemis aan moederlijke liefde heeft haar hele leven getekend. Als jong meisje wilde zij in het klooster treden, maar ze was al 26 jaar toen ze haar roeping mocht volgen. In haar verdere leven heeft ze op veel plaatsen gewerkt. In Lent, Spekholzerheide en Lierop heeft ze jonge meisjes op weg geholpen in de praktijk van het huishouden. In Steyl was zij een zorgzame novicetante. Maar ze werd ook overste en wel in Neer, Sevenum, Amsterdam en Venlo. Zij vervulde die taak met grote voorzichtigheid, rechtvaardigheid, belangstelling en zorg voor ieder. Door vertrouwen te schenken, wist ze de gemeenschap in evenwicht te houden en was er een goede verstandhouding in de samenwerking. In Steyl en later in Venray was zij enkele jaren hoofd van de huishouding.

Haar mooiste tijd was in Amsterdam waar ze het bejaardenwerk op de rails zette.Die contacten gaven haar veel vreugde. In Venlo-Zuid heeft ze dergelijke contacten met liefde voortgezet, tot zij in november 2005 naar Sint Anna in Boxmeer verhuisde. Zr.Joanni beschikte over een kolossaal geheugen. Namen, gebeurtenissen, tijden en plaatsen had ze direct paraat ook op hoge leeftijd. Op 22 mei 2013 vierde ze samen met medezusters en familie haar 100ste verjaardag. Helaas stapelden de lichamelijke problemen zich op. Vaak dacht ze ook aan het einde. Ze kon terugzien op een rijk en gevuld leven en was dankbaar voor alle goede zorgen van degenen die haar omringden.

 

 
     
 
 
     
   

      
   
spacer spacer spacer
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >