Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     

in memoriam

   
  Geboorte datum 1932-08-17 Datum overlijden 2016-06-09  
     
     
  In memoriam van  
  Zr.M.Jeannette van de Vondervoort  
           
 

 

 

 

Zr.M.Jeannette werd op 17 augustus 1932 geboren als derde kind in een groot godsdienstig gezin.  Na de lagere school ging ze in Blerick op kostschool waar ze studeerde op de Mulo en de kweekschool. Als onderwijzeres werkte ze 2 jaar in haar geboorteplaats, Lierop om vervolgens in te treden bij de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid.Ze schrijft hierover: “ Het was op 29 augustus 1954 dat ik ben ingetreden. De intrede was het begin maar eigenlijk ook weer niet. Ik wist al op de lagere school dat ik zuster wilde worden. Toch ligt ook daar niet het begin; thuis is het begonnen. Kiezen voor het klooster was kiezen voor een bepaalde levensvorm.  Ik heb nooit spijt gehad naar het klooster te zijn gegaan. Lange jaren heb ik in het onderwijs gewerkt en ook daar heb ik nooit spijt van gehad”

Tijdens  het noviciaat was ze reeds als onderwijzeres op de Uloschool in Tegelen maar  de langste tijd  ruim 35 jaar was ze  werkzaam aan de MAVO in Blerick. Ze  was een onderwijzeres in hart en nieren die goed overweg kon met de jongeren, iets overdragen, iemand iets leren, het zat in haar bloed. Regelmatig waren er gezondheidsproblemen maar ze kon altijd weer de draad oppakken en werkzaam blijven. Ook na haar pensionering was ze niet zonder werk ze bleef les geven, o.a. Engelse en Nederlandse les.  Werken op de computer was ook belangrijk  voor haar,  zo hield ze b.v. de internationale post bij voor de Congregatie, te denken valt aan brieven bij jubilea of andere gelegenheden, vertalen van brieven in het Engels, maar ook het maken van verslagen bij vergaderingen en het schrijven van de kroniek van Blerick. In alles was ze heel secuur en precies. Van 1981 – 1987  was ze parttime in het Provinciaal Bestuur en ook was ze in het Advies College.  Van 1989 tot 1991 was ze in Blerick leidster van de groep Zonzicht. Toen in 2000  de zusters in Blerick  een appartement kregen, ging ze  samenwonen met zr.Credula . Ze mocht haar nabij zijn in haar ziekte  en heeft dit met  grote zorg en aandacht gedaan.  

We herinneren ons zr. M.Jeannette als een rustige vriendelijke zuster die een afwachtende houding aannam in gesprekken . Ze trad niet graag op de voorgrond en  was een denker die diep nadacht over alles en vaak met spitse opmerkingen kwam die doeltreffend waren. Ze was  een wijze vrouw die goed kon luisteren naar een ander en zich interesseerde voor het verhaal van die ander Ze was creatief en hield van puzzelen, knutselen, schilderen,  lezen  en ook wandelen deed ze graag. Ze genoot van de natuur en de rust. Ze haalde veel kracht uit bezinning,  Ze schrijft erover: “ Rust en bezinning geven me nieuwe kracht, ik wordt erdoor uitgedaagd. Die uitdaging zit echter ook in andere gebieden: het werk, de ontmoetingen en de ontspanning. Ik zie geloven als een levenshouding. Daar hoort ook bij aanvaarden dat het leven gecompliceerd is. Belangrijk voor mij is:  Mijn weg gaan in de zin van:Gij laat mij lopen op de weg waarop Gij mij het liefste ziet.”

Vaak was ze ziek en zeker de laatste jaren in Blerick ging ze lichamelijk erg achteruit. Na een val werd ze meer en meer afhankelijk van verzorging en omdat ze meer zorg nodig had dan men in Blerick kon geven moest ze de plek waar ze zoveel jaren gewoond en gewerkt had  loslaten en kwam ze op 1 september 2013  naar sint Anna in Boxmeer.  Hier was het leven niet gemakkelijk voor haar, de lichamelijke en geestelijke achteruitgang ging door en meer en meer moest ze dingen loslaten.Toch voelde ze zich thuis en ze kon heel goed overweg met de verzorgsters. Ze klaagde nooit ergens over, en als je haar vroeg hoe het was dan probeerde ze er nog een positieve draai aan te geven. Ze was dankbaar voor alle zorg die ze van iedereen kreeg. Veel plezier had ze aan het schilderen . 

 Donderdagmorgen 9 juni heeft de Heer haar geroepen en mocht ze gaan naar het Eeuwige Licht. Haar weg op aarde was ten einde. 

 

 

 

 

 
     
 
 
     
   

      
   
spacer spacer spacer
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >