Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESIË  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

     
     
     
     
spacer spacer spacer
 
in memoriam
 
     
     
  spacer spacer spacer  
 

 

   
  Geboorte datum 1931-07-05
Datum overlijden
2016-11-10  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr. M. Antonine Bekx.  
         
 

 Zr. M. Antonine was bij iedereen bekend als een diep gelovige, hartelijke en opgewekte vrouw. In verschillende kloosters leverde zij een bijdrage aan goed verzorgde maaltijden en in het Annaklooster was zij ook gastvrouw voor alle bezoekers. Ze bezat de gave om gemakkelijk contact aan te knopen met mensen.

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1932-08-17
Datum overlijden
2016-06-09  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr.M.Jeannette van de Vondervoort  
         
 

 "Gij blijft mij God in alle dingen altijd en overal omringen". Deze woorden uit psalm 139 waren voor zr. M. Jeannette een richtingwijzer op haar weg. Zij geloofde in een God die met haar mee lachte en mee huilde. Die er altijd was in lief en leed. Terwijl in de loop der jaren veel veranderde voor haar, is dit steeds zo gebleven: haar verbondenheid met God en de mensen.

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1937-06-10
Datum overlijden
2016-04-22  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr. Thérèse Voermans  
         
 

 Zuster Thérèse was een bewogen religieuze vrouw met een grote betrokkenheid op alles wat haar aandacht nodig had.

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1914-04-04
Datum overlijden
2015-09-21  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr. Petro Theeuwen.  
         
 

 Zuster Petro was een beminnenswaardige vrouw. Dit betekende dat velen graag met haar omgingen, zowel haar medezusters als haar familieleden en mensen in haar directe omgeving.

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1926-04-11
Datum overlijden
2015-04-04  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr .M.Antonio Uijttewaal  
         
 

 Een fijne, lieve vrouw met veel aandacht voor de medemens, zo herinneren velen zich Zr. M. Antonio. Zij had voor iedereen een luisterend oor en een vriendelijke blik. Daarbij was ze altijd heel hartelijk en opgewekt.

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1913-05-22
Datum overlijden
2015-01-24  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr. Joanni Kanters  
         
 

 Zr. Joanni was een toegewijde, lieve vrouw. Ze had veel talenten, waarvan het echt kunnen luisteren naar de ander wel een van de belangrijkste was. Wat haar werd toevertrouwd bewaarde ze in haar hart. Haar toewijding, respect en discretie namen een bijzondere plaats in in haar leven.

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1928-09-23
Datum overlijden
2015-01-20  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr. Maria Virgo Lammers  
         
 

 Zr. Maria Virgo was een stille, vriendelijke zuster die niet graag op de voorgrond trad. Als je met haar in gesprek raakte, kon ze vrij en ongedwongen praten. Ze had een eigen mening, die ze ook uitsprak. Altijd kalm en rustig.

 

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1919-11-07
Datum overlijden
2014-09-20  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr. Stellamaris Hendricks  
         
 

 Zr. Stellamaris  was een toegewijde kordate diepgelovige vrouw die kracht en steun zocht en vond in haar gebedsleven en in het samen zijn met mensen.  Ze werd geconfronteerd met veel vragen en zorgen en zocht samen met de betreffende personen naar oplossingen. Ze kwam op voor mensen of situaties, zeker als ze ontdekte dat er onrechtvaardigheid in het spel was. Ze zocht telkens naar verbetering van de situatie. 

 

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1923-02-23
Datum overlijden
2014-04-15  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr .Maria Martha Geurtjens  
         
 

 Zuster Maria Martha was een stille en vriendelijke zuster die bescheiden vanaard was. Zij wilde niet op de voorgrond staan. Zij deed het liefste in stilte wat zij dacht dat een ander nodig had. Dienstbaar zijn was voor haar de vervulling van haar kloosterroeping.

 
   
 
 
   

 

 

 

   
  Geboorte datum 1917-11-17
Datum overlijden
2014-02-13  
     
 

 

 
  In memoriam van  
  Zr.Bernardino te Kaat.  
         
 

"Großer Gott wir Loben dich. Herr wir preisen deine Stärke. Vor Dir neigt die Erde sich, und bewundert deine Werke.“ Dit lied heeft zr.Bernardino talloze malen gespeeld op het orgel of gezongen met het koor in de kapel in Steyl. Zo leefde ze ook. Vol grote bewondering voor Gods schepping. In alle eenvoud leefde ze met open oren en ogen voor alles wat op haar pad kwam. Ze besefte dat dit haar gegeven werd door de Schepper en ze was er dankbaar voor.

 
   
 
 
   

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 -->>
 

 

     
    terug Ga terug
     
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >