De nieuwe zorgbegeleidster

 

 Zorg-begeleiding binnen de congregatie 

 

Vanaf 1 januari 2006 kende de Nederlandse Provincie 

een zorgbegeleidster in de persoon van Christien Leunissen. 

Ze was verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van een aantal
leden van onze provincie die binnen afzienbare tijd in aanmerking
zouden kunnen komen voor extramurale zorg of indicatie voor een
verzorgingshuis.  

Ze was aanspreekpunt voor de betreffende zusters en had een
signalerende en adviserende functie met betrekking tot de gezondheid
en de kwaliteit van de geboden zorg. Daarom behoorde het tot haar
taak regelmatig de communiteiten/zusters te bezoeken. Ze besprak 
de situatie met het coördinatieteam indien nodig, en onderhield
hiertoe de noodzakelijke contacten met artsen, thuiszorg enz. 
In overleg met de betreffende zuster deed  zij voorstellen aan het
coördinatieteam aangaande het wel en wee van de zuster.
Ze nam deel aan de gespreksgroep over zorg. Zij heeft een goede
voorzet gegeven aan de invulling van deze functie.

 

 

Per 1 januari 2007 heeft zij  deze functie doorgegeven  
aan 
Mevrouw 
Lilian Koks
Zij is fysiotherapeute van  beroep. Na een inlooptijd, waarin  ze zich moest  inwerken in  "wetgeving” en  inleven in de“religieuze leefwereld”, zal ze  voor 8 uur in de week beschikbaar zijn.

We hopen dat ze snel het vertrouwen van de zusters  zal  winnen en dat ze een
weg vindt binnen de maatschappelijke en zorginstellingen waarmee ze te  maken krijgt. Al gauw kreeg ze te maken met de echte praktijk. Ze zette zich in voor zusters  die moeilijk ter been zijn en kreeg het klaar dat er scootmobiels kwamen. Ze regelde de mogelijkheid tot vervoer in de omgeving voor zusters zonder auto. En nu zuster Anna Jacoba zou moeten verhuizen van
Martinushof naar Bösdael  in Reuver, is ze er na veel activiteit in geslaagd dat ze opgeno-men is bij de groep van onze zusters in Boxmeer. Dit zijn nog maar enkele punten die we aan kunnen halen. Maar het  is een functie die niet meer weg te denken is in onze provincie.