Provinciaal kapittel 2008 - 2009

 

Bovenstaande is het logo en het thema, waaronder de Nederlandse provincie haar kapittel houdt van 2008 - 2009

 
Dit thema vloeit voort uit het centrale thema dat voor de hele congregatie is vastgesteld voor het generale kapittel in 2010. De volledige tekst luidt:
God nodigt ons uit om in leerlingschap van gelijken, samen met de
hele schepping, het leven op nieuwe wijze vorm te geven
als een ruimte voor verandering en bevrijding.
Bijbeltekst:
“God spreidt de hemel als een sluier uit en spant ze als een tent,
waarin men kan wonen (Jes.40,22b)
Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder terughoudend-heid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast!. Wees niet bevreesd (Jes.54,2,4a)
 
 
Kapittel, een voortgaande beweging
Een kapittel is het samenkomen van de congregatie om samen te reflecteren op de zending van de congregatie. Wat iedereen aanbelangt moet ook door iedereen besproken worden. Het is een herijking van de oriëntatie, van de zending van de congregatie – provincie - voor de komende jaren. Maar als de oriëntatie, de zending geen geleefde werkelijkheid wordt en als de zending, de oriëntatie niet voortdurend wordt ingeoefend, wel is waar met vallen en opstaan, blijft een kapittel een vreemd element, terwijl het juist de bedoeling is met elkaar religieus en zuster te zijn en te worden in de omstandigheden van de tijd. Natuurlijk moet zo’n proces van bezinning zich verhouden met de realiteit van de congregatie en met de realiteit van kerk en samenleving. Maar besef tegelijkertijd dat Sara lachte omdat ze zich binnen haar eigen perspectief de toekomst niet anders kon voorstellen dan kinderloos te blijven. Ondanks haar zelf werd zij vruchtbaar en stammoeder van Gods Volk. De beweging van God gaat verder, krijgt steeds weer een andere vorm. Wij dragen de beweging van God verder in het vertrouwen dat anderen op hun eigen wijze in die beweging van God staan en deze verder dragen. (Tjeu Timmermans, karmeliet)
 
Op 11 september komen de kapittelleden voor de eerste keer samen. Als voorbereiding bezinnen we ons op een tekst van Tjeu Timmermans, begeleider van ons kapittel, met de volgende vragen:
1. Wat zien wij als kern van onze identiteit?
2. Wat zien wij als zendingsopdracht voor ons kapittel?
3. Als we uitgaan van de realiteit van onze provincie, wat moet dan met het oog op de toekomst, zeker besproken worden?