Voorbereiding Kapittel 2008 - 2009

 

 

 

Voorbereidende kapittelbijeenkomsten
 
De meeste van de voorbereidende bijeenkomsten zijn bedoeld voor kapittelleden met zoveel mogelijk zusters erbij. Zo wordt het kapittel een zaak van ons allemaal.
 
De eerste bijeenkomst voor alleen kapittelleden was op 11 september. Midden in de zaal stond op de grond een mooie tent, gemaakt door de echtgenoot van een van de personeelsleden, tevens kapittellid.
 
Op die dag werd na een welkom en inleiding gestart met de volgende vragen:
1. Wat wil ik inbrengen?
2. Wat hoop ik te ontvangen?
3. Wat willen we met ons kapittel bereiken?
Voor iedere vraag werd een gekleurd strookje papier aangereikt, waarop iedereen met een enkel woord de vraag beantwoordde. Deze strookjes werden verwerkt tot een ketting en rond de tent gelegd. Aandachts-punten die vaker vernoemd werden, waren o.a: veel goede wil, luisterhouding, respect, openheid, vertrouwen.

In vier kleine groepen hebben we nadien de vragen besproken die we als huiswerk hadden gekregen.
1. Wat zien wij als de kern van onze identiteit?
2. Wat zien we als zendingsopdracht voor ons kapittel?
3. Als we uitgaan van de realiteit van onze provincie,  
    wat moet dan met het oog op de toekomst, zeker besproken worden?
Vooral bij de laatste vraag werd veel materiaal aangereikt t.a.v. van toekomstig beleid, waar het kapittel zich in zal moeten verdiepen: o.a. zorg voor een religieus, spiritueel leefklimaat; zorg voor gemeenschappelijke betrokkenheid, zorg voor een goede kwaliteit van zorg voor verzorgende en verplegingsbehoevende zusters en verder de toekomstige bestuurbaarheid en het cultureel religieus erfgoed.
 
Afzonderlijke aandacht werd besteed aan de internationale verbondenheid en het maken van concrete afspraken, zoals het doorgeven van het inhoudelijk gebeuren van deze dag aan de zusters thuis. Daarvoor meldden zich gegadigden en werden data vastgelegd.

 
Kapittelbijeenkomst op 28 oktober
Vandaag was de zaal gevuld met een rijke schare van zusters, zowel kapittelleden als niet kapittelleden. Onder begeleiding van Tjeu Timmermans en Ineke  Popma, die dit jaar met ons optrekken, gingen we met moed aan de slag. De dag werd geopend met een Eucharistieviering met aansluitend de lunch. Voor de namiddag kwamen er praatpapieren op tafel over toekomstige bestuurbaarheid en de te vormen commissies tijdens het kapitteljaar.
In het kapittel van 2005 is het besluit genomen, dat we ons als provincie niet aansluiten bij de Duitse provincie. Dit zou nogal wat ingewikkelde situaties op financieel, juridisch en cultureel met zich meebrengen. Maar hoe willen we dan verder als kleiner wordende provincie? Daarvoor was een praatpapier samengesteld, waarop de realiteit van nu geschetst stond, met de keuze of we verder gaan als een filiaal van het generale bestuur, regio of zelfstandige provincie. Voor het laatste werd gekozen, waarbij zolang mogelijk de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van ieder gewaarborgd blijft. Daarnaast werd tevens gekozen voor een beheerstichting, die veel materiele zaken voor haar rekening kan nemen. Een hele stap, die verder uitgewerkt zal moeten worden, voordat we veilig en in alle rust het loslatingproces zijn gang kunnen laten gaan.
 
De commissies die het kapittelproces in beweging moeten zetten en veel voorwerk zullen verrichten om tot goede besluiten te komen zijn:
- de werkgroep, die de commissies en werkgroepen van de afgelopen periode evalueert en voorstellen aanreikt voor de volgende periode
- de werkgroep bejaardenbeleid en bejaardenzorg
- de werkgroep kleine giften
- de werkgroep toekomstige bestuurbaarheid
Een statistiek met daarop vermeld het aantal zusters met leeftijden van nu en in de toekomst werd meegegeven om in het komende onderzoek tot reële voorstellen te kunnen komen.