OP WEG NAAR HET KAPITTEL

 

 Voorbereidende bijeenkomst op 5 februari 2009

Op 5 februari waren we weer met een behoorlijk aantal zusters en genodigden samen om verdere stappen te zetten, richting ons eigenlijke kapittel in juni 2009.
In haar openingswoord zei Zr. Cornelia het volgende: “Op 1 januari jl. hadden wij een gemiddelde leeftijd van 82,6 jaar. Dat is een realiteit die we onder ogen moeten zien, of we willen of niet. Toch vinden we het belangrijk dat we onze vitaliteit en geestkracht levend houden om, wonend in Gods tent, gastvrij, creatief en bevrijdend aanwezig te kunnen zijn om ruimte te kunnen creëren in ons hart en in onze gemeenschappen en huizen om gastvrij te kunnen delen. Een van de kapitteltaken is het, ons open te stellen voor wat in de komende jaren op ons toekomt. Dit gaat ons ieder persoonlijk aan, maar ook gezamenlijk als provincie.”
 
Er kwamen verschillende praatpapieren van de commissie ‘Toekomstige bestuurbaarheid’ ter tafel o.a.:
-          De toekomst van het Annaklooster, het provincialaat, in Tegelen
-          Het al of niet laten voortbestaan van het adviescollege, als er een beheerstichting komt naast het provinciaal coördinatieteam.
-          Zijn we over 5 jaar nog in staat een kapittel te houden? Moeten we niet zoeken naar een andere manier van overleg om de medeverantwoordelijkheid, van de dan nog aanwezige menskracht, te waarborgen zolang dit mogelijk is?
De 3 voorstellen worden met enkele opmerkingen aangenomen en doorgeleid naar het kapittel.
 
Verder waren er papieren van de ’Werkgroep Giftenbeleid’ en ‘Stichting Colam’ in Roermond die over financiële ondersteuning gingen. Beide voorstellen waren goed omschreven en met een aantal opmerkingen werden ook deze doorgeleid naar het kapittel.
 
 
Pater Timmermans vatte het werk van deze dag samen in de volgende woorden: “De tent is heel beweeglijk, maar moet ook met tentpinnen worden vastgezet. Vandaag hebben wij een aantal tentpinnen gemaakt, waarmee wij die tent voor de komende jaren kunnen vastzetten – niet opdat de tent daarmee onbeweeglijk wordt, wel om aan te geven “hier staan we voor, hieraan willen wij graag werken”. Belangrijk is het dat het beheer goed geregeld is en dat de menselijke aandacht voldoende vorm kan krijgen. Even belangrijk is het oog te hebben voor zaken die buiten de eigen leefwereld aan de orde zijn, zoals giften en Colam. De woonplaats van God moet altijd gezocht worden in de directe context van ons leven.”