Het provinciaal kapittel van 14 - 21 juni 2009

 

In de week van 14 - 21 juni sloegen we onze tent op in Wahlwiller. In een sfeer van rust en gastvrijheid konden we onze volledige aandacht richten op de afronding van onze beleidslijnen waaraan we in de voorbereidingstijd met zoveel mogelijk zusters al gewerkt hadden. We waren met 25 personen bijeen waarvan 15 kapittelleden en 5 ondersteunende leken; 2 leidsters van onze grotere communiteiten en 3 leden van het adviescollege. Ook waren er twee leden van ons generaal bestuur aanwezig die vanuit het zicht van de hele congregatie het geheel volgden en hun inbreng gaven. Als ondersteuning hadden we voor hen voor een vertaalster gezorgd. De gespreksleiding zorgde er voor dat het kapittelproces goed kon verlopen.

Deelnemende kapittelleden
 
Het hele gebeuren stond onder het thema:
Leven in Gods tent:
gastvrij  -  creatief  -  bevrijdend
 
In een sfeer waarbij afwisseling van gebed en bezinning, overleg en besluitvorming, centraal stonden, kwamen de best mogelijke beleidslijnen tot stand voor de komende bestuursperiode.
Omdat tijdens de voorbereidingen al zichtbaar geworden was dat dit ons laatste kapittel zou zijn, wilden we er ook allen iets goeds van maken en dat is gelukt. Met enige pijn en heimwee in ons hart stemden we af, dat we bij het Generaal Bestuur dispensatie zullen aanvragen voor de verplichting om kapittel te houden. We zochten tevens naar andere vormen van samenkomen om ook in de toekomst nog belangrijke beslissingen te kunnen nemen.
In de komende periode zal de bestuurlijke samenwerking met leken op nieuwe wijze vorm gaan krijgen. Tijdens het kapittel hebben we daartoe al de nodige besluiten genomen.
 
 
Het toekomstig beleid wordt toevertrouwd aan het nieuw gekozen coördinatieteam dat: geïnspireerd door het visioen van de stichter Eduard Michelis: “ wil open staan voor de noden van de tijd” en zich voor het thema:
“Leven in Gods tent; gastvrij – creatief – bevrijdend”  vol vertrouwen wil inzetten.
 
Tot coördinatieteam werden herkozen:

         Zr. Cornelia Schellens, coórdinatrice

         Zr. Marita Pouwels

         Zr. Magdalien Roijackers

Bloemen als afscheid en als
gelukwens bij de hernieuwde keuze
 
 
Het coördinatieteam zal worden bijgestaan door een Adviescollege bestaande uit de volgende leden:
 
Zr. M. Agnes Maas
 
Zr. Henrica Jans
 
Zr. Veronique Henderson
 
Mw. Olga van Kollenburg
 
Mw Johanna van Dijk
 
Dhr. Henk Jacobs