Op weg naar het generaal kapittel 2010

 

Nauwelijks is het provinciaal kapittel voorbij of de voorbereidingen op het generaal kapittel zijn al begonnen. Het generaal kapittel, als hoogst besluitvormende orgaan, wordt om de 5 jaar gehouden. Van 16 januari tot 4 februari 2010 vindt dit kapittel plaats in het provinciehuis Curitiba -  Brazilië.

Het Kapittel staat onder het thema:                  

 "God nodigt ons uit,

in leerlingschap van gelijken,

in gemeenschap met de hele schepping,

het leven nieuw vorm te geven

als ruimte voor verandering en bevrijding."

Op 9 september 2009 kwamen de gekozen kapittelleden van Duitsland en Nederland naar Tegelen. We hebben uitvoerig gediscusieerd over het thema. In de uitwisseling leren we elkaar beter kennen, kunnen samen dieper op het thema ingaan en komt de verscheidenheid van leefwijze, cultuur en handelwijze sterker tot uitdrukking. 

We hadden via  het generaal coördinatieteam een tekst aangereikt gekregen over de "Dans van Bevrijding en Verandering" van Elisabeth Schlussler Fiorenza. Ondanks dat het moeilijke kost was, vonden we menige goede aanzet voor de verdieping van ons thema.

We hebben tevens van gedachten gewisseld over de thematieken die we als ingezonden stukken willen voorleggen aan het generaal kapittel, waarover besluiten  moeten worden genomen of ieder geval besproken  moeten worden. In gezamenlijk overleg zijn we tot een goede voordracht gekomen voor deelname aan commissies gedurende het kapittel. Wie na de sluiting van het het kapittel nog een of ander project, van onze zusters in Brazilië  wil bezoeken, kon zich daarvoor melden. 

De volgende bijeenkomst is weer in Tegelen vastgelegd en wel op 5 september 2009.