Openingsviering generaal kapittel 2010

 

De Voorzienige God trekt met ons mee

 
 
Vol verwachting en blij gestemd verzamelden zich op zaterdag 16 januari 2010 de leden van het generaal kapittel en 220 gasten, zusters uit Latijns-Amerikaan, priesters, vrienden en vriendinnen, leken ‘Boodschappers van Gods Voorzienigheid’, in de parochiekerk St. Augustinus in Curitiba.
 
De aartsbisschop Dom Moacir Jose Vitti van Curitiba vierde met de aanwezige priesters, zusters en gasten de Eucharistie.
Bij het begin van de H. Mis begroette zr. Lurdes Luke alle aanwezigen en opende officieel het 27ste  generaal kapittel 2010 met de woorden: “In vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, in blijdschap en vol hoop, verklaar ik bij deze feestelijke viering het 27ste  generaal kapittel van onze congregatie als geopend”.
 
In haar woorden onderstreepte ze dat wij zusters van de Goddelijke Voorzienigheid sinds het vorige generaal kapittel onze weg zijn gegaan in het licht van de “Horizon”. Deze horizon heeft ons in beweging gezet, vragen opgeroepen en ons geholpen in onze contacten menselijke en solidaire relaties aan te knopen.
Het kapittel is een tijd om het charisma en de spiritualiteit te vieren, om met nieuwe kracht en moed iets te ondernemen en zich daartoe te verplichten, in het vertrouwen dat Gods Voorzienigheid met ons gaat.
Tijdens de Eucharistieviering presenteerden alle provincies en regio’s zich ieder op eigen wijze.
Na de slotzegen van de aartsbisschop werden alle kapittelleden met naam door het generaal coördinatieteam opgeroepen en ontvingen daarna de zegen van de feestvierende gasten. Aansluitend werd het feest van ontmoeting met alle zusters en gasten voortgezet in de sporthal van de nabijgelegen school.
De zusters in de provincie Curitiba hebben aan het openingsfeest en de voorbereidingen op het kapittel op uitstekende wijze vorm weten gegeven. Wij danken de provincie daarvoor.
 
 
Aan de openingsviering gingen voor de kapittelleden enkele dagen van integratie en bezinning vooraf. Het kapittelthema: “Maak de plaats voor je tent ruimer...” (Jes. 40, 22) werd met de bijbehorende bijbelteksten persoonlijk en in gemengde taalgroepen verder uitgediept.
 
Nu kan de eigenlijke opgave van het generaal kapittel beginnen. De kapittelleden werken in verschillende commissies om zo het verloop van het kapittelproces te ondersteunen.
 
Wij danken voor alle groeten en goede wensen. We bevelen ons verder aan in jullie gebeden.
 
Met hartelijke groeten van de Communicatiecommissie,
 
zr. Henrica, zr. Guntraud, zr. Marion, zr. Rita, zr. Rahayu, zr. Virgo, zr. Judith, zr. Elisabeth Namuthuwa