Curitiba, 23 januari 2010

 
Vol vreugde en dankbaarheid willen we jullie enkele stappen van het kapittelproces meedelen.
Het eigenlijke werk van het kapittel begon op zondag 17 januari met de berichten over ons leven en onze zending als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in de laatste 5 jaren. We luisterden naar het bericht van het generaal coördinatieteam, de verantwoordelijken voor het economaat, voor de communicatiemiddelen (Flash Lights, tijdschrift ‘Bruggen Bouwen’ en website), en het internationale team ‘Solidaire Economie’, alsook naar de berichten van iedere provincie en regio van onze internationale congregatie. Urenlang hebben we aandachtig en verantwoord geluisterd. Daarna konden we op verschillende manieren onze dank uitspreken voor hetgeen de Voorzienigheid door ons leven en door onze zending heeft bewerkt. De kapittelbegeleidsters (Lieve Troch en zr. Lucia Weiler) en onze adviseur (P. Gabriel Koten SVD)  gaven daarna ieder hun visie op de ingebrachte stukken. Deze visies hielpen ons de realiteit van ons leven waar te nemen als een onverdiende genade, waarvan ons doen en zijn doordrongen is. Zij duidden perspectieven voor de verdere weg aan.
 
Een inleiding van Roberto Rossi over de huidige sociaal-politieke en economische realiteit op internationaal niveau en de kijk op de situatie van de kerk en het religieus leven in ieder continent, verruimden onze horizon. Het waren bijdragen die ons uitdagen tot nieuwe antwoorden op hedendaagse oproepen. De werkbijeenkomsten werden afgesloten met een persoonlijke bezinning met aansluitend een groepsgesprek, dat ons hielp de voorgelegde inhoudelijke stukken in hun samenhang te zien.  Ook de ingezonden stukken die aan het kapittel werden gestuurd, eisten onze aandacht op. Ze werden naar thema’s gebundeld en moeten gedurende het verdere verloop van het kapittel besproken worden.
 
 
Het waren dagen van intensief werken, maar ook dagen van gebed en bezinning. In verschillende talen, met verschillende symbolen, maar vanuit ons gemeenschappelijk geloof, celebreerden we de vreugden en de uitdagingen van onze weg. De liturgiegroep wist aan het morgengebed en de Eucharistieviering iedere dag op creatieve wijze vorm te geven. Ook in het samenzijn worden grenzen van taal en culturen overwonnen, want we zijn allen zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.
 
Elke groet, elke herinnering, elke geste en iedere attentie die ons bereiken, maken ons blij en verrijken ons. Wij ervaren jullie levendige aanwezigheid en willen jullie hartelijk danken, ook voor de gebeden die jullie voor ons bij God brengen.
 
In deze verbondenheid voelen we ons bereid tot voortzetting van dit proces, dat ons tot verdieping van de thema’s brengt die voor ons leven en onze zending heden ten dage belangrijk zijn.
 
Hartelijke groeten,
 
Het communicatieteam