Curitiba, 31.01.2010

 

Lieve zusters,

Vervuld van vreugde en dankbaarheid willen we jullie verdere ervaringen en reflecties meedelen, die wij op onze weg gedurende het generaal kapittel sinds onze laatste brief gemaakt hebben. Tot nu toe verloopt het kapittelproces volgens het geplande programma.
 
Na de verschillende berichten over onze congregatie: van de provincies en regio’s, over de realiteit van de wereld, de kerk en het religieuze leven, gehoord en verdiept te hebben, hadden we een rustdag om nieuwe krachten te verzamelen. Enkele zusters maakten met de trein een uitstapje naar Morettes, een beschermd natuurgebied van Parana, en konden van de schoonheid van de natuur genieten.  Anderen zijn naar Vila Velha, een ander beschermd natuurpark gereden, waar men historische stenen kan bezichtigen. Een andere groep heeft de dag besteed aan een bezoekje aan de stad en weer anderen bleven thuis. Deze vrije dag heeft ons goed gedaan en nieuwe krachten gegeven om onze kapittelwerkzaamheden te kunnen voortzetten.
 
In de voorbije week werkten we hoofdzakelijk in groepen (taalgroepen of gemengde groepen). De thema’s die de meeste tijd onze aandacht vroegen voor reflectie en verdieping zijn: leerlingschap van gelijken, spiritualiteit, missie/zending, structuur, vorming en planetair bewustzijn. We werkten volgens de methode van de “dans van bevrijding en verandering”.  Alle thema’s staan in het licht van onze Horizon. Wij ontdekten de elementen, die ons kracht geven en uitdagingen zijn voor de verwerkelijking van het leerlingschap van gelijken. Ondanks moeilijkheden op deze weg vertrouwen we op de Goddelijke Voorzienigheid, dat we op de juiste weg zijn.
 
 
Wij hadden tijd voor persoonlijke en gemeenschappelijke verdieping van de Horizon die ons sinds 2005 begeleidt, dit om te weten te komen of wij hem zouden moeten veranderen oftewel opnieuw bevestigen.
 
Woensdagmiddag hebben we met een churrasco afscheid genomen van het oude generale coördinatieteam.
 
Van 28-29 januari 2010 hadden we een onderscheidingsproces als voorbereiding op de keuze van het nieuwe generale coördinatieteam voor de volgende ambtsperiode. Dit proces bracht ons in een sfeer van gemeenschappelijk zoeken, gebed en dialoog. In deze sfeer van innerlijke stilte hebben we kandidaten genoemd, die het nieuwe generale coördinatieteam zouden kunnen vormen.
 
Op 30 januari 2010 vond de keuze plaats van de generale coördinatrice en de vier assistenten.
 
Gekozen werden:                       
 
zr. Lurdes Luke: generale coördinatrice
zr. Ursula Kuhlmann,
zr. Inês Pretto
zr. Lydia Liong
zr. Sandra Roaris
 
Met deze brief nemen wij als communicatieteam afscheid. De officiële brief als afsluiting van het kapittel wordt door alle kapittelleden ondertekend en aan jullie toegezonden.
 
Met hartelijke groeten,
 
het communicatieteam