Terugblik op 2010

 

Terugblik op 2010, een jaar van feestelijkheden

De heer Gos van de Wouw, die jarenlang onze rector in Blerick was, zei altijd: “Je moet elke mogelijkheid aangrijpen om feest te vieren. Dit versterkt de onderlinge band, brengt mensen samen en geeft blijdschap aan het leven dat toch al zo kort is.” Deze wijze woorden hebben we in 2010 kunnen realiseren. Juist omdat we samen ouder worden en het aantal zusters afneemt, gaven de feestelijkheden van dit jaar voor velen extra kleur en inhoud aan hun leven.
 
Zr. Elisa Hülsmann 103 jaar en 80 jaar in het klooster.
 
Op 6 januari 2010 werd zr. Elisa Hülsmann 103 jaar. Zoiets kun je niet zonder meer voorbij laten gaan. Bij de Eucharistieviering, receptie en heerlijke maaltijd was iedereen die enigszins kon aanwezig om met haar te feesten. Op 23 april waren we weer met z’n allen aanwezig in Houthem om haar 80-jarig intredefeest in onze congregatie te vieren. Voor deze dag had de waarnemende burgemeester van Valkenburg dhr. Martin Eurlings zich vrijgemaakt om bij dit grandioze feest aanwezig te zijn. Daar zijn vrouw actief betrokken is bij het wel en wee in “Huize Vroenhof” wist hij in zijn toespraak zr. Elisa goed te typeren en ieder aan het lachen te brengen. Ook de familieleden genoten van de belangstelling. Zuster Elisa vertelt meerdere keren: “Als ik alleen ben dan word ik me bewust dat ik nog denken kan. Wat is   dat vreemd en toch ook iets bijzonders. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan”. Al met al heeft ze ook de 104 jaren van haar leven in 2011 vol kunnen maken.
 
 
 
De Nederlandse provincie 90 jaar
 
In de maand juni werd in Tegelen het 90-jarig zelfstandig zijn van de Nederlandse provincie gevierd. In1876 waren de eerste zusters vanuit Duitsland als asielzoekers naar Nederland gekomen. In het generaal kapittel van 1916 werd besloten tot oprichting van een Duitse, Braziliaanse en Nederlandse provincie. Door de oorlog 1914 - 1918 werden de ontwikkelingen binnen Europa uitgesteld. Op 25 februari 1920 was het zover en werd de zelfstandigheid van onze provincie bekrachtigd. Vanaf die tijd traden er 519 zusters, werkzaam en wonend op 21 plaatsen, toe tot de Nederlandse provincie. Vanwege het kapittel in Brazilië en de wintertijd werd dit feest naar juni verschoven.
Al zijn we in de loop van 90 jaren sterk in aantal verminderd en verouderd, er blijven volop kansen en mogelijkheden om als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid overal liefdevol, blij en gastvrij aanwezig te zijn.
 
 
Op deze dag stonden ook de feestelingen van het jaar, 2 zusters die hun 60-jarig en 4 die hun 50- jarig intredefeest vierden, in het middelpunt. Achteraf bleek dat deze groep van vier de laatste grotere groep was die met 8 jonge vrouwen in 1960 intraden en nu met z’n vieren nog samenzijn. Bij dit feest waren bijna alle zusters aanwezig, het personeel en alle personen die met onze werkzaamheden verbonden zijn.
                       
 
 
 
Voor de namiddag was Julika Marijn uitgenodigd om in het theaterstuk “Denkend hart”
het joodse meisje Elly Hillesum tot leven te brengen. Ze liet ons zien waar Etty haar kracht voor het leven vandaan haalde. Hoe ze zichzelf ter verantwoording riep bij alles waar ze voor koos en vanuit de realiteit zoals die op haar afkwam.
 
 
 
 
 
Malawi, Afrika 50 jaar
 
In 1960 vertrokken de eerste 5 zusters vanuit Duitsland, Nederland en Brazilië naar Malawi, Afrika. Het is steeds een internationale groep gebleven tot dat de laatste Duitse zuster 2 jaar geleden terugkwam. Nu telt deze regio 21 Malawische zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en 2 novicen. Voor het 50-jarig aanwezig zijn in Malawi had de regionale overste alle oud-missionarissen uitgenodigd. Vanuit onze provincie was zr. Veronique Henderson aanwezig die daar jaren in het ziekenhuis en in het bestuur van de regio haar beste krachten heeft gegeven.
 
 
 
 
 
De andere oud-missionarissen vanuit Nederland zijn overleden  of konden gezien hun leeftijd niet deelnemen aan dit feest. De 4 nog in leven zijnde zusters, waaronder zr. Maria Martha Geurtjens, die in 1960 tot de pioniersters behoorde, en nu in het KVH St. Anna, in Boxmeer woonachtig is, vierden samen dit feest. Op die dag werden heel wat herinneringen  tot leven gebracht, waarvan alle aanwezigen genoten.
 
                                                             
 
 
 
Zr. Concordia Kroezen 100 jaar
 
Op 26 november was de langverwachte dag voor zr. Concordia aangebroken. Iedereen had er naar uitgekeken en haar aangemoedigd om vooral vol te houden. In de voormiddag kwamen veel bewoners van het KVH St. Anna in Boxmeer haar feliciteren. Na de middag verscheen zuster Concordia keurig gekapt en in het nieuw gestoken op de kapel, waar de familie en veel zusters zich verzameld hadden. De receptie daarna met de toespraken van zuster Cornelia, de burgemeester dhr. Karel van Soest en de directrice Enny Hoenselaar deden haar zichtbaar goed. En wat genoot ze van het feestelijk lied dat door zuster M. Desiree gemaakt was en door ons allen gezongen werd.
 
 
Nadien hield ze nog een gezellige babbel met de burgmeester en andere tafelgenoten.
De feestelijke middag werd besloten met een heerlijk etentje voor alle aanwezigen Het was een grandioos feest.