Vorrming en Bezinning 2011

 

 

 Het vormingsprogramma voor 2011

 
1. Het thema van het kapittel 2009 was:
Leven in Gods tent ;
Gastvrij – creatief – bevrijdend
 
Het kapittel formuleerde de volgende doelstelling:
 
“Om tegemoet te komen aan de groei in alle fasen van ons leven, om de geestkracht die in ieder aanwezig is aan te wakkeren, te bevestigen en te voeden, is het belangrijk voortdurend bezinning aan te bieden.”
Deze bezinningsdagen zijn ook toegankelijk voor vrouwen en mannen die geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomsten.
 
De thema’s zijn:
 
1. Het hart openen om te luisteren
Mystici en profeten worden?
 
Daarbij uitgaande van het verhaal van Lydia (Hand. 16, 11-15). We willen ons hart openen om te zien wat de levensweg van Lydia kan betekenen voor onze levensweg.
 
Datum:     dinsdag 22 februari
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: zr. Cornelia en zr. Nicolette
 
2. Ramen uit de kapel van Maria Roepaan, Ottersum (8 heiligen)
waarin de 8 zaligsprekingen verwerkt zijn
 
In de 8 gebrandschilderde ramen in de oude kapel van Maria Roepaan zijn de acht zaligheden verwerkt. Hoe kunnen wij het leven en werken van deze heilige mannen en vrouwen verbinden met ons leven en werken?
 
Datum:     dinsdag 10 mei
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: Pastor Bert Paqué en Henk Jacobs
 
3. Scheppingstheologie - planetair bewustzijn
 
De planeet is ouder dan wij en  wij  kunnen die niet besturen. Wij zijn reizigers op de vaart van deze planeet. Hoe kunnen wij binnen dat totaal, scheppend bezig zijn? Wat zijn de krachten die ons drijven?
 
Datum:     woensdag 21 september
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: Birgit Verstappen
 
 
4. Een onvoltooid verhaal.
Gedachtegoed van de zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid van de
Nederlandse Provincie
 
In de loop van de laatste jaren is er veel aandacht besteed aan het tot uitdrukking brengen van onze spiritualiteit. Inmiddels is ons onvoltooid verhaal uitgewerkt onder begeleiding van Agnes Grond en Gisela Hoeve. We willen daar inhoudelijk verder op ingaan.
 
Datum:      donderdag 17 november
Plaats:      St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:          14.00 – 17.00
Inleiding:  zr. Cornelia en Henk Jacobs
 
Ieder die geïnteresseerd is in deze bijeenkomsten of afzonderlijke eenheden, kan zich melden bij zr. Veronique op bovenstaand adres of via
of per telefoon: 077 – 3264500. Iedereen is van harte welkom.