Een onvoltooid verhaal

 

 

 Gedachtegoed van de
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
van de Nederlandse Provincie
 
Jaarlijks gedenken wij op 25 februari de dag, dat de Nederlandse provincie van onze congregatie, die in 1842 in Munster/Duitsland werd gesticht, haar zelfstandigheid verkreeg. Die zelfstandigheid was in de vooroorlogse tijd nog beperkt door het toezicht van het generalaat in Munster, de constitutie en een tweede handboek, de leefvorm, waar alle handelingen tot in de puntjes omschreven waren.
Daar zijn na 1945 grote veranderingen in gekomen. Afhankelijkheid groeide uit tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig handelen wat betreft de vormgeving van ons religieus leven. In het beroepsleven stonden we al voor grote verantwoordelijkheden binnen onderwijs, gezondheid, internaten en huishoudelijke taken binnen instellingen.
 
Tijdens het provinciaal kapittel in 2009 werd het thema “Toekomstige Bestuurbaarheid” uitvoerig besproken. De voortschrijdende leeftijd en het afnemende aantal zusters waren tekenen van de tijd, waaraan we niet voorbij konden gaan. Eveneens werd besloten het charisma en de spiritualiteit opnieuw te toetsen en in een geloofsgetuigenis vorm te geven Dit proces vond plaats onder goede begeleiding van mw. Gisela Hoeve en mw. Agnes Grond met alle zusters die hieraan nog hun medewerking konden geven.
 
Ons verhaal wil een boodschap zijn van hoop en vertrouwen, leven, licht en warmte. Een creatieve, scheppende boodschap die grensoverschrijdend is en ruimte laat om verder eigen sporen te trekken.