Afscheid van rector Arie van Elven

 

 

Op de laatste dag van het jaar 2011 hebben we rector Arie van Elven begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Tegelen.

Op 1 september 1963 werd hij tot moderator van onze
toenmalige kweekschool in Blerick benoemd en als rector van de communiteit. Bijna 50 jaar lang verzorgde hij de liturgische diensten, zowel in Venlo als in Blerick. Al spoedig had hij een acolietencorps om zich heen verzameld, dat hem en ons al die jaren trouw is gebleven. In de periode van vernieuwing en verandering binnen de kerk en het religieuze leven is hij voor ons een grote steun en inspirator geweest. In de voorbede, tijdens zijn afscheidsviering, sprak zr. Cornelia in naam van ons allen de waardering uit voor alles wat hij voor ons en veel anderen heeft betekend.

“In dankbaarheid bidden wij, dat Gods Voorzienige aanwezigheid als een licht mag opgaan over meneer van Elven en over allen en alles wat hem dierbaar was. Bij het schrijven van ons: “Onvoltooid verhaal”, ons geestelijk erfgoed, dat geïnspireerd is op het lied ‘Klankresten’ dat Huub Oosterhuis voor ons schreef bij het 150-jarig bestaan van onze congregatie, ontdekten we, dat we begenadigde mensen waren en zijn. Ook omdat we vele jaren in onze liturgische vieringen geholpen werden bij het putten uit de kostbare Bijbelse bronnen die daarin aangedragen en uitgewerkt werden. Zo liet meneer van Elven in ons veel klankresten en lichtwoorden na. De sporen die hij trok, werkten bevrijdend en bemoedigend. Zijn missionaire betrokkenheid verruimde in ons het zicht op de wereld.
Wij bidden U God, dat door uw kracht zijn levend getuigenis in en door ons verder gaat.”

Ieder van ons zal zijn/haar eigen gedachten hebben bij zijn heengaan en voor menigeen zal zijn betekenis nog lang in de herinnering voortleven.

Gelukkig hebben we zijn laatste wens nog kunnen vervullen nl. begraven te mogen worden te midden van onze zusters op het kerkhof in Tegelen. We mogen terugzien op een mooi afscheid, maar ook op alles wat hij met ons deelde.