Vormingsprogramma 2013

 

 

Vormingsprogramma 2013


 

Het thema dat bij het kapittel 2009 werd meegegeven is:

LEVEN IN GODS TENT, GASTVRIJ - CREATIEF - BEVRIJDEND

 

1ste Bezinningsmiddag


DE KLAAGZANGEN VAN DE PROFEET JEREMIAS

In de kloosters werden vroeger tijdens de Goede Week de klaagzangen van Jeremias gezongen. In de loop der eeuwen lieten meerdere componisten zich hierdoor diep raken. Klagen, treuren, beschuldigen, oproepen tot bekering; het zijn ideale elementen voor het scheppen van drama.

Datum: dinsdag 05 maart

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Jan Egberink en Henk Jacobs


2de Bezinningsmiddag
 

HOE MISSIE DOORGAAT MET VROUWEN IN HET BRANDPUNT

Wanneer we als medeburgers om ons heen kijken, zien we veel wat in strijd is met vrede. Niet overal leggen mensen zich daarbij neer. Zij geloven in een wereld van gerechtigheid en vrede. Vaak zijn het juist vrouwen die zich sterk maken voor verandering, die opkomen voor de rechten van arme of kwetsbare mensen.

Datum: donderdag 23 mei

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Manon Vanderkaa en Zr. Henrica

 

3de Bezinningsdag
 

VAN GOD IS DE AARDE DIE ONS MAAKT EN BESTIERT

Voor christelijke gelovigen is ons lichaam de tempel van de heilige Geest. Voor de Amerikaanse theologe Sally McFague is de aarde op haar beurt het Lichaam van God. Wat zou dat betekenen voor onze visie op aarde en wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor onze manier van leven?

Datum: dinsdag 01 oktober

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Guy Dilweg OFM en Zr. Henrica


4de Bezinningsdag


KIJKEN MET ANDERE OGEN

Dit is het thema van de Missie-zendings-kalender 2013. De kunstenaars zijn op zoek naar sporen van hun scheppende God in hun cultuur en traditie. Ze doen dat niet met woorden, maar met beelden. Kunstenaars uit andere culturen dwingen ons opnieuw de Bijbel open te slaan en met andere ogen te lezen. Ze zetten ons op een ander been.

Datum: donderdag 21 november

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Zr. Cornelia en Henk Jacobs


 Wilt u graag deelnemen aan een of meerdere middagen dan kunt u zich melden per:

e-mail: veronique@zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl

telefoon: 077 - 3264500