200ste Geboortedag van Eduard Michelis

 

Eduard Michelis, stichter van onze congregatie.

6 februari 1813 - 6 februari 2013

In dankbaarheid gedenken wij zijn 200ste geboortedag en verdiepen ons in zijn nalatenschap die we lezen in zijn dagboekaantekeningen:

Aan zijn vriend Franz Lechtappe schrijft hij: “ Er is op aarde niets van belang dan alleen Hij, en alles is leeg en ijdel, alleen Hem aanhangen en Hem alleen liefhebben daar gaat het om. Laat Christus in ons leven”.(1836)

Deze diepe verbondenheid bracht hem in een grote innerlijke vrijheid en in een zorgeloosheid ten opzichte van zijn eigen ik. “Laat mij oprecht verlangen voor de kerk te lijden en laat mij in niets meer mijzelf en mijn voordeel zoeken”. (1845)

In de eerste weken van zijn tijd in Luxemburg schrijft hij: “In deze dagen is het lijden weer dichterbij gekomen en allerlei problemen omgeven mij: het allermeest bezwaart mij de druk waaronder de kerk lijdt. Heer, waarom laat u die u lief hebt zo bedreigd worden?" (1845)

In zijn dagboek lezen we verder : “Stil en regelmatig mijn plicht doen, is vaak moeilijk, terwijl ik heel gemakkelijk het buitengewone doe” (1848)

Als levensprogram gaf hij aan ons mee: “ De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zullen ook in hun godsdienstoefeningen al het buitengewone en opvallende vermijden en zij zullen de aan hen toevertrouwden tot niets ongewoons aansporen. Zij zullen in hun uitingen natuurlijk, eenvoudig en bescheiden, blij en ontvankelijk zijn”. (Uit de oerregel) 
“De roeping van de zusters lijkt op de zending van de Heiland op deze aarde… We moeten ons geheel wegschenken… de wereld heeft ons totaal nodig”. (Kroniek 1934)