Provinciaal kapittel 2014

 

Na de feestelijkheden van het afgelopen jaar: de viering van de 170ste  stichtingsdag van onze congregatie en de 200ste geboortedag van onze stichter Eduard Michelis, staan we inmiddels weer midden in de realiteit van elke dag. Onze aandacht is nu vooral gericht op het aanstaande kapittel, waarin we zullen stilstaan bij het leven in onze provincie: hoe gaan we verder, welke besluiten moeten er worden genomen? Maar er is meer! Om met de woorden van onze stichter te spreken: “De wereld heeft ons heel en al nodig” Dit houdt in dat we, samen op weg zijnde in onze tijd, in de geest van de stichter onze ogen liefdevol blijven richten op de noden in kerk en wereld. De apostolische betrokkenheid van Eduard Michelis was zeer groot. Hij liet zich raken door alles wat er rondom hem heen gebeurde en nam dit mee in zijn gebed.

In enkele bijeenkomsten van bezinning en voorbereiding zijn we met degenen, zusters en leken, die zich erbij betrokken voelden in gesprek gegaan en hebben gezocht naar een logo en thema voor het kapittel.


“Geïnspireerd door Gods Voorzienigheid
vertrouwvol en dankbaar samen onderweg”

De zusters, die zich nog in staat voelden om aan een kapittel deel te nemen, konden zich daarvoor melden. Met een kleine groep zusters en enkele niet religieuze medewerkers/medewerksters hopen we dat het kapittel, het laatste voor onze provincie, een heilzaam gebeuren voor allen mag zijn.
De kapittelleden kregen als eerste opdracht zich te melden  voor een van de drie commissies die onderzoek gaan doen naar het ouderen- en personeelsbeleid, het al of niet voortbestaan van werkgroepen en de toekomstige bestuurbaarheid.

Op 18 november is de officiële opening van het kapittel voor ieder die aanwezig kan zijn.

 

Logo: Pinksterraam
 uit “Ruth een verhaal van hoop” Uitgeverij Stichting Docete, Utrecht