Opening van het provinciaal kapittel 2013-2014

 

Met een mooie, sfeervolle Woord - Communieviering werd het kapitteljaar geopend.  Zr. Cornelia en Ineke Popma gingen voor in het gebed. We vroegen Gods zegen om de werkzaamheden van het kapittel goed te kunnen volbrengen. In de overweging wees Ineke op de betekenis  van Gods naam: “Ik zal er zijn”. God is betrokken op mensen. Met Hem samen op weg hopen we onze bestemming te bereiken.

Zr. Cornelia opende het kapittel met de gedachte dat een kapittel niet alleen een besluitvormende instantie is, maar ook een religieus proces, waarin gebed en realiteit verweven worden. Ze vergeleek het kapittel met een orkest waarin men moet samenspelen om een uitvoering te laten slagen. Wij moeten uitzoeken wat door ons nog “gespeeld” kan worden en wat niet.

Het hoofdthema van deze dag was de structuurverandering voor onze provincie. Met het teruglopend aantal en de veroudering van de zusters wordt het functioneren als provincie moeilijker. Er was door de voorbereidingsgroep een praatpapier opgesteld voor verandering van een zelfstandige provincie naar een zelfstandig huis onder het generalaat. Civielrechtelijke en financiële aspecten vallen dan onder dit huis. Het coördinatieteam komt hiermee te vervallen. De kerkrechtelijke instelling Eduard Michelis die vanaf het vorig kapittel al in functie is, neemt alle materiële belangen voor haar rekening. Hoe zit het dan met de leiding van dit huis? Een huisoverste met twee raadzusters kan gekozen of benoemd worden voor een vastgestelde periode.

Dit thema riep de nodige vragen ter verduidelijking op, maar ook om er nog eens grondig op door te denken voordat er definitieve  besluiten vallen. Dit thema zal nog vaker onderdeel van de bijeenkomsten zijn.