Vervolg van het provinciaal kapittel 2014

 

In de maandelijkse bijeenkomsten van kapitteleden werd serieus materiaal aangeleverd  om in de kapittelweek in juni tot goede besluiten te kunnen komen.
De commissie ‘Ouderenbeleid en personeel’ stoot op moeilijkheden omdat zij met zoveel wisselende wetten, veranderingen en besluiten op politiek en sociaal niveau te maken krijgen. De grote vraag is hoe het er straks uit zal gaan zien  als de gemeente de verantwoordelijkheid moet gaat overnemen?
De leeftijd van de zusters stijgt met de daarbij behorende zorgtaken. Mantelzorg van eigen zusters wordt minder. De nadruk komt steeds meer te liggen op betaalde mantelzorg. Bij het aannemen van lekenpersoneel  is, zover mogelijk, de soepelheid betracht omtrent de inzet op de werkplaats.  Indien werkplaatsen verminderen, moet men zorgvuldig omgaan met de ontslag procedure.

De commissie ‘Structuur’  had een praatstuk voorbereid dat we samen hebben doorgenomen. Duidelijk werd dat er betreffende verschillende zaken belangrijke processen  doorlopen moeten worden o.a. de structuurverandering van provincie naar een communiteit  onder het generaal bestuur en het proces van de verkoop van het provincialaat. Verder werd  er aandacht besteed aan de eigen woningen en de huurwoningen. In een gesprek met het generaal bestuur en met de notaris zijn de constitutionele en juridische kwesties besproken.

In de bijeenkomst van 18 februari lag een bezinnende tekst voor rond het thema; “Gemeenschappelijk onderweg, met vertrouwen en enthousiasme om onze zending te leven als getuige van Gods Voorzienigheid” als voorbereiding  op het generaal kapittel. Kerngedachten die in de bespreking  naar voren kwamen waren: de weg die we gaan, pelgrimerend onderweg zijn, opbrekend, onderzoekend  in geloof en verbondenheid.  In januari 2015 zal in Curitiba, Brazilië het generaal kapittel plaatsvinden. Tevens vond de keuze plaats van afgevaardigden vanuit Nederland naar dit generaal kapittel.