Provinciaal kapittel 16 - 20 juni 2014

 

In de bijeenkomsten tijdens dit kapitteljaar werden meerdere thema’s uitgewerkt. De verschillende werkgroepen werden onder de loep genomen, alsook de ouderenzorg, het personeelsbeleid en de huisvesting. Welke gebouwen willen we behouden en welke moeten we afstoten gezien de afname en vergrijzing van het aantal leden. Het meest ingrijpende is de structurele verandering van een zelfstandige provincie naar een communiteit onder het generaal bestuur dat in Munster haar zetel heeft.

Op de eerste middag van deze afsluitende kapittelweek deed het coördinatieteam verslag van de activiteiten van de voorbije periode 2009 -2014 zoals: de verdeling van de taken, de oprichting van een publieke kerkelijke instelling die mede de materiële zaken gaat overnemen. Verschillende brieven gingen naar Rome voor goedkeuring voor deze Instelling, maar tot nu toe zonder een bevestigend antwoord. De bijzondere feesten zowel in Nederland als in Duitsland kregen de aandacht en de jaarlijkse Algemene Vergadering die plaatsvond met zoveel mogelijk zusters.
Op internationaal gebied waren enkele zusters aanwezig bij het 75-jarig bestaansfeest in Indonesië, bij het generaal kapittel en de economenbijeenkomst in Curitiba, Brazilië en bij de bijeenkomst van de Ordensrat in Steyl .
Het verslag van de provinciale econome sloot hier bij aan. We hoeven ons geen zorgen te maken. Het vermogen wordt goed beheerd onder deskundigheid van meerdere lekenfunctionarissen. Het giftenbeleid binnen de congregatie en naar de KNR - commissies wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.  Bij financiële ondersteuning voor  andere grote projecten wordt gekeken naar het ANBI kenmerk.
De tweede middag werden de tot nu toe geformuleerde teksten van bovengenoemde onderwerpen nog eens doorgenomen op tekstinhoud en daarna def
initief afgestemd.
De woensdag was gereserveerd voor de notaris die het
statuut voor de verandering van Nederlandse Provincie naar Nederlandse Communiteit onder het generalaat in Munster, Duitsland, met ons doornam.
Aansluitend vond de ondertekening van de Akte plaats door de notaris en het huidig provinciaal bestuur.