Provinciaal kapittel 16 - 20 juni 2014, slot

 

Nadat op woensdag de notariële akte was gepasseerd om van provincie als communiteit onder het generalaat verder te gaan, waren we de volgende dag toe aan de keuze van de coördinatrice. Omdat de kieslijst zeer beperkt was, was dit in de eerste kiesronde beslist. Deze zuster kreeg de tijd om haar assistenten te kiezen. Daarna volgde de bevestiging door de afgevaardigden van het generaal coördinatieteam.

De leden van dit coördinatieteam zijn geworden:
Zr. Veronique Henderson  - coördinatrice
Zr. Cornelia Schellens – assistent
Zr. Magdalien Roijackers – assistent                                        

Zr. Marita Pouwels werd bedankt voor
haar inzet van de voorbijgaande periode.

De laatste dag werd besteed aan de afronding van het kapittel. Daarbij sloot een feestelijke Eucharistieviering aan waar ruim 2/3 van de Nederlandse communiteit aanwezig was, met eveneens veel genodigden; adviseurs,  personeel en mantelzorgers die bij ons hun diensten verlenen. In de viering werd een deel weergegeven van onze spirituele weg. “Wij, Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, laten ons vooral leiden door de gedachte van Gods omzien naar mensen Zijn zorg, Zijn nabijheid, Zijn mee op weg gaan met Zijn volk. Ook wij hebben die opdracht van dit omzien naar elkaar, naar de mens die we ontmoeten, de arme, de verdrukte, de eenzame, de ongeziene. Ook nu we ouder worden en het accent van ‘doen’ naar ‘zijn’ is verschoven blijven we kijken waar die opdracht op  onze weg komt en aan wie we die waar moeten maken. De wereld, de mensen hebben ons nodig, onze liefde, onze profetische moed, onze solidariteit, onze hoop en vreugde, onze inzet voor een waardig leven. In de radicale navolging van Jezus geven we Gods Voorzienigheid een gezicht.”

Na de viering werd er informatie verstrekt over wat voorbij is en wat in de  toekomst van ons wordt verwacht. Het geheel sloot af met een ontmoeting en buffet.

Met grote dankbaarheid zien we terug op deze bewogen tijd, de medewerking van velen en het ondersteunende gebed die dit alles tot een hoopval gebeuren heeft gemaakt.