Generaal kapittel 10 tot 31 -01-2015 in Curitiba, BraziliŽ

 

Openingswoord van zr. Lurdes Luke

 

Lieve zusters, bisschop José Mário, Pater Joaquim, vrienden en vriendinnen.
Ik heet u allen van harte welkom. De Drie-ene God heeft ons bijeengeroepen om in zijn liefde het leven te vieren.

Zo willen wij in deze Eucharistieviering in verbondenheid onze dank uitspreken voor alle genaden die wij op onze weg als congregatie vooral in de laatste 5 jaren mochten ontvangen. Tevens willen we vragen om het Licht van de Heilige Geest voor de komende weken.

Wij zijn er ons van bewust, dat we leven midden in een woelige wereld, in een tijd die door grote onzekerheden, angsten, uitdagingen en snelle veranderingen gekenmerkt wordt, die echter ook veel mogelijkheden en hoop biedt. In deze context zijn wij uitgenodigd het thema van ons kapittel te verwerkelijken: “Gemeenschappelijk onderweg, met vertrouwen en enthousiasme om onze zending te leven als getuige van  Gods Voorzienigheid ”.

Dit historisch moment vraagt van ons een hoge mate aan moed en creativiteit en een groeiend bewustzijn de mogelijkheden, wederkerige hulp en solidariteit te verbinden binnen de congregatie, met andere congregaties, met de kerk en met organisaties die zich inzetten voor een waardig leven en die zorg dragen voor onze aarde. 

Het jaar van het Godgewijde leven is een mogelijkheid om samen op weg te gaan en in de vreugde van het evangelie, de profetie en de hoop te leven. Geworteld in ons charisma en in onze spiritualiteit “Geloof in en onvoorwaardelijk vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid” vinden we een sterke motivatie om onze zending voort te zetten.

Lieve zusters, laten we onze zorgen delen met een gezonde onrust!  We willen een proces van loutering ondergaan om de onnodige dingen los te laten. Laten we ons zuiveren! Wij willen de christelijke hoop hervinden en datgene  in onze congregatie realiseren wat voor het Jaar van het Godgewijde leven is voorgesteld

·         Dankbaar omzien naar het verleden

·         Het heden met passie bekijken

·        De toekomst met hoop tegemoet zien, de tekenen van de tijd, de tekenen van God met liefdevolle blik erkennen en door ons getuigenis van geloof, liefde en hoop een creatief antwoord geven door, zoals de Duitse Provincie de weg van onze congregatie inspireert: “Op weg naar de toekomst Gods Voorzienigheid (mijn) een gezicht  te geven”.

 

In dit perspectief luidt de vraag wellicht niet: Hoe zal het in de toekomst met ons verder gaan? Maar: Wat verlangt Gods Voorzienigheid van ons? Hoe zou God in zijn omzien naar ons met onze congregatie na dit kapittel verder willen gaan?

Laten we ons in dit kapittel en op de weg naar de toekomst door de Heilige Geest leiden, gesterkt door de wetenschap, dat God in de geschiedenis aanwezig is en ons steeds opnieuw toespreekt: “Wees niet bang” (…) want Ik ben bij jullie” (Jer. 1,8).

In dit vertrouwen en met deze hoop verklaar ik, samen met zr. Ursula, Sandra en Lydia het 28ste Generaal Kapittel voor geopend.