Generaal kapittel,derde week in Curitiba

 

Nadat de gedelegeerden van het generaal kapittel in Curitiba op zondag genoten hadden van rust, ontspanning, bezinning of een bezoekje aan de markt, werd op maandagmorgen om 8.15 uur het werk weer hervat.

 De berichten van het generale coördinatieteam, het economisch team, alsook de bewerkte  documenten van de voorbije week waren het uitgangspunt van een groepswerk met de thema’s spiritualiteit, communiteit en zending.

De agendacommissie leidde ons op een methodisch geschikte wijze door de volgende dagen. In taalgroepen: Portugees, Engels, Duits en Indonesisch, gemengde groepen en ook in plenum, lieten ze ons de voor het kapittel en het voortgezette  proces noodzakelijke thema’s vaststellen en omschrijven. Vragen met betrekking tot vorming, de eerste vorming van religieuzen, vragen aangaande structuur en organisatie en nog veel meer specifieke aangelegenheden ten aanzien van  het religieuze leven werden besproken.

In een volgende stap werden de behandelde thema’s met het oog op nieuwe besluiten uitvoerig besproken. Deze besluiten moeten na goedkeuring door de gedelegeerden van het kapittel 2015 het beleid van de congregatie voor de volgende vijf jaar vormen.

Tijden van stilte en meditatie onderbraken van tijd tot tijd het werkproces, om steeds opnieuw vanuit een onafhankelijke, bewuste houding de volgende stap te kunnen zetten.

De zakelijke en bindende adviezen van zr. Annette en de weloverwogen en doelgerichte leiding van zr. Sandra Maira en broeder Irio droegen wezenlijk bij aan een geslaagde werkweek.

De donderdagavond stond in het teken van gemeenschappelijke ontspanning. Door vermakelijke, amusante voordrachten probeerden de deelnemers uit de verschillen-de continenten de internationaliteit uit te beelden. Met dans en wijn werd er tot laat in de avond gevierd.

Op zaterdagmiddag werd in het bos naast het provincialaat in Curitiba een traditioneel "Churrasco", een typisch Braziliaanse  barbecue, georganiseerd. Met speciale Braziliaanse gerechten en dranken genoten we van enige onbezorgde uren met zonneschijn.

De komende week zal het keuzeproces voor het nieuwe generale coördinatieteam plaats vinden. Op zondagmiddag zal een inleiding op dit proces starten. In de komende week zullen wij over het verloop van de keuze berichten.