Bestuurskeuze generaal co÷rdinatieteam

 

Curitiba, 27 januari 2015

 
Met grote vreugde kunnen we het nieuwe coördinatieteam van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid voor de komende 5 jaren bekend maken.

  

Van links naar rechts:
           Z
uster Maria Rita Xavier Mendes
           Zuster Marian Ambrósio - voorzitster
           Zuster Lúcia Weiler
           Zuster Lydia Liong - vice-voorzitster
           Zuster Ursula Kuhlmann

Een grote en belangrijke taak wordt hun toevertrouwd. Bidden we voor hen en vragen we om Gods zegen, zodat zij zich door Gods Voorzienigheid ondersteund en beschermd mogen voelen.

Voor de komende bestuursperiode 2015 tot 2020
kregen ze een herschreven horizon mee:

Onze horizon is Jezus Christus.
Als zijn leerlingen kiezen wij voor profetisch leven,
grensoverschrijdend, levendige relaties onderhoudend,
opkomend en zorgdragend voor het leven.
"Wij zijn getuigen van Gods Voorzienigheid."