Sluiting van ons laatste klooster

 

 

Sluiting van ons St. Annaklooster in Tegelen.

In 1934 werd ijverig begonnen om in Tegelen “Op de Hei” uitbreiding van het dorp te realiseren. Door de industrialisering nam het aantal inwoners snel toe. De kerk en het klooster stonden er voordat de rest er kwam. Ruim 81 jaar hebben onze zusters daar zinvol werk mogen doen. Een kleuterschool, lagere school en wijkzorg brachten de bewoners en de zusters dicht bij elkaar. In de tachtiger jaren toen de scholen en de wijkzorg overgedragen waren aan andere stichtingen, is er een poging gewaagd het klooster te verkopen. Een reorganisatie in de provincie schiep uiteindelijk nieuwe mogelijkheden voor dit gebouw. Na een inwendige verbouwing vond het Provincialaat van de Nederlandse Provincie in 1989 daar een nieuw onderkomen. Het was na Steyl en Venlo nu de nieuwe vestigingsplaats. Een klooster verkopen gebeurt niet zonder slag of stoot. In het kapittel van 2005 is er al over gedacht en gesproken. Dat gesprek werd herhaald in 2009 en in het kapittel 2014 werd de druk op de ketel verhoogd. Het aantal zusters slonk en de ruimtes werden te groot. Binnen een jaar was er een koper gevonden die er kleinschalige zorg in gaat onderbrengen. Een bezigheid die onze zusters na 1876 reeds in verschillende plaatsen op gang hadden gebracht. Op 30 oktober vond de overdracht plaats en werd de fakkel overgedragen aan Zorghuis Tegelen. ( www.zorghuis Tegelen.nl )                                                                               

Voordat het gebouw kon worden overgedragen moest er een aantal andere bestemmingen gevonden worden. Het Provincialaat verhuisde, met de laatste bewoonsters naar Blerick, Eerste Graaf van Loonstraat 6. Het archief verhuisde naar Het Erfgoedcentrum in St. Agatha. “Kunststukken” die niet meer konden worden ondergebracht, omdat we niet meer over grotere eigen gebouwen beschikken, hebben een nieuwe bestemming gekregen in musea en kerkelijke instellingen. Met weemoed maar ook met een dankbaar hart is afscheid genomen van deze dierbare plek, wetend dat het gebouw een mooie toekomst krijgt.

We wensen de nieuwe bewoners een fijne toekomst. Als de lente komt kunnen ze genieten van goede zorg en van de mooie tuin.