Bijeenkomst van het generaal overlegorgaan

 

Van 29 september tot 4 oktober 2016 was het generaal coördinatieteam samen met alle provinciale coördinatrices bijeen in Klooster Nette, Osnabrück, Duitsland. Het generaal coördinatieteam vormt de schakel tussen alle provincies, regio’s en communiteiten. Het thema van deze dagen was: “Met Ruth en Noömi op weg naar Bethlehem”.
Deze vrouwen riepen ons op een nieuwe stap te zetten om onze persoonlijke zekerheden, evenals die van de congregatie, achter ons te laten en ons te openen voor een onzekere toekomst. Verder werd aandacht besteed aan de actualisering van de constituties en het 175 jarig jubileum dat van 3 november 2016 tot 3 november 2017 een jaar van bezinning en barmhartigheid zal zijn. Zo zal dit jubileum met een dankbaar en barmhartig hart gevierd worden. Ook werden de besluiten en aanbevelingen van het generaal kapittel 2015 nog eens onder de loep genomen.