Jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse communiteit

 

Sinds we een communiteit zijn onder het generalaat hebben we jaarlijks een algemene bijeenkomst met alle zusters in de plaats van een kapittel dat eenmaal in de 5 jaar plaats vindt.

Op 2 zusters na waren alle leden aanwezig met het coördinatieteam en het bestuur van de kerkelijke instelling Eduard Michelis. Na een kop koffie met gebak kregen we uitvoerige informatie over het reilen en zeilen in het afgelopen jaar. Gezien onze leeftijd is er toch nog heel wat leven in onze gemeenschap. Ook de verschillende werkgroepen gaven inzicht in hun activiteiten. Voor de overleden zusters van dit jaar was een extra memento ingelast. Het was een inspannend maar tevens een prettig samenzijn.

 

Nu ligt het jaar van barmhartigheid voor ons als voorbereiding op het 175 jarig bestaan van onze congregatie.