Het generaal overlegorgaan bijeen in IndonesiŽ van 9 tot 22 januari

 

Opening van het generaal overleg in Indonesië 9.1.2018

Het generaal overlegorgaan wordt gevormd door het generale coördinatieteam en de coördinatrice van elke provincie of regio.

Op 9 januari werd de bijeenkomst geopend met een hartelijk welkom door de zusters in Semarang gevolgd door een typisch Indonesische dans.
Bij deze opening sloeg zr. Márian Ambrosio, de generale coördinatrice, een brug tussen deze bijeenkomst en die van oktober 2016 in Duitsland. Zij herinnerde eraan, dat het generaal overleg volgens onze constituties een levendige verbinding vormt tussen de verschillende provincies, regio’s en communiteiten en in dienst staat van hun verscheidenheid en verbondenheid. Tijdens deze bijeenkomst vindt er uitwisseling plaats over de uitvoering van de genomen besluiten van het generaal Kapittel en over het concept ‘Herziening van een aantal constitutienummers’. Tevens is ze de voorbereiding op het generaal kapittel in 2019.
Het thema was: “Onze horizon is Jezus Christus! Met de ogen op Hem gericht, gaan we naar Bethanië, de communiteit die hij liefhad. ‘Jezus hield veel van Martha, Maria en Lazarus’. (Joh. 1,5 )”
Op de eerste dag werden de deelneemsters ingeleid in de concrete realiteit van Indonesië “de heilige bodem die hen opneemt” en die in de komende 2 weken verder uitgediept zal worden.
 
Berichten vanuit Indonesië 15.01.2018 

De eerste week is afgesloten. Het was een intensieve en verrijkende week … onderweg naar Bethanië, de door Jezus geliefde communiteit.
Behalve de actualisering van de constituties waren er nog 2 andere belangrijke punten aan de orde:
1 Een lezing van Pater Albertus Bagus SJ over de actuele realiteit van Indonesië.
2 Een podiumdiscussie over de apostolische opdracht van de congregatie door een vertegenwoordigster van elk van de 4 continenten waar we werkzaam zijn, geleid door een pater Jezuïet. 
In de evaluatie werd met dankbaarheid op deze vruchtbare week teruggezien.

Verdere berichten uit Indonesië, 23 januari
Op 22 januari werd de bijeenkomst afgesloten. Dank werd uitgesproken voor de aanwezigheid, de openheid en de bewezen diensten van de Indonesische zusters en medewerkers van de gehele congregatie gedurende deze dagen.

Het intensieve werk omvatte de volgende thema’s:
Inleidingen over de culturele, economische, sociale en religieuze realiteit van Indonesië en algemene zaken van de hele congregatie, zoals de actualisering van de constituties.
 Biddend lezen van de constituties is een methode om de rijke inhoud van de huidige constituties beter te benaderen. De hele congregatie wordt nu uitgenodigd gedurende de twee volgende jaren dit biddend lezen in te oefenen, tot de geactualiseerde Constituties en het directorium door het generaal kapittel in 2020 kunnen worden bekrachtigd. Verder kwam aan de orde:
1.    Een forum over het apostolisch religieuze leven in de vier continenten waar we aanwezig zijn met een samenvatting van de verschillende realiteiten met hun overeenkomsten en verschillen. Informatie en reflecties hielpen ons de actualiteit van ons charisma in het hier en nu beter te verstaan. Men stelde vast dat de vlam van hoop op weg naar de toekomst van de congregatie brandend is. Een bemoediging om telkens de weg van Gods Voorzienigheid te blijven volgen.
2.    De voorbereiding op het generaal kapittel 2020. Er werd stil gestaan bij de besluiten en aanbevelingen van het generaal kapittel 2015 en welke processen en impulsen gerealiseerd zijn of in gang gezet zijn. Aansluitend werd gezocht naar een thema voor het komende generaal kapittel dat nog verder wordt uitgewerkt.
3.    Bij het thema: “Internationaliteit en medeverantwoordelijkheid in onze congregatie” ging de aandacht naar de regio Malawi, waar steeds meer roepingen zijn. Er zijn nu 21 zusters die de eeuwige geloften hebben afgelegd en 24 jonge vrouwen die zich voorbereiden op intrede, eerste en eeuwige geloften in onze congregatie. Deze ontwikkeling vraagt van ons als internationale congregatie openheid en hulpvaardige ondersteuning.
4.    Ook verschillende vragen rond economaat en financiën, die vallen onder de verantwoordelijkheid van het generaal coördinatieteam, kwamen aan de orde.
Ontmoeting der culturen in Indonesië 

Op 20 januari was er een ontmoeting met meer dan 50 zusters uit verschillende communiteiten van Semarang en naburige plaatsen op Midden-Java. Zij verrasten de aanwezigen met Anklung-muziek (Indonesisch muziekinstrument) en met vlotte dansen. De dag werd afgesloten werd met een feestelijke maaltijd.
Op 21 januari was er een Eucharistieviering in de kerk van de Theresia-parochie waar een brief werd voorgelezen van de bisschop met de uitnodiging contacten met andere religies te blijven houden. Er worden o.a. dagen voor oecumenische vorming aangeboden, waarbij katholieke jongeren de jongeren uit andere religies uitnodigen hieraan deel te nemen.

 

Verder werd er een Boeddhistische tempel bezocht en een bedevaart gemaakt naar een Maria bedevaartplaats. Als slot van die dag werd een bezoek gebracht aan de grootste moskee van het eiland Java, de trots van alle Indonesische moslims. Daar werden we uitgenodigd voor een open dialoog met vertegenwoordigers van de moskee. Op onze vragen naar verschillende stromingen in de Islam verklaarden zij dat er in Indonesië verschillende tendensen zijn; het radicalisme echter valt niet onder hun religie. Het radicalisme tref je aan bij ontevreden mensen, die proberen bepaalde groepen te radicaliseren.
Bezoeken werden ook gebracht aan twee scholen. Leerlingen van kleuterschool tot middelbare school brachten in kleur, vorm, muziek, dans, liederen, alsook op culinair gebied de culturele rijkdom van Indonesië tot uitdrukking.