Provinciaal bestuur

 
Tijdens het provinciaal kapittel in mei 2005  

 

werden Zr. Cornelia Schellens, Zr. Marita

Pouwels en Zr. Magdalien Royackers gekozen

als coördinatieteam van de Nederlandse Provincie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. .......

Als coördinatieteam heten we u van harte welkom op onze website.

Wij dragen de naam Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Wat betekent dat voor ons? Dat wij ons in gelovig vertrouwen gedragen weten door de kracht van de voorzienige God die wij hier en nu aanwezig zien in de schepping.

Wij zien Hem als een gastvrije, meelevende God die ons aanspoort in Zijn voetsporen te treden.

Onze Stichter Eduard Michelis, waarvan we dit jaar de 150ste sterfdag herdenken, gaf ons de zending mee ons in te zetten voor de noden van de tijd.

Deze visie geeft ons zusters de ruimte om met open vizier te blijven kijken naar waar we ons in de komende jaren present kunnen stellen.

Ons provinciaal kapittel koos voor het thema:

"De rijkdom van de pluriformiteit”

en het generaal kapittel wat in maart in Brazilië werd gehouden, stond onder het thema:

Heb moed, wees niet bang. Hier is jullie God” (Jes.35.4).

Deze thema's sporen ons aan om in de komende periode een veranderingsproces aan te gaan en in verbondenheid met elkaar en allen die we ontmoeten, als gelijkwaardige partners onderweg te blijven in navolging van Jezus.

We kiezen voor een democratisch proces waarin we als gelijkwaardigen onze gezamenlijke belangen in medeverantwoordelijkheid behartigen.

We willen als ouderwordende provincie onze zendingsopdracht blijven vervullen door een levenhouding:

• waarbij we oog hebben voor het unieke en de rijkdom van ieder persoon

• die gastvrij, blij en uitnodigend is

• waarin we toegewijd leven in verbinding met God en mensen

• waarin we open, aandachtig en medeverantwoordelijk reageren op de noden        van de tijd  voor zover dat in onze mogelijkheid ligt.

• die samenwerking met leken van groot belang vindt.

Onze provincie hield haar kapittel van 9 tot 14 mei 2005.   (Klikken)

  Internationale dagen (Klikken)  



Uitreiken van Kapittelboekje (Klikken)

       Samenkomst van Duits sprekende zusters van

       de Goddelijke Voorzienigheid  in Bassel  (klikken)

                                                                     

    Verslag van de vormingsbijeenkomst op 27 september (Klikken)

      Foto's van het mooi gerestaureerde

                                          Oude Maria Roepaen (Klikken)                   

Vormingsprogramma  2006:  De rijkdom van de pluriformiteit

                                                        (Klikken)