21 juni Europese bijeenkomst van leidsters van de provincies

 

Munster, Kevelaer en Nederland

Eenmaal per jaar organiseert de congregatie een bijeenkomst voor de leidsters van de drie provincies. Ontmoeting staat daarbij op de eerste plaats. Deze keer was onze provincie aan de beurt om de dag te organiseren. De grote moeilijkheid voor onze provincie is dan altijd, dat het van belang is om een Duits-sprekende inleider/ster te vinden. Daar was het bestuur goed in geslaagd. Mevrouw Myriam Steemers, die we allemaal kennen als onze kapittelbegeleidster, was bereid een inleiding te houden. Ze sprak goed Duits. Maar dat niet alleen: ze hield een geweldige uiteenzetting over de "presentie-theorie”, maar daarover later.

Eerst iets over de dag. Rond negen uur waren de eerste gasten al aanwezig. Toen de groep van Munster binnenkwam was er ineens volop leven, ze kwamen zingende binnen met de Duitse vlag en hadden gedacht dat wij wel alles in het oranje zouden hebben. Maar daar was niet aan gedacht. Zo'n  voetballiefhebbers zijn we nu ook niet.

De zaal was gezellig klaargemaakt, er was ruimte genoeg want ook het achterste gedeelte was bij de zaal getrokken. Er werd koffie gedronken,  men begroette elkaar, het was in één woord “gezellig druk”.

Om 10.00 uur werd er officieel begonnen met een tekst “Gevoel voor menselijkheid”. Dat was een goed begin voor wat volgen zou over de presentie-theorie. Myriam Steemers had  een gedegen stuk voorbereid over deze theorie. In het kort komt die theorie hierop neer: dat presentie, er zijn voor anderen van grote betekenis is voor iedereen. Zij gaf aan dat het wel klinkt als een totaal nieuwe theorie, maar dat presentie eigenlijk altijd al gespeeld heeft. Zij ging uit van de parabel van de barmhartige Samaritaan en ze had daar ook mooie power-point beelden bij. Voor de Duitse zusters was het wel prachtig dat ze vele voorbeelden had van Duitse filosofen.  Myriam had een heel   boekje   samengesteld . Zr. Agape had er voor gezorgd dat het vlekkeloos Duits werd.

Na de inleiding gingen we in groepen met enkele vragen:

  • Wat betekent presentie voor jou?
  • Hoe ervaar je presentie?
  • Hoe geef jij presentie
  • Welke problemen ervaar je daarbij?

Het was duidelijk dat alle deelneemsters midden in de praktijk van het leven stonden. Iedereen wil zo goed mogelijk aanwezig zijn voor anderen, maar dat gaat niet zo eenvoudig en het gaat ook niet altijd. We kunnen niet 24 uur voor medemensen aanwezig zijn, en we willen ook niet alleen gedurende werktijden bereid zijn. Waar ligt de balans?

Myriam gaf nog een prachtig voorbeeld uit het boek “Oud en eenzaam” van Dorin Lessing, waarbij een vrijwilligster een arme, vervuilde vrouw  accepteert zoals ze is. Ze bezoekt haar, zonder eerst haar hele huis op te ruimen, zij zoekt alleen contact. En dat lukt haar met heel veel geduld. Zij was “present”.

Met het bespreken van deze vragen waren we bezig tot half een.Toen aten wij ons brood op en kregen we heerlijke aspergesoep.

Na de vrije tijd weer gebruikt te hebben voor ontmoeting kwamen we om twee uur weer samen en wisselden we uit wat er zo al in de groepen besproken was.

Daarna was er gepland dat de Nederlandse Provincie zich zou presenteren aan de hand van een power-point. In verschillende beelden konden we wat laten zien van onze provincie:  iets van de geschiedenis vanaf de Kulturkampf, iets van de bejaardenzorg en de activiteiten die ook daar zijn, iets van de projecten die we ondersteunen, en iets van de vele werkgroepen die na het kapittel ontstaan zijn  en ook iets van de nieuwe mogelijkheid voor het veilig  stellen van de klooster-archieven in het klooster van de Paters Kruisheren in St.Agatha, waar Zr.Henrica actief is.

Sommige  zusters hebben niet alles gezien…

( na het eten vallen ogen graag dicht).

Natuurlijk hadden  we 's middag ook koffie en Limburgse vlaai.

En we besloten de middag met een kleine viering waarin Riek en Betty de Duitse voorbeden hielden.

Het was een waardevolle bijeenkomst.

Iedereen ging tevreden naar huis.

(Mocht iemand graag de hele lezing van Myriam Steemers hebben dan kan ze zich bij mij melden)                   

                                                     Zuster Gemma.