Herdenkingsfeest in Cuiabá, Brazilië  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst Brazilië  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  Kerkeböske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Op 15 mei was er in Tegelen een MALAWIDAG
 

Voor de Malawidag waren allen uitgenodigd die ooit in Malawi actief waren geweest, zowel uit  Duitsland als uit Nederland. Jammer genoeg konden ze niet allemaal komen ,maar
hier zie je de groep die er wel was

 
 

 Ze hadden het mooiste weer van de  
 
wereld, de zon scheen volop, men kon
 genieten van de  tuin en van het   samen-
 zijn  in de zon.
 Er werd verteld en herinneringen opge-
 haald

 Een echte ontmoetingsdag  !!  

 
 
 
Uitstapje van de zusters uit het Verzorgingshuis St.Anna te Boxmeer
 

 

 Dit jaar is het er toch van gekomen. De zusters van Providentia en St.Jozef uit Boxmeer hadden een uitgaansmiddag   en hoe!!!
Even wachten op de bus is geen ramp:

 

 

 De busvertrok naar Appeltern, daar stond de boot klaar. Al varende genoten ze van uitzicht, zon, wind en water en van goed gezelschap.

 Het uitzicht was grandioos

 

 

 Maar de organisatie had nog meer in petto
 Uitstappen en naar een restaurant.
 
Een ijsje gaat er altijd in............

 

 

En nog was het niet het einde...
Er wachtte nog een  heerlijke pannenkoek ....
de keuze was moeilijk. 

   

     

 Voldaan keerde iedereen huiswaarts

          

 

 
 
De nieuwe zorgbegeleidster
 

 Zorg-begeleiding binnen de congregatie 

 

Vanaf 1 januari 2006 kende de Nederlandse Provincie 

een zorgbegeleidster in de persoon van Christien Leunissen. 

Ze was verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van een aantal
leden van onze provincie die binnen afzienbare tijd in aanmerking
zouden kunnen komen voor extramurale zorg of indicatie voor een
verzorgingshuis.  

Ze was aanspreekpunt voor de betreffende zusters en had een
signalerende en adviserende functie met betrekking tot de gezondheid
en de kwaliteit van de geboden zorg. Daarom behoorde het tot haar
taak regelmatig de communiteiten/zusters te bezoeken. Ze besprak 
de situatie met het coördinatieteam indien nodig, en onderhield
hiertoe de noodzakelijke contacten met artsen, thuiszorg enz. 
In overleg met de betreffende zuster deed  zij voorstellen aan het
coördinatieteam aangaande het wel en wee van de zuster.
Ze nam deel aan de gespreksgroep over zorg. Zij heeft een goede
voorzet gegeven aan de invulling van deze functie.

 

 

Per 1 januari 2007 heeft zij  deze functie doorgegeven  
aan 
Mevrouw 
Lilian Koks
Zij is fysiotherapeute van  beroep. Na een inlooptijd, waarin  ze zich moest  inwerken in  "wetgeving” en  inleven in de“religieuze leefwereld”, zal ze  voor 8 uur in de week beschikbaar zijn.

We hopen dat ze snel het vertrouwen van de zusters  zal  winnen en dat ze een
weg vindt binnen de maatschappelijke en zorginstellingen waarmee ze te  maken krijgt. Al gauw kreeg ze te maken met de echte praktijk. Ze zette zich in voor zusters  die moeilijk ter been zijn en kreeg het klaar dat er scootmobiels kwamen. Ze regelde de mogelijkheid tot vervoer in de omgeving voor zusters zonder auto. En nu zuster Anna Jacoba zou moeten verhuizen van
Martinushof naar Bösdael  in Reuver, is ze er na veel activiteit in geslaagd dat ze opgeno-men is bij de groep van onze zusters in Boxmeer. Dit zijn nog maar enkele punten die we aan kunnen halen. Maar het  is een functie die niet meer weg te denken is in onze provincie. 

 
 
Ons Coördinatieteam
 

 

Ons team heet tegenwoordig niet meer  provinciaal bestuur
maar
Provinciaal Coördinatieteam :
Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk. maar
er moeten mensen zijn die coödineren.

 

 
 
12½ jaar groep St.Jozef
 

24 januari 2000

Uit de toespraak van Zr.Cornelia:

In het jaar 1993 vertrokken de eerste 15 voorloopsters uit Steyl en namen hun
intrek hier in het verzorgingshuis St. Anna in Boxmeer.
Daar bleef het echter niet bij, dat wist iedereen, want Steyl werd verkocht en
het gebouw moest leeg. Er volgde nog een moeilijk jaar voordat de resterende
zusters op 2 juni 1994 Steyl konden verlaten. Eigenlijk kan Zr. Martine daar nog
het meeste over vertellen, want zij was degene die het hele proces van afbouw
en voorbereiding op Boxmeer met alle betrokkenen meemaakte. Ze zal wel heel
wat aanhoord hebben en heel wat mensen met raad en daad hebben bijgestaan.
En natuurlijk heel wat vragen beantwoord hebben zoals: Wat mag en kan ik
meenemen? Wat gebeurt er met de spullen als ik ze niet meeneem enz.
Het dierbare Steyl loslaten ging velen door merg en been maar het besluit was
gevallen dus ging het nu eenmaal niet anders. Het geluk en de troost was dat
men samen als groep kon vertrekken. Men ging met 14 zusters uit Steyl en  2
uit Sevenum. Daarvan zijn er nog twee hier in ons midden:
Zr. Agatha en Zr. Concordia                                                         

 Ook jullie kunnen je nog veel herinneren, maar ook hebben jullie beleefd, dat je hier in de 12½ jaar vaak afscheid moest nemen van dierbare medezusters en veel nieuwe medezusters mocht opnemen te midden van jullie.
In Steyl bleven nog 5 zusters achter die het laatste mee zouden opruimen en nakwamen als er ook voor hen een plaatsje vrij zou komen.
Voor Zr. Martine betekende het ook door veel onzekerheid heen gaan, want ook zij moest een nieuw onderkomen zoeken. Ze besloot om alleen te gaan wonen in de nabijheid van het bejaardenhuis en daar een woning te zoeken en dat lukte. Het was geen gemakkelijk besluit, maar ze heeft het goed vorm gegeven. Wel is zij heel blij dat ze al die jaren met regelmaat terug kon vallen op de groep in het Zuiden, eerst in Houthem, daarna Bunde en nu Valkenburg. Voor de groep St. Jozef betekent het dat jullie al meer dan 12½ jaar gebruik hebben kunnen maken van haar deskundigheid als leidster. Ze begon in Steyl op 14 februari 1989. Gelukkig heeft ze veel steun en hulp gehad van Christien die de situatie in Steyl ook kende als verzorgster en die per 1 augustus 1994 als leidster begon in Boxmeer dus per  1 februari ook 12½ jaar hier is.
De zending van 12½ jaar samenleven als bejaarden is waarachtig niet niks. Het vraagt dagelijkse acceptatie en volharding in de omgang met begrensdheid. Het vraagt een voortdurend zoeken naar hoopvolle optimistische krachten om met elkaar te blijven bouwen aan een blijde leefbare levenssfeer. En dit proberen jullie toch maar. Dat je daarvoor steun en kracht zoekt in je gebed is voor jullie vanzelfsprekend.  Daarom vieren we een dankfeest vanmiddag.

 
 

 

 
<<-- 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam