Herdenkingsfeest in Cuiabá, Brazilië  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst Brazilië  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  Kerkeböske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
We vierden ARUBA-DAG op 3 juli 2006
 

Onze Provincieheeft van af 1955  zusters als missionarissen naar Aruba gestuurd.
Ze zorgden er vooral voor onderwijs. Er waren kleuterscholen, basisscholen en een huishoudschool. Onze zusters namen het kloostertje over van de zusters Dominicanessen. Er was slaapplaats voor 5 zusters. Toen er later meer zusters bijkwamen, vonden die een slaapplek in een van de kleuterscholen.  Toen in 1982 de zusters terugkeerden naar Nederland omdat ze niet in staat waren het werk op het eiland voldoende  tye "bevrouwen”,  bleef Zr.Graciëla, Arubaanse van geboorte,  als enigste achter. Ze zocht contact met de nog aanwezige andere congregaties. Vooral bij de zusters Franciscanessen van Asten vond ze een nieuw tehuis. Maar toen ook zij weggingen werd er naar een definitieve oplossing gezocht. Zr.Graciëla, was wel ingetreden , maar had toch de zorg voor veel binnen de familie. Daarom nam ze haar intrek bij haar zus. Van daaruit bleef zij actief.  Ze was 39 jaar lang kleuterleidster op San Nicolas. Maar daarnaast was ze actief binnen de parochie. Niet alleen als rechterhand van de pastoor maar ook de toeverlaat van zieken en armen.
Het contact met de congregatie is er gedurende de jaarlijkse vakantie en natuurlijk via brieven. Nu ze e-mail heeft kunnen we het contact vergemakkelijken.
Op 3 juli was ze jarig, in oktober is ze 40 jaar lid van de congregatie.  De Nederlandse provincie heeft daar een werkelijke feestdag van gemaakt. Enkele familieleden die in Nederland wonen waren uitgenodigd, maar ook al de religieuzen die met haar op het eiland actief geweest waren: de zusters Franciscanessen van Asten, de Domincanessen van Voorschoten, de frères van ………….en daarnaast natuurlijk haar eigen Nederlandse medezusters. We waren met een grote groep samen.

Om 11.00 uur startten we met een Eucharistieviering in de grote zaal. Het kapelletje was te klein om allen te bevatten.
Het thema van de dienst: Verbondenheid is trouw zonder grenzen.
Aruba verbonden met Nederland door Zr.Graciëla. De tekst van Ruth, waar de voorganger, Dhr. van Elven, de nadruk legde op Orfa die terug ging naar haar land en haar familie, te vergelijken met onze Zr. Graciëla die achterbleef op het eiland.

Met zo'n grote groep werd er goed gezongen en meegebeden.

We zongen samen het Onze vader in het papiaments: Nos Tata cu ta den cielu,
maak alles nieuw :  Tata   stima. We kenden de wijs, voor het overige deden we wat  we konden.
Na de viering werd eerst Zr.Graciëla door allen gefeliciteerd. Er werd een korte pauze ingelast, waarin de zaal van kapel in ontvangstzaal werd veranderd. En er was gelegenheid genoeg om elkaar te ontmoeten.

      

  
Iedereen kon zich tegoed doen aan een heerlijke brunch. En toen bleef er maar weinig tijd over voor frisse lucht. want om half drie zou er een PowerPoint over Aruba gegeven worden. We kregen de gehele geschiedenis te zien, in vogelvlucht, van de aanwezigheid van onze zusters op Aruba. Voor degenen die er zelf geweest waren gaf het leuke herkenningspunten. Voor de anderen kwamen zelfs totaal nieuwe punten aan de orde. De prachtige natuur van Aruba, de cactussen en de geiten;  de Olieraffinaderij Lago en het hoteltoerisme wat op het moment hoogtij viert. en vooral het prachtige strand en de rotspartijen. Daar kon nog aardig over nagekaart worden. Met koffie en " Limburgse vlaai” besloten we de dag. Het was in
één woord een geweldige

 
 
21 juni Europese bijeenkomst van leidsters van de provincies
 

Munster, Kevelaer en Nederland

Eenmaal per jaar organiseert de congregatie een bijeenkomst voor de leidsters van de drie provincies. Ontmoeting staat daarbij op de eerste plaats. Deze keer was onze provincie aan de beurt om de dag te organiseren. De grote moeilijkheid voor onze provincie is dan altijd, dat het van belang is om een Duits-sprekende inleider/ster te vinden. Daar was het bestuur goed in geslaagd. Mevrouw Myriam Steemers, die we allemaal kennen als onze kapittelbegeleidster, was bereid een inleiding te houden. Ze sprak goed Duits. Maar dat niet alleen: ze hield een geweldige uiteenzetting over de "presentie-theorie”, maar daarover later.

Eerst iets over de dag. Rond negen uur waren de eerste gasten al aanwezig. Toen de groep van Munster binnenkwam was er ineens volop leven, ze kwamen zingende binnen met de Duitse vlag en hadden gedacht dat wij wel alles in het oranje zouden hebben. Maar daar was niet aan gedacht. Zo'n  voetballiefhebbers zijn we nu ook niet.

De zaal was gezellig klaargemaakt, er was ruimte genoeg want ook het achterste gedeelte was bij de zaal getrokken. Er werd koffie gedronken,  men begroette elkaar, het was in één woord “gezellig druk”.

Om 10.00 uur werd er officieel begonnen met een tekst “Gevoel voor menselijkheid”. Dat was een goed begin voor wat volgen zou over de presentie-theorie. Myriam Steemers had  een gedegen stuk voorbereid over deze theorie. In het kort komt die theorie hierop neer: dat presentie, er zijn voor anderen van grote betekenis is voor iedereen. Zij gaf aan dat het wel klinkt als een totaal nieuwe theorie, maar dat presentie eigenlijk altijd al gespeeld heeft. Zij ging uit van de parabel van de barmhartige Samaritaan en ze had daar ook mooie power-point beelden bij. Voor de Duitse zusters was het wel prachtig dat ze vele voorbeelden had van Duitse filosofen.  Myriam had een heel   boekje   samengesteld . Zr. Agape had er voor gezorgd dat het vlekkeloos Duits werd.

Na de inleiding gingen we in groepen met enkele vragen:

  • Wat betekent presentie voor jou?
  • Hoe ervaar je presentie?
  • Hoe geef jij presentie
  • Welke problemen ervaar je daarbij?

Het was duidelijk dat alle deelneemsters midden in de praktijk van het leven stonden. Iedereen wil zo goed mogelijk aanwezig zijn voor anderen, maar dat gaat niet zo eenvoudig en het gaat ook niet altijd. We kunnen niet 24 uur voor medemensen aanwezig zijn, en we willen ook niet alleen gedurende werktijden bereid zijn. Waar ligt de balans?

Myriam gaf nog een prachtig voorbeeld uit het boek “Oud en eenzaam” van Dorin Lessing, waarbij een vrijwilligster een arme, vervuilde vrouw  accepteert zoals ze is. Ze bezoekt haar, zonder eerst haar hele huis op te ruimen, zij zoekt alleen contact. En dat lukt haar met heel veel geduld. Zij was “present”.

Met het bespreken van deze vragen waren we bezig tot half een.Toen aten wij ons brood op en kregen we heerlijke aspergesoep.

Na de vrije tijd weer gebruikt te hebben voor ontmoeting kwamen we om twee uur weer samen en wisselden we uit wat er zo al in de groepen besproken was.

Daarna was er gepland dat de Nederlandse Provincie zich zou presenteren aan de hand van een power-point. In verschillende beelden konden we wat laten zien van onze provincie:  iets van de geschiedenis vanaf de Kulturkampf, iets van de bejaardenzorg en de activiteiten die ook daar zijn, iets van de projecten die we ondersteunen, en iets van de vele werkgroepen die na het kapittel ontstaan zijn  en ook iets van de nieuwe mogelijkheid voor het veilig  stellen van de klooster-archieven in het klooster van de Paters Kruisheren in St.Agatha, waar Zr.Henrica actief is.

Sommige  zusters hebben niet alles gezien…

( na het eten vallen ogen graag dicht).

Natuurlijk hadden  we 's middag ook koffie en Limburgse vlaai.

En we besloten de middag met een kleine viering waarin Riek en Betty de Duitse voorbeden hielden.

Het was een waardevolle bijeenkomst.

Iedereen ging tevreden naar huis.

(Mocht iemand graag de hele lezing van Myriam Steemers hebben dan kan ze zich bij mij melden)                   

                                                     Zuster Gemma.

 

 

 

 
 
OPEN KLOOSTERDAG
 
  Op 7 mei a.s  zetten plus minus 90 kloosters hun deuren open.
Ook het Annaklooster in Tegelen  doet dat.
Er zijn die dag 3 activiteiten:
     
1. Om half elf is er een woord- communiedienst in de kapel, waar iedereen van harte welkom is.
 

Aansluitend  drinken we koffie in de zaal, waar de gelegenheid is om met elkaar van gedachten te wisselen.

Rond 12.00 uur laten we een power-point zien over leven en werken van onze internationale congregatie.

     
2. Om twee uur zetten we onze deuren open voor de leerlingen van groep 8 uit de scholen in onze omgeving.
  De scholen zijn aangeschreven en weten er van.
Er is een speurtocht door het klooster.
Vooral  voor  speurneuzen   bijvoorbeeld:
Uit welk land hebben de zusters het schild van dit  dier  meegebracht:
     
3. Om vier uur   staan we open voor mensen die met ons in gesprek  willen gaan.
  Nadat men iets van het klooster gezien heeft zullen een paar zusters iets vertellen over hun leven en is er gelegenheid daarover  vragen te stellen, onder het genot van een kopje koffie.
We sluiten af met een korte viering in de kapel.
 
     
 
 
Zuster Agatha 100 jaar
 

Zuster Agatha vierde haar 100ste verjaardag in verzorgingshuis St.Anna op het Kasteel in aanwezigheid van veel van haar medezusters. Haar opgestoken vinger wil zeggen: "Geen alcohol". Behalve 100 rode rozen kreeg zij : een zwemkaart voor de eerste 20 keer, als zij weer kan gaan als  ze is aangesterkt.

Zuster Agatha werd op 10 maart 2006 100 jaar

 

 

Clärchen Hennemann trad in 1929 in de congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.

Zo stond het in een Duitse krant "Warendorfer Stadtteile van

"Die Glocke" op 8 september 2004

Zr.Agatha zou toen haar zus Agnes gaan bezoeken in haar geboorteplaats Freckenhorst. De pastoor en de burgemeester maakten van de gelegenheid gebruik haar daar op te zoeken: zij was nl. de oudste nog levende "Freckenhorstererin".

Toen ze in de tweede klas zat van de "Grundschule" kwamen vier in het wit geklede missie -zusters vertellen over Afrika. In een opstel van de vierde klas schreef zij: "Ik word missie-zuster."

Maar eerst bezocht zij een handelsschool in Munster, werkte als adminstratief medewerkster bij de Credietbank in Munster.

In het klooster begon zij als kleuterleidster in Munster en in 1932 verliet zij Duitsland en ging in Nederland de onderwijzeressen-opleiding volgen. Zij kreeg daarna een aanstelling in het jongenspensionaat in Blerick en kreeg in 1940 daar de leiding.

Na de oorlog kon zij als Duitse zuster niet in het Nederlandse onderwijs worden aangesteld. Men vond een oplossing door haar de zorg voor de klooster-boekhouding in Lent te geven.

Toen zij in 1948 de Nederlandse nationaliteit kreeg, kwam ze in Utrecht weer in de school.

In de Duitse krant staat vermeld dat ze tot haar 60 e levensjaar actief was in het onderwijs en dat zij daarna nog volle 25 jaar zich heeft ingezet in de boekhouding. Wij weten met hoeveel liefde zij dat gedaan heeft in Venray in Vincentiushuis, een opvang voor 120 psychiatrische patiënten, en hoe ze daar al die tijd de rechter hand was van Dhr. Beerkens.

Pas met 85 jaar ging ze met pensioen. "Ik vergeet wel is waar wat, maar niemand maakt me nog wat wijs", zegt ze stralend.

Naast haar dagelijkse bezigheden vond ze nog tijd tot handwerken. Ze maakte prachtige schilderijtjes, tafelkleedjes, het ene nog mooier dan het andere.

De scootmobiel helpt haar om van de heerlijke natuur in de omgeving te genieten. Ook nu nog is Zr.Agatha's dagorde bepaald door gebed en vriendelijke omgang met haar medemensen. Op 15 april 2004 vierde zij haar 75-jarig kloosterjubileum.

Op 10 maart hoopt zij honderd jaar te worden. Op de vraag hoe men zo oud zou kunnen worden als zij, antwoordt ze: "Veel werken, niet te veel eten en voldoende slapen en in beweging blijven."

Iedere week gaat Zr.Agatha zwemmen een kwartier bubbelbad, een half uur watergymnastiek, en een kwartier vrij zwemmen.

Zij windt zich ook niet over alles op. "Als ik een potje zou willen huilen, dan zeg ik tot mezelf: niet nu de anderen er bij zijn, liever vanavond als je alleen bent. En 's avonds in bed weet ik dan soms niet meer waarover ik huilen wou."

Op 15 februari verontrustte zij iedereen door zich niet goed te voelen. Met spoed ging men naar het ziekenhuis in de hoop dat men haar weer gauw naar huis zou laten teruggaan. Nadat ze toch besloot zich van de galstenen te laten afhelpen, kon ze na een week weer terug met het bericht : Dat wat nog zou moeten gebeuren zal pas na het feest gebeuren.

Nu wordt ze 10 maart in het zonnetje gezet.

Tussen 14.00 - 16.00 uur houdt ze receptie.

Voor zichzelf wil ze niets, maar wie wat wil geven kan haar een envelop met inhoud schenken voor een goed doel.

 
 
Provinciaal bestuur
 
Tijdens het provinciaal kapittel in mei 2005  

 

werden Zr. Cornelia Schellens, Zr. Marita

Pouwels en Zr. Magdalien Royackers gekozen

als coördinatieteam van de Nederlandse Provincie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. .......

Als coördinatieteam heten we u van harte welkom op onze website.

Wij dragen de naam Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Wat betekent dat voor ons? Dat wij ons in gelovig vertrouwen gedragen weten door de kracht van de voorzienige God die wij hier en nu aanwezig zien in de schepping.

Wij zien Hem als een gastvrije, meelevende God die ons aanspoort in Zijn voetsporen te treden.

Onze Stichter Eduard Michelis, waarvan we dit jaar de 150ste sterfdag herdenken, gaf ons de zending mee ons in te zetten voor de noden van de tijd.

Deze visie geeft ons zusters de ruimte om met open vizier te blijven kijken naar waar we ons in de komende jaren present kunnen stellen.

Ons provinciaal kapittel koos voor het thema:

"De rijkdom van de pluriformiteit”

en het generaal kapittel wat in maart in Brazilië werd gehouden, stond onder het thema:

Heb moed, wees niet bang. Hier is jullie God” (Jes.35.4).

Deze thema's sporen ons aan om in de komende periode een veranderingsproces aan te gaan en in verbondenheid met elkaar en allen die we ontmoeten, als gelijkwaardige partners onderweg te blijven in navolging van Jezus.

We kiezen voor een democratisch proces waarin we als gelijkwaardigen onze gezamenlijke belangen in medeverantwoordelijkheid behartigen.

We willen als ouderwordende provincie onze zendingsopdracht blijven vervullen door een levenhouding:

• waarbij we oog hebben voor het unieke en de rijkdom van ieder persoon

• die gastvrij, blij en uitnodigend is

• waarin we toegewijd leven in verbinding met God en mensen

• waarin we open, aandachtig en medeverantwoordelijk reageren op de noden        van de tijd  voor zover dat in onze mogelijkheid ligt.

• die samenwerking met leken van groot belang vindt.

Onze provincie hield haar kapittel van 9 tot 14 mei 2005.   (Klikken)

  Internationale dagen (Klikken)  Uitreiken van Kapittelboekje (Klikken)

       Samenkomst van Duits sprekende zusters van

       de Goddelijke Voorzienigheid  in Bassel  (klikken)

                                                                     

    Verslag van de vormingsbijeenkomst op 27 september (Klikken)

      Foto's van het mooi gerestaureerde

                                          Oude Maria Roepaen (Klikken)                   

Vormingsprogramma  2006:  De rijkdom van de pluriformiteit

                                                        (Klikken)

 
 

 

 
<<-- 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam