Struktuurbijeenkomst Brazilië  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  Kerkeböske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Internationale bijeenkomst van economen
 

 Van 22 tot 27 september vond in het Klooster Nette, Osnabrück, Duitsland deze bijeenkomst plaats met 28 zusters uit Malawi, Indonesië, Brazilië, Duitsland en Nederland ondersteund door deskundige medewerkers.

Bij de opening herinnerde zr. Marian, generale coördinatrice, aan de Griekse etymologie van economie: oiko + nomos = huis + regel/gewoonte/gebruik. Van daaruit kan ‘economie’ verstaan worden als de kunst, om ons huis goed te beheren. Zij nodigde ons uit om ‘een open huis, een missionaire communiteit met een houding van voortdurende verandering te zijn’. 
Daarbij citeerde ze paus Franciscus: “Ik droom van een missionaire beslissing die in staat is alles te veranderen, waarbij gewoonte, stijl, tijdsplanning, taalgebruik en elke kerkelijke structuur een kanaal worden, dat meer de evangelisatie van de hedendaagse wereld dan het zelfbehoud dient”.

 


In de volgende dagen werd de realiteit van de provincies, regio’s en Nederlandse communiteit doorgenomen onder het motto: “Solidariteit en internationale verantwoordelijkheid”. Ook de encycliek ‘Laudato Si’ met haar bijzondere boodschap voor onze levensstijl en economisch handelen, werd meegenomen.
In de laatste dagen werden verschillende praktische zaken onder de loep genomen o.a. de actualisering van de constituties en andere vragen die op het terrein van de econoom thuishoren. Tenslotte werd er plaats ingeruimd voor de toekomst namelijk in het voorstel om een gezamenlijk project te starten binnen de congregatie. 

 
 
Proef het verleden tijdens de dag van het kasteel
 

 Maandag 16 mei was Kasteel De Keverberg in Kessel  toegankelijk in het kader van de Dag van het Kasteel. Meer dan honderd kastelen en buitenplaatsen in Nederland openden deze dag hun poorten.

 
Het thema van de Dag van het Kasteel was dit jaar ‘Proef het verleden’. En dat kon bij De Keverberg letterlijk op 16 mei. Er werden gerechtjes aangeboden die afkomstig zijn uit een kookboek uit 1915 dat eigendom is geweest van de laatste bewoners van De Keverberg, de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid.
 
 
 
Luisterlocatie Liberation Route bij Kasteel de Keverberg onthuld 17-4-2016
 

 

 

Op zondag 17 april 2016 was onder grote belangstelling de luisterlocatie van de Liberation Route bij Kasteel de Keverberg onthuld.

Op deze locatie wordt het verhaal verteld van 17 november 1944. De toenmalige bewoners, de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Die dag verwoestte een combinatie van brand en springstof kasteel de Keverberg in Kessel grotendeels. Deze locatie, is na de locatie aan het afwateringskanaal in Beringe ter hoogte van Kanaaldijk 3, de tweede locatie van de Liberation Route in Peel en Maas.

Liberation Route

Via de Liberation Route kunt u de route herontdekken die de geallieerden toen hebben afgelegd om Europa te bevrijden. Locaties worden verbonden aan de ervaringen van toen. Verhalen van militairen en burgers, worden verteld. Kortom, verhalen uit het échte leven van toen.

 
 
140 jaar zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Nederland
 

Dagelijks worden we geconfronteerd met een vluchtelingenstroom van mensen die een weg zoeken naar vrede en een menswaardig leven. Dit is geen nieuw verschijnsel.  140 Jaar geleden werd het door de Kulturkampf in Duitsland voor religieuzen onmogelijk gemaakt hun werkzaamheden voort te zetten. Onze eerste zusters van de Goddelijke Voorzienigheid kwamen in 1876 als asielzoekers over de grens en werden door pastoor Pennings in een schrijven van 27 januari 1876 welkom geheten in Steyl. Hij schrijft: “Op uw vraag aan de Hoogeerwaarde Bisschop van Roermond heb ik gisteren antwoord gekregen.De bisschop geeft de zusters uit Duitsland alle vrijheid, zich hier te vestigen in het huis Moubis dat zij hebben gekocht.” Voor de verhuizing in maart hadden zich in februari al enkele zusters gesetteld in Blerick. De woningen van dit eerste begin in Blerick en in Steyl staan er nog.


 

                                                                                                     

 

 

 

Menige pastoor wist de weg naar Steyl te vinden. Er werden zusters gevraagd voor bewaarscholen, ziekenzorg, en om vrouwen en meisjes naaien en huishoudelijke begrippen bij te brengen. Daaruit volgde al  spoedig het leren van de taal en breidden de activiteiten zich uit tot internaten, scholen en gezondheidszorg in Nederland, Indonesië, Aruba en Malawi.

De stroom Duitse zusters is doorgegaan tot de tweede Wereldoorlog. Het belette Nederlandse meisjes niet om in te treden in deze congregatie. Zo leefden de twee nationaliteiten genoeglijk samen en verzetten zij samen een duizendtal taken bij verschillende activiteiten.

Op 16 juni 2016, de dag waarop onze feestelingen van het jaar in het zonnetje worden gezet, zal dit heuglijke feit mede herdacht en gevierd worden.

 
 
De Keverberg heeft veel voor ons betekend
 

16-12-2015 door: Redactie Hallo Peel en Maas

De Zusters van De Goddelijke Voorzienigheid woonden er van 1880 tot 1953, maar toen Kasteel De Keverberg afgelopen september na een verbouwing officieel werd geopend, waren ze niet uitgenodigd. Het foutje is drie maanden later alsnog rechtgezet. Een aantal zusters uit Venlo werd vrijdag 11 december rondgeleid door het hernieuwde kasteel.

“Geweldig”, roept zuster Marie-Desiree uit bij het zien van al het glas en staal bij de oude kasteelmuren. Ze is maar wat onder de indruk van de verbouwing van het kasteel. Zelf heeft ze de tijd niet meegemaakt dat de Zusters van De Goddelijke Voorzienigheid er woonden, net zoals de andere zusters die worden rondgeleid. “We kennen het eigenlijk alleen uit onze kronieken”, vertelt zuster Henrica. De zusterorde wijdt zich voornamelijk aan het opvoeden en onderwijzen van meisjes in de vorm van weeshuizen, kleuterscholen en scholen. Dat was ook het geval in Kessel, in de tijd dat de zusters het kasteel bewoonden. In die geschiedenisverhalen is onder andere te lezen dat het kasteel jarenlang onderdak bood aan kinderen van allerlei leeftijden. Zo was er een kostschool voor Duitse kinderen, een bewaarschool (voorloper van de kleuterschool, red.) en pensionaat voor meisjes en schipperskinderen. Die kronieken worden door een aantal zusters met wat hulp van buitenaf verzameld en op de website gezet, zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de verhalen gaat terug naar 1944, toen de Duitsers Kasteel De Keverberg in brand staken en opbliezen met 2.000 kilo dynamiet. De zusters en kinderen vluchtten naar een klein gebouwtje aan de voorzijde van het kasteel om daar te schuilen tegen de bommen. “De meisjes gingen toen de 150 treden aan de zijkant van het kasteel af om spullen in veiligheid te brengen”, vertelt zuster Henrica. “Naaimachines, meubels; alles wat er te redden viel, werd uit het kasteel gehaald.” Na de oorlog zagen de Zusters van De Goddelijke Voorzienigheid geen kans om het kasteel, dat vanbinnen vrijwel geheel was vernield, te herbouwen. De burcht werd een ruïne, die in 1953 door de toenmalige gemeente Kessel werd gekocht. “Onder leiding van professor Renaud werden de restanten verstevigd zodat wind en regen zo min mogelijk konden aantasten”, aldus Ton Hendricks, die lid is van de historische studiegroep Land van Kessel en rondleidingen door De Keverberg geeft. “Het lukte jarenlang niemand om de ruïne weer op te bouwen, tot november 2011.”

Op 18 november van dat jaar stemde de gemeenteraad van Peel en Maas in met de herbouw van De Keverberg. De helft van de kosten daarvan zou door de gemeente worden bekostigd, de andere helft door de provincie Limburg en Stichting Behoud Kasteel De Keverberg, die eigendom werd van de ruïne. Ton: “In september 2014 werd er gestart met de bouw, een jaar later was de grote opening.” Zuster Marie-Desiree weet niet wat ze ziet en hoort tijdens de rondleiding. Aangekomen in de Zusterkap, de bovenste verdieping van het kasteel, geven de grote ramen een fantastisch uitzicht over Kessel. Heel in de verte zijn zelfs de kathedraal van Roermond en de Venlose kerk te zien. “Wat geweldig om te zien allemaal. Ook al die foto’s van vroeger die hier hangen. En die betrokkenheid van de inwoners van Kessel om de ruïne toch te laten herbouwen”, vertelt ze vol bewondering in haar stem.

Ook zuster Henrica is onder de indruk van het kasteel. Ze is met andere zusters nog regelmatig gaan kijken. “Het heeft iets emotioneels om hier te zijn”, vertelt ze. “Het uitzicht is geweldig. Maar ook de gedachte erachter. Wat er gedaan is om tot hier te komen, maar ook de geschiedenis­ die de Zusters van De Goddelijke Voorzienigheid hier hebben.” Achteraf hadden de zusters het kasteel na de oorlog best terug willen hebben, vermoeden Henrica en Marie-Desiree. “Maar dan was het nooit zo mooi geworden als het nu is.”

 

 
 

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam