Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
De bloemetjes buitenzetten
 

 

 
 
De bloemetjes buiten zetten
 

 

 
 
Bestuurskeuze generaal coŲrdinatieteam
 

Curitiba, 27 januari 2015

 
Met grote vreugde kunnen we het nieuwe coördinatieteam van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid voor de komende 5 jaren bekend maken.

  

Van links naar rechts:
           Z
uster Maria Rita Xavier Mendes
           Zuster Marian Ambrósio - voorzitster
           Zuster Lúcia Weiler
           Zuster Lydia Liong - vice-voorzitster
           Zuster Ursula Kuhlmann

Een grote en belangrijke taak wordt hun toevertrouwd. Bidden we voor hen en vragen we om Gods zegen, zodat zij zich door Gods Voorzienigheid ondersteund en beschermd mogen voelen.

Voor de komende bestuursperiode 2015 tot 2020
kregen ze een herschreven horizon mee:

Onze horizon is Jezus Christus.
Als zijn leerlingen kiezen wij voor profetisch leven,
grensoverschrijdend, levendige relaties onderhoudend,
opkomend en zorgdragend voor het leven.
"Wij zijn getuigen van Gods Voorzienigheid."

 

 

 
 
Generaal kapittel,derde week in Curitiba
 

Nadat de gedelegeerden van het generaal kapittel in Curitiba op zondag genoten hadden van rust, ontspanning, bezinning of een bezoekje aan de markt, werd op maandagmorgen om 8.15 uur het werk weer hervat.

 De berichten van het generale coördinatieteam, het economisch team, alsook de bewerkte  documenten van de voorbije week waren het uitgangspunt van een groepswerk met de thema’s spiritualiteit, communiteit en zending.

De agendacommissie leidde ons op een methodisch geschikte wijze door de volgende dagen. In taalgroepen: Portugees, Engels, Duits en Indonesisch, gemengde groepen en ook in plenum, lieten ze ons de voor het kapittel en het voortgezette  proces noodzakelijke thema’s vaststellen en omschrijven. Vragen met betrekking tot vorming, de eerste vorming van religieuzen, vragen aangaande structuur en organisatie en nog veel meer specifieke aangelegenheden ten aanzien van  het religieuze leven werden besproken.

In een volgende stap werden de behandelde thema’s met het oog op nieuwe besluiten uitvoerig besproken. Deze besluiten moeten na goedkeuring door de gedelegeerden van het kapittel 2015 het beleid van de congregatie voor de volgende vijf jaar vormen.

Tijden van stilte en meditatie onderbraken van tijd tot tijd het werkproces, om steeds opnieuw vanuit een onafhankelijke, bewuste houding de volgende stap te kunnen zetten.

De zakelijke en bindende adviezen van zr. Annette en de weloverwogen en doelgerichte leiding van zr. Sandra Maira en broeder Irio droegen wezenlijk bij aan een geslaagde werkweek.

De donderdagavond stond in het teken van gemeenschappelijke ontspanning. Door vermakelijke, amusante voordrachten probeerden de deelnemers uit de verschillen-de continenten de internationaliteit uit te beelden. Met dans en wijn werd er tot laat in de avond gevierd.

Op zaterdagmiddag werd in het bos naast het provincialaat in Curitiba een traditioneel "Churrasco", een typisch Braziliaanse  barbecue, georganiseerd. Met speciale Braziliaanse gerechten en dranken genoten we van enige onbezorgde uren met zonneschijn.

De komende week zal het keuzeproces voor het nieuwe generale coördinatieteam plaats vinden. Op zondagmiddag zal een inleiding op dit proces starten. In de komende week zullen wij over het verloop van de keuze berichten.

 

 

 

 

 
 
Generaal kapittel, tweede week in Curitiba
 

Wij zijn op 10 januari met een feestelijke Eucharistieviering begonnen. In het openingswoord van zr. Lurdes Luke, generale overste, herinnerde zij aan de woorden van onze paus Franciscus in verband met het Jaar van het Godgewijde leven: ”De huidige tijd en de eigen roeping, uitgaande volgens het evangelie, met passie te leven en de wereld getuigenis te geven van de navolging van Jezus Christus”.

Aan deze openingsviering van ons 28-ste generaal kapittel namen veel zusters uit de provincies/ regio van Latijns- Amerika deel. Het was een belangrijk moment met veel ontmoetingen en uitwisselingen, wat ten goede komt aan de versterking van onze internationaliteit. Vreugde was het gevoel dat door de zusters en vrienden die met ons vierden, op verschillende manieren tot uitdrukking  werd gebracht.

De eerste dagen doorliepen we een proces van integratie en bewustwording in het licht van Gods woord. Onze gespreksleidster, Annette Havenne ISM,  ging uit van drie  teksten: Genesis 21, 14-19 ; Hagar en de geschiedenis aan de Bron: Lukas 24, 13-31; de Emmaüsgangers: Matheus 6, 25-34  “Van verlangen naar de diepste wens”. Deze verhelderende woorden waren voor ons een hulp  bij het inkeren in onszelf en om ons goed op ons kapittel voor te bereiden.

 

Het generaal bestuur sloot daarbij aan met hun bericht over de ambtsperiode 2010 tot 2015. Wij hadden de gelegenheid ons door deze rijke mededeling met beelden uit het leven en de zending van onze zusters in de verschillende realiteiten, waarin wij vertegenwoordigd zijn, de weg van 5 jaren in herinnering te roepen. Belangrijk was de grote beweging waar te nemen van het leven en de zending van de congregatie in elk continent.

Op een heldere objectieve manier gaf het economische team van het generalaat het financiële overzicht van de congregatie. Het wees op de noodzaak van de  onderlinge solidariteit en, met het oog op de toekomst, naar nieuwe wegen te zoeken.

De laatste dagen werkten we aan de analyse van de sociaal - politieke, financiële, culturele en kerkelijke situatie op wereldniveau, alsook van het religieuze leven. De reflexie, de informaties en de provocerende wijze van inbreng van de inleiders raakten ons diep. Zij riepen ons op stil te staan bij onze persoonlijke en gemeen-schappelijke bestaansgrond van de provincies/regio en de congregatie en ons af te vragen, hoe wij een veranderingsproces op gang kunnen brengen.

In het verloop van deze eerste week werd deze omvangrijke en waardevolle inhoud in groepsgesprekken verder uitgediept om daaruit belangrijke punten te halen en vast te houden voor de verdere weg van het proces.

Laten we, verbonden in het gebed, verder gaan

 

 
 

 

 
<<-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam