Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Vormingsprogramma 2013
 

 

Vormingsprogramma 2013


 

Het thema dat bij het kapittel 2009 werd meegegeven is:

LEVEN IN GODS TENT, GASTVRIJ - CREATIEF - BEVRIJDEND

 

1ste Bezinningsmiddag


DE KLAAGZANGEN VAN DE PROFEET JEREMIAS

In de kloosters werden vroeger tijdens de Goede Week de klaagzangen van Jeremias gezongen. In de loop der eeuwen lieten meerdere componisten zich hierdoor diep raken. Klagen, treuren, beschuldigen, oproepen tot bekering; het zijn ideale elementen voor het scheppen van drama.

Datum: dinsdag 05 maart

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Jan Egberink en Henk Jacobs


2de Bezinningsmiddag
 

HOE MISSIE DOORGAAT MET VROUWEN IN HET BRANDPUNT

Wanneer we als medeburgers om ons heen kijken, zien we veel wat in strijd is met vrede. Niet overal leggen mensen zich daarbij neer. Zij geloven in een wereld van gerechtigheid en vrede. Vaak zijn het juist vrouwen die zich sterk maken voor verandering, die opkomen voor de rechten van arme of kwetsbare mensen.

Datum: donderdag 23 mei

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Manon Vanderkaa en Zr. Henrica

 

3de Bezinningsdag
 

VAN GOD IS DE AARDE DIE ONS MAAKT EN BESTIERT

Voor christelijke gelovigen is ons lichaam de tempel van de heilige Geest. Voor de Amerikaanse theologe Sally McFague is de aarde op haar beurt het Lichaam van God. Wat zou dat betekenen voor onze visie op aarde en wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor onze manier van leven?

Datum: dinsdag 01 oktober

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Guy Dilweg OFM en Zr. Henrica


4de Bezinningsdag


KIJKEN MET ANDERE OGEN

Dit is het thema van de Missie-zendings-kalender 2013. De kunstenaars zijn op zoek naar sporen van hun scheppende God in hun cultuur en traditie. Ze doen dat niet met woorden, maar met beelden. Kunstenaars uit andere culturen dwingen ons opnieuw de Bijbel open te slaan en met andere ogen te lezen. Ze zetten ons op een ander been.

Datum: donderdag 21 november

Plaats: Tegelen, Annaklooster , 14.00 – 17.00 uur

Inleiding: Zr. Cornelia en Henk Jacobs


 Wilt u graag deelnemen aan een of meerdere middagen dan kunt u zich melden per:

e-mail: veronique@zusters-goddelijke-voorzienigheid.nl

telefoon: 077 - 3264500

 

 


 

 
 
 
Afscheid van rector Arie van Elven
 

 

Op de laatste dag van het jaar 2011 hebben we rector Arie van Elven begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Tegelen.

Op 1 september 1963 werd hij tot moderator van onze
toenmalige kweekschool in Blerick benoemd en als rector van de communiteit. Bijna 50 jaar lang verzorgde hij de liturgische diensten, zowel in Venlo als in Blerick. Al spoedig had hij een acolietencorps om zich heen verzameld, dat hem en ons al die jaren trouw is gebleven. In de periode van vernieuwing en verandering binnen de kerk en het religieuze leven is hij voor ons een grote steun en inspirator geweest. In de voorbede, tijdens zijn afscheidsviering, sprak zr. Cornelia in naam van ons allen de waardering uit voor alles wat hij voor ons en veel anderen heeft betekend.

“In dankbaarheid bidden wij, dat Gods Voorzienige aanwezigheid als een licht mag opgaan over meneer van Elven en over allen en alles wat hem dierbaar was. Bij het schrijven van ons: “Onvoltooid verhaal”, ons geestelijk erfgoed, dat geïnspireerd is op het lied ‘Klankresten’ dat Huub Oosterhuis voor ons schreef bij het 150-jarig bestaan van onze congregatie, ontdekten we, dat we begenadigde mensen waren en zijn. Ook omdat we vele jaren in onze liturgische vieringen geholpen werden bij het putten uit de kostbare Bijbelse bronnen die daarin aangedragen en uitgewerkt werden. Zo liet meneer van Elven in ons veel klankresten en lichtwoorden na. De sporen die hij trok, werkten bevrijdend en bemoedigend. Zijn missionaire betrokkenheid verruimde in ons het zicht op de wereld.
Wij bidden U God, dat door uw kracht zijn levend getuigenis in en door ons verder gaat.”

Ieder van ons zal zijn/haar eigen gedachten hebben bij zijn heengaan en voor menigeen zal zijn betekenis nog lang in de herinnering voortleven.

Gelukkig hebben we zijn laatste wens nog kunnen vervullen nl. begraven te mogen worden te midden van onze zusters op het kerkhof in Tegelen. We mogen terugzien op een mooi afscheid, maar ook op alles wat hij met ons deelde.


 

 


 

 


 

 

 

 
 
Een onvoltooid verhaal
 

 

 Gedachtegoed van de
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
van de Nederlandse Provincie
 
Jaarlijks gedenken wij op 25 februari de dag, dat de Nederlandse provincie van onze congregatie, die in 1842 in Munster/Duitsland werd gesticht, haar zelfstandigheid verkreeg. Die zelfstandigheid was in de vooroorlogse tijd nog beperkt door het toezicht van het generalaat in Munster, de constitutie en een tweede handboek, de leefvorm, waar alle handelingen tot in de puntjes omschreven waren.
Daar zijn na 1945 grote veranderingen in gekomen. Afhankelijkheid groeide uit tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig handelen wat betreft de vormgeving van ons religieus leven. In het beroepsleven stonden we al voor grote verantwoordelijkheden binnen onderwijs, gezondheid, internaten en huishoudelijke taken binnen instellingen.
 
Tijdens het provinciaal kapittel in 2009 werd het thema “Toekomstige Bestuurbaarheid” uitvoerig besproken. De voortschrijdende leeftijd en het afnemende aantal zusters waren tekenen van de tijd, waaraan we niet voorbij konden gaan. Eveneens werd besloten het charisma en de spiritualiteit opnieuw te toetsen en in een geloofsgetuigenis vorm te geven Dit proces vond plaats onder goede begeleiding van mw. Gisela Hoeve en mw. Agnes Grond met alle zusters die hieraan nog hun medewerking konden geven.
 
Ons verhaal wil een boodschap zijn van hoop en vertrouwen, leven, licht en warmte. Een creatieve, scheppende boodschap die grensoverschrijdend is en ruimte laat om verder eigen sporen te trekken.
 
 
Vorrming en Bezinning 2011
 

 

 Het vormingsprogramma voor 2011

 
1. Het thema van het kapittel 2009 was:
Leven in Gods tent ;
Gastvrij – creatief – bevrijdend
 
Het kapittel formuleerde de volgende doelstelling:
 
“Om tegemoet te komen aan de groei in alle fasen van ons leven, om de geestkracht die in ieder aanwezig is aan te wakkeren, te bevestigen en te voeden, is het belangrijk voortdurend bezinning aan te bieden.”
Deze bezinningsdagen zijn ook toegankelijk voor vrouwen en mannen die geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomsten.
 
De thema’s zijn:
 
1. Het hart openen om te luisteren
Mystici en profeten worden?
 
Daarbij uitgaande van het verhaal van Lydia (Hand. 16, 11-15). We willen ons hart openen om te zien wat de levensweg van Lydia kan betekenen voor onze levensweg.
 
Datum:     dinsdag 22 februari
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: zr. Cornelia en zr. Nicolette
 
2. Ramen uit de kapel van Maria Roepaan, Ottersum (8 heiligen)
waarin de 8 zaligsprekingen verwerkt zijn
 
In de 8 gebrandschilderde ramen in de oude kapel van Maria Roepaan zijn de acht zaligheden verwerkt. Hoe kunnen wij het leven en werken van deze heilige mannen en vrouwen verbinden met ons leven en werken?
 
Datum:     dinsdag 10 mei
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: Pastor Bert Paqué en Henk Jacobs
 
3. Scheppingstheologie - planetair bewustzijn
 
De planeet is ouder dan wij en  wij  kunnen die niet besturen. Wij zijn reizigers op de vaart van deze planeet. Hoe kunnen wij binnen dat totaal, scheppend bezig zijn? Wat zijn de krachten die ons drijven?
 
Datum:     woensdag 21 september
Plaats:     St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:         14.00 – 17.00
Inleiding: Birgit Verstappen
 
 
4. Een onvoltooid verhaal.
Gedachtegoed van de zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid van de
Nederlandse Provincie
 
In de loop van de laatste jaren is er veel aandacht besteed aan het tot uitdrukking brengen van onze spiritualiteit. Inmiddels is ons onvoltooid verhaal uitgewerkt onder begeleiding van Agnes Grond en Gisela Hoeve. We willen daar inhoudelijk verder op ingaan.
 
Datum:      donderdag 17 november
Plaats:      St. Annastraat 71, 5932 BV Tegelen.
Tijd:          14.00 – 17.00
Inleiding:  zr. Cornelia en Henk Jacobs
 
Ieder die geïnteresseerd is in deze bijeenkomsten of afzonderlijke eenheden, kan zich melden bij zr. Veronique op bovenstaand adres of via
of per telefoon: 077 – 3264500. Iedereen is van harte welkom.
 
 
Terugblik op 2010
 

Terugblik op 2010, een jaar van feestelijkheden

De heer Gos van de Wouw, die jarenlang onze rector in Blerick was, zei altijd: “Je moet elke mogelijkheid aangrijpen om feest te vieren. Dit versterkt de onderlinge band, brengt mensen samen en geeft blijdschap aan het leven dat toch al zo kort is.” Deze wijze woorden hebben we in 2010 kunnen realiseren. Juist omdat we samen ouder worden en het aantal zusters afneemt, gaven de feestelijkheden van dit jaar voor velen extra kleur en inhoud aan hun leven.
 
Zr. Elisa Hülsmann 103 jaar en 80 jaar in het klooster.
 
Op 6 januari 2010 werd zr. Elisa Hülsmann 103 jaar. Zoiets kun je niet zonder meer voorbij laten gaan. Bij de Eucharistieviering, receptie en heerlijke maaltijd was iedereen die enigszins kon aanwezig om met haar te feesten. Op 23 april waren we weer met z’n allen aanwezig in Houthem om haar 80-jarig intredefeest in onze congregatie te vieren. Voor deze dag had de waarnemende burgemeester van Valkenburg dhr. Martin Eurlings zich vrijgemaakt om bij dit grandioze feest aanwezig te zijn. Daar zijn vrouw actief betrokken is bij het wel en wee in “Huize Vroenhof” wist hij in zijn toespraak zr. Elisa goed te typeren en ieder aan het lachen te brengen. Ook de familieleden genoten van de belangstelling. Zuster Elisa vertelt meerdere keren: “Als ik alleen ben dan word ik me bewust dat ik nog denken kan. Wat is   dat vreemd en toch ook iets bijzonders. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan”. Al met al heeft ze ook de 104 jaren van haar leven in 2011 vol kunnen maken.
 
 
 
De Nederlandse provincie 90 jaar
 
In de maand juni werd in Tegelen het 90-jarig zelfstandig zijn van de Nederlandse provincie gevierd. In1876 waren de eerste zusters vanuit Duitsland als asielzoekers naar Nederland gekomen. In het generaal kapittel van 1916 werd besloten tot oprichting van een Duitse, Braziliaanse en Nederlandse provincie. Door de oorlog 1914 - 1918 werden de ontwikkelingen binnen Europa uitgesteld. Op 25 februari 1920 was het zover en werd de zelfstandigheid van onze provincie bekrachtigd. Vanaf die tijd traden er 519 zusters, werkzaam en wonend op 21 plaatsen, toe tot de Nederlandse provincie. Vanwege het kapittel in Brazilië en de wintertijd werd dit feest naar juni verschoven.
Al zijn we in de loop van 90 jaren sterk in aantal verminderd en verouderd, er blijven volop kansen en mogelijkheden om als zusters van de Goddelijke Voorzienigheid overal liefdevol, blij en gastvrij aanwezig te zijn.
 
 
Op deze dag stonden ook de feestelingen van het jaar, 2 zusters die hun 60-jarig en 4 die hun 50- jarig intredefeest vierden, in het middelpunt. Achteraf bleek dat deze groep van vier de laatste grotere groep was die met 8 jonge vrouwen in 1960 intraden en nu met z’n vieren nog samenzijn. Bij dit feest waren bijna alle zusters aanwezig, het personeel en alle personen die met onze werkzaamheden verbonden zijn.
                       
 
 
 
Voor de namiddag was Julika Marijn uitgenodigd om in het theaterstuk “Denkend hart”
het joodse meisje Elly Hillesum tot leven te brengen. Ze liet ons zien waar Etty haar kracht voor het leven vandaan haalde. Hoe ze zichzelf ter verantwoording riep bij alles waar ze voor koos en vanuit de realiteit zoals die op haar afkwam.
 
 
 
 
 
Malawi, Afrika 50 jaar
 
In 1960 vertrokken de eerste 5 zusters vanuit Duitsland, Nederland en Brazilië naar Malawi, Afrika. Het is steeds een internationale groep gebleven tot dat de laatste Duitse zuster 2 jaar geleden terugkwam. Nu telt deze regio 21 Malawische zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en 2 novicen. Voor het 50-jarig aanwezig zijn in Malawi had de regionale overste alle oud-missionarissen uitgenodigd. Vanuit onze provincie was zr. Veronique Henderson aanwezig die daar jaren in het ziekenhuis en in het bestuur van de regio haar beste krachten heeft gegeven.
 
 
 
 
 
De andere oud-missionarissen vanuit Nederland zijn overleden  of konden gezien hun leeftijd niet deelnemen aan dit feest. De 4 nog in leven zijnde zusters, waaronder zr. Maria Martha Geurtjens, die in 1960 tot de pioniersters behoorde, en nu in het KVH St. Anna, in Boxmeer woonachtig is, vierden samen dit feest. Op die dag werden heel wat herinneringen  tot leven gebracht, waarvan alle aanwezigen genoten.
 
                                                             
 
 
 
Zr. Concordia Kroezen 100 jaar
 
Op 26 november was de langverwachte dag voor zr. Concordia aangebroken. Iedereen had er naar uitgekeken en haar aangemoedigd om vooral vol te houden. In de voormiddag kwamen veel bewoners van het KVH St. Anna in Boxmeer haar feliciteren. Na de middag verscheen zuster Concordia keurig gekapt en in het nieuw gestoken op de kapel, waar de familie en veel zusters zich verzameld hadden. De receptie daarna met de toespraken van zuster Cornelia, de burgemeester dhr. Karel van Soest en de directrice Enny Hoenselaar deden haar zichtbaar goed. En wat genoot ze van het feestelijk lied dat door zuster M. Desiree gemaakt was en door ons allen gezongen werd.
 
 
Nadien hield ze nog een gezellige babbel met de burgmeester en andere tafelgenoten.
De feestelijke middag werd besloten met een heerlijk etentje voor alle aanwezigen Het was een grandioos feest.
 
 
 
 

 

 
<<-- 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam