Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Openingsviering generaal kapittel 2010
 

De Voorzienige God trekt met ons mee

 
 
Vol verwachting en blij gestemd verzamelden zich op zaterdag 16 januari 2010 de leden van het generaal kapittel en 220 gasten, zusters uit Latijns-Amerikaan, priesters, vrienden en vriendinnen, leken ‘Boodschappers van Gods Voorzienigheid’, in de parochiekerk St. Augustinus in Curitiba.
 
De aartsbisschop Dom Moacir Jose Vitti van Curitiba vierde met de aanwezige priesters, zusters en gasten de Eucharistie.
Bij het begin van de H. Mis begroette zr. Lurdes Luke alle aanwezigen en opende officieel het 27ste  generaal kapittel 2010 met de woorden: “In vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, in blijdschap en vol hoop, verklaar ik bij deze feestelijke viering het 27ste  generaal kapittel van onze congregatie als geopend”.
 
In haar woorden onderstreepte ze dat wij zusters van de Goddelijke Voorzienigheid sinds het vorige generaal kapittel onze weg zijn gegaan in het licht van de “Horizon”. Deze horizon heeft ons in beweging gezet, vragen opgeroepen en ons geholpen in onze contacten menselijke en solidaire relaties aan te knopen.
Het kapittel is een tijd om het charisma en de spiritualiteit te vieren, om met nieuwe kracht en moed iets te ondernemen en zich daartoe te verplichten, in het vertrouwen dat Gods Voorzienigheid met ons gaat.
Tijdens de Eucharistieviering presenteerden alle provincies en regio’s zich ieder op eigen wijze.
Na de slotzegen van de aartsbisschop werden alle kapittelleden met naam door het generaal coördinatieteam opgeroepen en ontvingen daarna de zegen van de feestvierende gasten. Aansluitend werd het feest van ontmoeting met alle zusters en gasten voortgezet in de sporthal van de nabijgelegen school.
De zusters in de provincie Curitiba hebben aan het openingsfeest en de voorbereidingen op het kapittel op uitstekende wijze vorm weten gegeven. Wij danken de provincie daarvoor.
 
 
Aan de openingsviering gingen voor de kapittelleden enkele dagen van integratie en bezinning vooraf. Het kapittelthema: “Maak de plaats voor je tent ruimer...” (Jes. 40, 22) werd met de bijbehorende bijbelteksten persoonlijk en in gemengde taalgroepen verder uitgediept.
 
Nu kan de eigenlijke opgave van het generaal kapittel beginnen. De kapittelleden werken in verschillende commissies om zo het verloop van het kapittelproces te ondersteunen.
 
Wij danken voor alle groeten en goede wensen. We bevelen ons verder aan in jullie gebeden.
 
Met hartelijke groeten van de Communicatiecommissie,
 
zr. Henrica, zr. Guntraud, zr. Marion, zr. Rita, zr. Rahayu, zr. Virgo, zr. Judith, zr. Elisabeth Namuthuwa
 
 
Op weg naar het generaal kapittel 2010
 

Nauwelijks is het provinciaal kapittel voorbij of de voorbereidingen op het generaal kapittel zijn al begonnen. Het generaal kapittel, als hoogst besluitvormende orgaan, wordt om de 5 jaar gehouden. Van 16 januari tot 4 februari 2010 vindt dit kapittel plaats in het provinciehuis Curitiba -  Brazilië.

Het Kapittel staat onder het thema:                  

 "God nodigt ons uit,

in leerlingschap van gelijken,

in gemeenschap met de hele schepping,

het leven nieuw vorm te geven

als ruimte voor verandering en bevrijding."

Op 9 september 2009 kwamen de gekozen kapittelleden van Duitsland en Nederland naar Tegelen. We hebben uitvoerig gediscusieerd over het thema. In de uitwisseling leren we elkaar beter kennen, kunnen samen dieper op het thema ingaan en komt de verscheidenheid van leefwijze, cultuur en handelwijze sterker tot uitdrukking. 

We hadden via  het generaal coördinatieteam een tekst aangereikt gekregen over de "Dans van Bevrijding en Verandering" van Elisabeth Schlussler Fiorenza. Ondanks dat het moeilijke kost was, vonden we menige goede aanzet voor de verdieping van ons thema.

We hebben tevens van gedachten gewisseld over de thematieken die we als ingezonden stukken willen voorleggen aan het generaal kapittel, waarover besluiten  moeten worden genomen of ieder geval besproken  moeten worden. In gezamenlijk overleg zijn we tot een goede voordracht gekomen voor deelname aan commissies gedurende het kapittel. Wie na de sluiting van het het kapittel nog een of ander project, van onze zusters in Brazilië  wil bezoeken, kon zich daarvoor melden. 

De volgende bijeenkomst is weer in Tegelen vastgelegd en wel op 5 september 2009.

 

 
 
Het provinciaal kapittel van 14 - 21 juni 2009
 

In de week van 14 - 21 juni sloegen we onze tent op in Wahlwiller. In een sfeer van rust en gastvrijheid konden we onze volledige aandacht richten op de afronding van onze beleidslijnen waaraan we in de voorbereidingstijd met zoveel mogelijk zusters al gewerkt hadden. We waren met 25 personen bijeen waarvan 15 kapittelleden en 5 ondersteunende leken; 2 leidsters van onze grotere communiteiten en 3 leden van het adviescollege. Ook waren er twee leden van ons generaal bestuur aanwezig die vanuit het zicht van de hele congregatie het geheel volgden en hun inbreng gaven. Als ondersteuning hadden we voor hen voor een vertaalster gezorgd. De gespreksleiding zorgde er voor dat het kapittelproces goed kon verlopen.

Deelnemende kapittelleden
 
Het hele gebeuren stond onder het thema:
Leven in Gods tent:
gastvrij  -  creatief  -  bevrijdend
 
In een sfeer waarbij afwisseling van gebed en bezinning, overleg en besluitvorming, centraal stonden, kwamen de best mogelijke beleidslijnen tot stand voor de komende bestuursperiode.
Omdat tijdens de voorbereidingen al zichtbaar geworden was dat dit ons laatste kapittel zou zijn, wilden we er ook allen iets goeds van maken en dat is gelukt. Met enige pijn en heimwee in ons hart stemden we af, dat we bij het Generaal Bestuur dispensatie zullen aanvragen voor de verplichting om kapittel te houden. We zochten tevens naar andere vormen van samenkomen om ook in de toekomst nog belangrijke beslissingen te kunnen nemen.
In de komende periode zal de bestuurlijke samenwerking met leken op nieuwe wijze vorm gaan krijgen. Tijdens het kapittel hebben we daartoe al de nodige besluiten genomen.
 
 
Het toekomstig beleid wordt toevertrouwd aan het nieuw gekozen coördinatieteam dat: geïnspireerd door het visioen van de stichter Eduard Michelis: “ wil open staan voor de noden van de tijd” en zich voor het thema:
“Leven in Gods tent; gastvrij – creatief – bevrijdend”  vol vertrouwen wil inzetten.
 
Tot coördinatieteam werden herkozen:

         Zr. Cornelia Schellens, coórdinatrice

         Zr. Marita Pouwels

         Zr. Magdalien Roijackers

Bloemen als afscheid en als
gelukwens bij de hernieuwde keuze
 
 
Het coördinatieteam zal worden bijgestaan door een Adviescollege bestaande uit de volgende leden:
 
Zr. M. Agnes Maas
 
Zr. Henrica Jans
 
Zr. Veronique Henderson
 
Mw. Olga van Kollenburg
 
Mw Johanna van Dijk
 
Dhr. Henk Jacobs
 
 
OP WEG NAAR HET KAPITTEL
 

Laatste voorbereidende bijeenkomst op 14 mei 2009

In ons kapittelthema “Wonen in Gods tent, gastvrij, creatief en bevrijdend”,  hebben wij onze creativiteit vorm kunnen geven in het opstellen van  praatpapieren, dat in verschillende commissies plaatsvond. In  de voorbereidende bijeenkomsten werden deze uitvoerig besproken en met de nodige kanttekeningen en wijzigingen voorzien. In de kapittelweek zullen de herziene teksten verder worden verwerkt. Met al deze voorbereidende bijeenkomsten hebben meerdere zusters te kennen gegeven dat dit meedenken en een volle dag aanwezig zijn,  veel van hen vraagt. Dat is te begrijpen. Niettemin is er geprobeerd om er  zoveel mogelijk zusters  bij te betrekken en er samen goede  en vruchtbare werkdagen van maken.
         
                           Kapittelbegeleiding: mw. Ineke Popma - zr. Cornelia - p. Tjeu Timmermans
 
De volgende onderdelen kwamen ter sprake;  Erfgoed – Kronieken – Archief - Kloostercultuur en Vorming.
In de voorbije bijeenkomsten passeerden reeds : Toekomstige bestuurbaarheid en kapittel houden, ouderenbeleid en mantelzorg, personeel en financieel beleid, communicatie, liturgie en uitvaartverzorging
Van de zusters werd gevraagd om de ingebrachte teksten van de werkgroepen te bespreken en kritisch te beoordelen, zodat ieder voorstel kan worden bijgesteld en als herziene tekst kan worden voorgelegd aan het kapittel dat van 14-20 juni in Wahlwiller plaatsvindt.
 
De achterblijvers laten de zaak nu over aan de kapittelleden. Dat doet men met een groot vertrouwen. In die geest gaf een zuster iedereen het citaat uit Johannes 21 mee: “Toen je jong was, omgordde jij jezelf en kon je gaan waar je wilde, maar nu je oud geworden bent, zullen anderen je omgorden en je leiden waar je misschien niet wilt gaan”.
 
P. Timmermans sluit in zijn terugblik op deze en de andere kapittelbijeenkomsten aan bij het aspect “verdieping”: “Ergens kennen wij het verhaal dat spreekt over “zes dagen”, zes dagen waarin de schepping tot voltooiing kwam. Na iedere dag werd gezegd “En God zag dat het goed was.” De zevende dag was een rustdag, dat wordt in ons geval een aantal dagen, waarop alles wat is aangedragen, wordt besproken, opnieuw wordt bekeken,en waarin alles wordt meegenomen wat tot nu toe werd gezegd. Op het kapittel komt natuurlijk ook aan de orde wat achter al die stukken zit aan persoonlijke beleving, aan betrokkenheid, aan inbreng, geraaktheid, lastigheden, vreugde en pijn. Er is een lied, “Breek uw tent op, ga op reis”. U bent begonnen aan een reis van jaren. Wij hebben zes keer onze tent opgepakt en ergens neergezet. Bij voorkeur wordt een tent neergezet bij een bron, in een oase, daar waar leven groeit en waar bloemen zijn. Ik heb de indruk dat wij onze tent hebben neergezet bij de bron van de inspiratie van de congregatie, dat wij de tent hebben neergezet in de oase van de zusterschap en dat wij de tent hebben geplaatst daar waar het groen is en waar de bloemen bloeien, daar waar mensen tot ontplooiing komen en tot uitbloei of voltooiing komen. Zo hebben wij deze zes dagen met elkaar gesproken, tot vreugde, tot bezinning, tot ontplooiing, in verband met toekomst en perspectief.
De reis die wij samen afleggen en die bedoeld is om vooruit te kijken, richt zich op het feit dat wij het woeste land, waar doorheen de tocht zich voltrekt, ombouwen tot waar de steppe zal bloeien. Met dit lied werd deze dag beëindigd.”
 

 

 

 
 
OP WEG NAAR HET KAPITTEL
 

 Voorbereidende bijeenkomst op 5 februari 2009

Op 5 februari waren we weer met een behoorlijk aantal zusters en genodigden samen om verdere stappen te zetten, richting ons eigenlijke kapittel in juni 2009.
In haar openingswoord zei Zr. Cornelia het volgende: “Op 1 januari jl. hadden wij een gemiddelde leeftijd van 82,6 jaar. Dat is een realiteit die we onder ogen moeten zien, of we willen of niet. Toch vinden we het belangrijk dat we onze vitaliteit en geestkracht levend houden om, wonend in Gods tent, gastvrij, creatief en bevrijdend aanwezig te kunnen zijn om ruimte te kunnen creëren in ons hart en in onze gemeenschappen en huizen om gastvrij te kunnen delen. Een van de kapitteltaken is het, ons open te stellen voor wat in de komende jaren op ons toekomt. Dit gaat ons ieder persoonlijk aan, maar ook gezamenlijk als provincie.”
 
Er kwamen verschillende praatpapieren van de commissie ‘Toekomstige bestuurbaarheid’ ter tafel o.a.:
-          De toekomst van het Annaklooster, het provincialaat, in Tegelen
-          Het al of niet laten voortbestaan van het adviescollege, als er een beheerstichting komt naast het provinciaal coördinatieteam.
-          Zijn we over 5 jaar nog in staat een kapittel te houden? Moeten we niet zoeken naar een andere manier van overleg om de medeverantwoordelijkheid, van de dan nog aanwezige menskracht, te waarborgen zolang dit mogelijk is?
De 3 voorstellen worden met enkele opmerkingen aangenomen en doorgeleid naar het kapittel.
 
Verder waren er papieren van de ’Werkgroep Giftenbeleid’ en ‘Stichting Colam’ in Roermond die over financiële ondersteuning gingen. Beide voorstellen waren goed omschreven en met een aantal opmerkingen werden ook deze doorgeleid naar het kapittel.
 
 
Pater Timmermans vatte het werk van deze dag samen in de volgende woorden: “De tent is heel beweeglijk, maar moet ook met tentpinnen worden vastgezet. Vandaag hebben wij een aantal tentpinnen gemaakt, waarmee wij die tent voor de komende jaren kunnen vastzetten – niet opdat de tent daarmee onbeweeglijk wordt, wel om aan te geven “hier staan we voor, hieraan willen wij graag werken”. Belangrijk is het dat het beheer goed geregeld is en dat de menselijke aandacht voldoende vorm kan krijgen. Even belangrijk is het oog te hebben voor zaken die buiten de eigen leefwereld aan de orde zijn, zoals giften en Colam. De woonplaats van God moet altijd gezocht worden in de directe context van ons leven.”

 

 
 

 

 
<<-- 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam