Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Het provinciaal kapittel van 14 - 21 juni 2009
 

In de week van 14 - 21 juni sloegen we onze tent op in Wahlwiller. In een sfeer van rust en gastvrijheid konden we onze volledige aandacht richten op de afronding van onze beleidslijnen waaraan we in de voorbereidingstijd met zoveel mogelijk zusters al gewerkt hadden. We waren met 25 personen bijeen waarvan 15 kapittelleden en 5 ondersteunende leken; 2 leidsters van onze grotere communiteiten en 3 leden van het adviescollege. Ook waren er twee leden van ons generaal bestuur aanwezig die vanuit het zicht van de hele congregatie het geheel volgden en hun inbreng gaven. Als ondersteuning hadden we voor hen voor een vertaalster gezorgd. De gespreksleiding zorgde er voor dat het kapittelproces goed kon verlopen.

Deelnemende kapittelleden
 
Het hele gebeuren stond onder het thema:
Leven in Gods tent:
gastvrij  -  creatief  -  bevrijdend
 
In een sfeer waarbij afwisseling van gebed en bezinning, overleg en besluitvorming, centraal stonden, kwamen de best mogelijke beleidslijnen tot stand voor de komende bestuursperiode.
Omdat tijdens de voorbereidingen al zichtbaar geworden was dat dit ons laatste kapittel zou zijn, wilden we er ook allen iets goeds van maken en dat is gelukt. Met enige pijn en heimwee in ons hart stemden we af, dat we bij het Generaal Bestuur dispensatie zullen aanvragen voor de verplichting om kapittel te houden. We zochten tevens naar andere vormen van samenkomen om ook in de toekomst nog belangrijke beslissingen te kunnen nemen.
In de komende periode zal de bestuurlijke samenwerking met leken op nieuwe wijze vorm gaan krijgen. Tijdens het kapittel hebben we daartoe al de nodige besluiten genomen.
 
 
Het toekomstig beleid wordt toevertrouwd aan het nieuw gekozen coördinatieteam dat: geïnspireerd door het visioen van de stichter Eduard Michelis: “ wil open staan voor de noden van de tijd” en zich voor het thema:
“Leven in Gods tent; gastvrij – creatief – bevrijdend”  vol vertrouwen wil inzetten.
 
Tot coördinatieteam werden herkozen:

         Zr. Cornelia Schellens, coórdinatrice

         Zr. Marita Pouwels

         Zr. Magdalien Roijackers

Bloemen als afscheid en als
gelukwens bij de hernieuwde keuze
 
 
Het coördinatieteam zal worden bijgestaan door een Adviescollege bestaande uit de volgende leden:
 
Zr. M. Agnes Maas
 
Zr. Henrica Jans
 
Zr. Veronique Henderson
 
Mw. Olga van Kollenburg
 
Mw Johanna van Dijk
 
Dhr. Henk Jacobs
 
 
OP WEG NAAR HET KAPITTEL
 

Laatste voorbereidende bijeenkomst op 14 mei 2009

In ons kapittelthema “Wonen in Gods tent, gastvrij, creatief en bevrijdend”,  hebben wij onze creativiteit vorm kunnen geven in het opstellen van  praatpapieren, dat in verschillende commissies plaatsvond. In  de voorbereidende bijeenkomsten werden deze uitvoerig besproken en met de nodige kanttekeningen en wijzigingen voorzien. In de kapittelweek zullen de herziene teksten verder worden verwerkt. Met al deze voorbereidende bijeenkomsten hebben meerdere zusters te kennen gegeven dat dit meedenken en een volle dag aanwezig zijn,  veel van hen vraagt. Dat is te begrijpen. Niettemin is er geprobeerd om er  zoveel mogelijk zusters  bij te betrekken en er samen goede  en vruchtbare werkdagen van maken.
         
                           Kapittelbegeleiding: mw. Ineke Popma - zr. Cornelia - p. Tjeu Timmermans
 
De volgende onderdelen kwamen ter sprake;  Erfgoed – Kronieken – Archief - Kloostercultuur en Vorming.
In de voorbije bijeenkomsten passeerden reeds : Toekomstige bestuurbaarheid en kapittel houden, ouderenbeleid en mantelzorg, personeel en financieel beleid, communicatie, liturgie en uitvaartverzorging
Van de zusters werd gevraagd om de ingebrachte teksten van de werkgroepen te bespreken en kritisch te beoordelen, zodat ieder voorstel kan worden bijgesteld en als herziene tekst kan worden voorgelegd aan het kapittel dat van 14-20 juni in Wahlwiller plaatsvindt.
 
De achterblijvers laten de zaak nu over aan de kapittelleden. Dat doet men met een groot vertrouwen. In die geest gaf een zuster iedereen het citaat uit Johannes 21 mee: “Toen je jong was, omgordde jij jezelf en kon je gaan waar je wilde, maar nu je oud geworden bent, zullen anderen je omgorden en je leiden waar je misschien niet wilt gaan”.
 
P. Timmermans sluit in zijn terugblik op deze en de andere kapittelbijeenkomsten aan bij het aspect “verdieping”: “Ergens kennen wij het verhaal dat spreekt over “zes dagen”, zes dagen waarin de schepping tot voltooiing kwam. Na iedere dag werd gezegd “En God zag dat het goed was.” De zevende dag was een rustdag, dat wordt in ons geval een aantal dagen, waarop alles wat is aangedragen, wordt besproken, opnieuw wordt bekeken,en waarin alles wordt meegenomen wat tot nu toe werd gezegd. Op het kapittel komt natuurlijk ook aan de orde wat achter al die stukken zit aan persoonlijke beleving, aan betrokkenheid, aan inbreng, geraaktheid, lastigheden, vreugde en pijn. Er is een lied, “Breek uw tent op, ga op reis”. U bent begonnen aan een reis van jaren. Wij hebben zes keer onze tent opgepakt en ergens neergezet. Bij voorkeur wordt een tent neergezet bij een bron, in een oase, daar waar leven groeit en waar bloemen zijn. Ik heb de indruk dat wij onze tent hebben neergezet bij de bron van de inspiratie van de congregatie, dat wij de tent hebben neergezet in de oase van de zusterschap en dat wij de tent hebben geplaatst daar waar het groen is en waar de bloemen bloeien, daar waar mensen tot ontplooiing komen en tot uitbloei of voltooiing komen. Zo hebben wij deze zes dagen met elkaar gesproken, tot vreugde, tot bezinning, tot ontplooiing, in verband met toekomst en perspectief.
De reis die wij samen afleggen en die bedoeld is om vooruit te kijken, richt zich op het feit dat wij het woeste land, waar doorheen de tocht zich voltrekt, ombouwen tot waar de steppe zal bloeien. Met dit lied werd deze dag beëindigd.”
 

 

 

 
 
OP WEG NAAR HET KAPITTEL
 

 Voorbereidende bijeenkomst op 5 februari 2009

Op 5 februari waren we weer met een behoorlijk aantal zusters en genodigden samen om verdere stappen te zetten, richting ons eigenlijke kapittel in juni 2009.
In haar openingswoord zei Zr. Cornelia het volgende: “Op 1 januari jl. hadden wij een gemiddelde leeftijd van 82,6 jaar. Dat is een realiteit die we onder ogen moeten zien, of we willen of niet. Toch vinden we het belangrijk dat we onze vitaliteit en geestkracht levend houden om, wonend in Gods tent, gastvrij, creatief en bevrijdend aanwezig te kunnen zijn om ruimte te kunnen creëren in ons hart en in onze gemeenschappen en huizen om gastvrij te kunnen delen. Een van de kapitteltaken is het, ons open te stellen voor wat in de komende jaren op ons toekomt. Dit gaat ons ieder persoonlijk aan, maar ook gezamenlijk als provincie.”
 
Er kwamen verschillende praatpapieren van de commissie ‘Toekomstige bestuurbaarheid’ ter tafel o.a.:
-          De toekomst van het Annaklooster, het provincialaat, in Tegelen
-          Het al of niet laten voortbestaan van het adviescollege, als er een beheerstichting komt naast het provinciaal coördinatieteam.
-          Zijn we over 5 jaar nog in staat een kapittel te houden? Moeten we niet zoeken naar een andere manier van overleg om de medeverantwoordelijkheid, van de dan nog aanwezige menskracht, te waarborgen zolang dit mogelijk is?
De 3 voorstellen worden met enkele opmerkingen aangenomen en doorgeleid naar het kapittel.
 
Verder waren er papieren van de ’Werkgroep Giftenbeleid’ en ‘Stichting Colam’ in Roermond die over financiële ondersteuning gingen. Beide voorstellen waren goed omschreven en met een aantal opmerkingen werden ook deze doorgeleid naar het kapittel.
 
 
Pater Timmermans vatte het werk van deze dag samen in de volgende woorden: “De tent is heel beweeglijk, maar moet ook met tentpinnen worden vastgezet. Vandaag hebben wij een aantal tentpinnen gemaakt, waarmee wij die tent voor de komende jaren kunnen vastzetten – niet opdat de tent daarmee onbeweeglijk wordt, wel om aan te geven “hier staan we voor, hieraan willen wij graag werken”. Belangrijk is het dat het beheer goed geregeld is en dat de menselijke aandacht voldoende vorm kan krijgen. Even belangrijk is het oog te hebben voor zaken die buiten de eigen leefwereld aan de orde zijn, zoals giften en Colam. De woonplaats van God moet altijd gezocht worden in de directe context van ons leven.”

 

 
 
OP WEG NAAR HET KAPITTEL
 

Voorbereidende kapittelbijeenkomst op 10 december

Voor vandaag stonden 2 belangrijke punten op het program nl. de keuze van afgevaardigden voor het generaal kapittel in 2010 in Brazilië en de definitieve vaststelling van de werkgroepen en haar leden als voorwerk op het provinciaal kapittel in 2009.
 
Pater TJeu Timmermans wees in zijn inleiding over “Internationaliteit” erop: "dat de zusters hebben gekozen voor een Oosterse tent als symbool. Ook de vlaggen rondom de kapittelkaars maken de internationaliteit zichtbaar, evenals de inleiding van zr. Cornelia die voelbaar maakt dat wij zusters verbonden zijn met mensen over de grenzen. De internationaliteit is in de oorsprong van de themakeuze heel direct aanwezig. PaterTjeu Timmermans leest nr. 12 van de constituties voor. Ook daar staat nergens “Nederland”. Het gaat om de algehele christelijke bevrijding van de mens, voorrang geven aan de armen, lenigen van die noden waarvoor niemand zich inzet. Ook in de constituties is neergelegd dat de zusters aandacht willen hebben voor die situaties die de mensheid betreffen, die veel groter is dan de lokale kerk en samenleving. Daarin ligt een worteling van de internationaliteit, waarmee de ter vergadering uitgereikte inleiding begint.
De uitnodiging aan het volk van God is, te beseffen dat zij voortdurend zelf gast zijn en dat niets van wat hun is toevertrouwd, van henzelf is. De vreemdeling aanvaarden is God aanvaarden als degene die totaal anders is."
 
Aan de hand van 3 vragen werd, in groepen, op die internationaliteit dieper ingegaan
In het plenum werd o.a. het volgende naar voren gebracht.
° De beheersing van de taal is noodzakelijk om als gedelegeerde  
  alles goed te kunnen volgen.
° Het verschil van cultuur speelt een heel grote rol.
° Kan ik mijn visie loslaten, om mee te gaan in de nieuwe toekomst?
° Is ons vertrouwen wel groot genoeg om alles uit handen te geven? Wat ook een risico is om dit te doen, aangezien onze verwachtingen anders zijn en wij er eigenlijk nooit aan toe zijn om iets uit handen te geven. Je voelt je armer, onzekerder, soms afgeschreven, niet meer zo nuttig, anderen gaan over je beslissen, je voelt je afhankelijk.
° De Nederlandse provincie moest vaak lijnen uitzetten, die naderhand elders werden gevolgd. Men heeft vaak baanbrekend werk moeten verrichten. Enerzijds is het heel goed om in het centrum te staan, anderzijds is het vaak ook heel lastig.
° Willen wij iets leren van die ander, en wat willen wij leren van die ander?
° Loslaten is nog altijd een heet hangijzer. Willen wij echt loslaten? Wat moeten wij loslaten? Waar zijn wij al bezig, waaraan hangen wij nog vast?
 
De gespreksleidster wees op de keuze van afvaardigden voor het generaal kapittel. Er werden drie invalshoeken naar voren gebracht: de betrokkenheid in relatie tot het proces van loslaten, identiteit – wereldwijd -, en mentaliteit als leerproces. Die aspecten zouden mogen worden meegenomen, als men tot afgevaardigde wordt gekozen.
Er werden 3 afgevaardigden gekozen en een plaatsvervangster, die invalt als een van de gekozen afgevaardigden uitvalt.
 
Het samenstellen van de werkgroepen
Het “Werkblad Samenstellen van de werkgroepen” werd uitgedeeld. De gespreksleidster wees tevens op punt 4 uit het verslag van 28 oktober 2008, waar een toelichting en aanvulling werd gegeven op de vier kapittelwerkgroepen. In groepen zou nu verder gesproken worden over het aantal leden en de samenstelling per werkgroep.
Tijdens de inventarisatie kwam men op 5-7 leden per werkgroep en was de samenstelling snel rond. Iedere groep is vrij niet-kapittelleden er bij te betrekken.
 
In de terugblik van Pater Tjeu Timmermans memoreerde hij: “Vanmorgen zijn wij bij elkaar gekomen rond het thema “Wij zijn genodigd”. Die ontmoeting heeft zich voltrokken; de ontmoeting met de Eeuwige, de ontmoeting met de internationale wereld en de zusterschap van uw congregatie in die internationale wereld. Die ontmoeting heeft zich ook voltrokken daar waar u heeft nagedacht over uw toekomstperspectief; in de ontmoeting rondom het zoeken naar de afgevaardigden en het spreken over "aanvaarding" en “liever niet”. De ontmoeting heeft zich vervolgens verdicht naar “wie gaan elkaar ontmoeten in werkgroepen", zodat richting kan worden gegeven aan de weg die men de komende jaren wil gaan. Ook was er een ontmoeting met de zusters die hier vandaag niet waren; niet omdat zij dat niet willen, maar omdat zij dat niet (meer) kunnen."
 
Genodigd tot ontmoeting - wij waren dat vandaag allemaal. Wij mochten thuis zijn in de tent van God, temidden van mensen.
 
 

 

 
 
Voorbereiding Kapittel 2008 - 2009
 

 

 

Voorbereidende kapittelbijeenkomsten
 
De meeste van de voorbereidende bijeenkomsten zijn bedoeld voor kapittelleden met zoveel mogelijk zusters erbij. Zo wordt het kapittel een zaak van ons allemaal.
 
De eerste bijeenkomst voor alleen kapittelleden was op 11 september. Midden in de zaal stond op de grond een mooie tent, gemaakt door de echtgenoot van een van de personeelsleden, tevens kapittellid.
 
Op die dag werd na een welkom en inleiding gestart met de volgende vragen:
1. Wat wil ik inbrengen?
2. Wat hoop ik te ontvangen?
3. Wat willen we met ons kapittel bereiken?
Voor iedere vraag werd een gekleurd strookje papier aangereikt, waarop iedereen met een enkel woord de vraag beantwoordde. Deze strookjes werden verwerkt tot een ketting en rond de tent gelegd. Aandachts-punten die vaker vernoemd werden, waren o.a: veel goede wil, luisterhouding, respect, openheid, vertrouwen.

In vier kleine groepen hebben we nadien de vragen besproken die we als huiswerk hadden gekregen.
1. Wat zien wij als de kern van onze identiteit?
2. Wat zien we als zendingsopdracht voor ons kapittel?
3. Als we uitgaan van de realiteit van onze provincie,  
    wat moet dan met het oog op de toekomst, zeker besproken worden?
Vooral bij de laatste vraag werd veel materiaal aangereikt t.a.v. van toekomstig beleid, waar het kapittel zich in zal moeten verdiepen: o.a. zorg voor een religieus, spiritueel leefklimaat; zorg voor gemeenschappelijke betrokkenheid, zorg voor een goede kwaliteit van zorg voor verzorgende en verplegingsbehoevende zusters en verder de toekomstige bestuurbaarheid en het cultureel religieus erfgoed.
 
Afzonderlijke aandacht werd besteed aan de internationale verbondenheid en het maken van concrete afspraken, zoals het doorgeven van het inhoudelijk gebeuren van deze dag aan de zusters thuis. Daarvoor meldden zich gegadigden en werden data vastgelegd.

 
Kapittelbijeenkomst op 28 oktober
Vandaag was de zaal gevuld met een rijke schare van zusters, zowel kapittelleden als niet kapittelleden. Onder begeleiding van Tjeu Timmermans en Ineke  Popma, die dit jaar met ons optrekken, gingen we met moed aan de slag. De dag werd geopend met een Eucharistieviering met aansluitend de lunch. Voor de namiddag kwamen er praatpapieren op tafel over toekomstige bestuurbaarheid en de te vormen commissies tijdens het kapitteljaar.
In het kapittel van 2005 is het besluit genomen, dat we ons als provincie niet aansluiten bij de Duitse provincie. Dit zou nogal wat ingewikkelde situaties op financieel, juridisch en cultureel met zich meebrengen. Maar hoe willen we dan verder als kleiner wordende provincie? Daarvoor was een praatpapier samengesteld, waarop de realiteit van nu geschetst stond, met de keuze of we verder gaan als een filiaal van het generale bestuur, regio of zelfstandige provincie. Voor het laatste werd gekozen, waarbij zolang mogelijk de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van ieder gewaarborgd blijft. Daarnaast werd tevens gekozen voor een beheerstichting, die veel materiele zaken voor haar rekening kan nemen. Een hele stap, die verder uitgewerkt zal moeten worden, voordat we veilig en in alle rust het loslatingproces zijn gang kunnen laten gaan.
 
De commissies die het kapittelproces in beweging moeten zetten en veel voorwerk zullen verrichten om tot goede besluiten te komen zijn:
- de werkgroep, die de commissies en werkgroepen van de afgelopen periode evalueert en voorstellen aanreikt voor de volgende periode
- de werkgroep bejaardenbeleid en bejaardenzorg
- de werkgroep kleine giften
- de werkgroep toekomstige bestuurbaarheid
Een statistiek met daarop vermeld het aantal zusters met leeftijden van nu en in de toekomst werd meegegeven om in het komende onderzoek tot reële voorstellen te kunnen komen.  
 

 

 

 
 

 

 
<<-- 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam