Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESIň  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

  Eeuwige professie CuiabŠ  
  2016-02-25  
 

 De provincie  “Heilige Geest” met haar zetel in Cuiabá, Mato Grosso, vierde een eeuwige professie. 

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Provinciaal kapittel 2008 - 2009
 

Bovenstaande is het logo en het thema, waaronder de Nederlandse provincie haar kapittel houdt van 2008 - 2009

 
Dit thema vloeit voort uit het centrale thema dat voor de hele congregatie is vastgesteld voor het generale kapittel in 2010. De volledige tekst luidt:
God nodigt ons uit om in leerlingschap van gelijken, samen met de
hele schepping, het leven op nieuwe wijze vorm te geven
als een ruimte voor verandering en bevrijding.
Bijbeltekst:
“God spreidt de hemel als een sluier uit en spant ze als een tent,
waarin men kan wonen (Jes.40,22b)
Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder terughoudend-heid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast!. Wees niet bevreesd (Jes.54,2,4a)
 
 
Kapittel, een voortgaande beweging
Een kapittel is het samenkomen van de congregatie om samen te reflecteren op de zending van de congregatie. Wat iedereen aanbelangt moet ook door iedereen besproken worden. Het is een herijking van de oriëntatie, van de zending van de congregatie – provincie - voor de komende jaren. Maar als de oriëntatie, de zending geen geleefde werkelijkheid wordt en als de zending, de oriëntatie niet voortdurend wordt ingeoefend, wel is waar met vallen en opstaan, blijft een kapittel een vreemd element, terwijl het juist de bedoeling is met elkaar religieus en zuster te zijn en te worden in de omstandigheden van de tijd. Natuurlijk moet zo’n proces van bezinning zich verhouden met de realiteit van de congregatie en met de realiteit van kerk en samenleving. Maar besef tegelijkertijd dat Sara lachte omdat ze zich binnen haar eigen perspectief de toekomst niet anders kon voorstellen dan kinderloos te blijven. Ondanks haar zelf werd zij vruchtbaar en stammoeder van Gods Volk. De beweging van God gaat verder, krijgt steeds weer een andere vorm. Wij dragen de beweging van God verder in het vertrouwen dat anderen op hun eigen wijze in die beweging van God staan en deze verder dragen. (Tjeu Timmermans, karmeliet)
 
Op 11 september komen de kapittelleden voor de eerste keer samen. Als voorbereiding bezinnen we ons op een tekst van Tjeu Timmermans, begeleider van ons kapittel, met de volgende vragen:
1. Wat zien wij als kern van onze identiteit?
2. Wat zien wij als zendingsopdracht voor ons kapittel?
3. Als we uitgaan van de realiteit van onze provincie, wat moet dan met het oog op de toekomst, zeker besproken worden?
 
 
Ontmoetingsdag
 

 

We waren daar met 220 zusters samen om de eerste verjaardag te vieren van de Duitse provincie. Ofschoon de congregatie in 1842 in Munster is gesticht, door onze stichter priester Eduard Michelis, zou men denken dat hier een goocheltruc is uitgehaald. De Congregatie heeft zich internationaal uitgebreid in die 166 jaren. Duitsland heeft 3 provincies gehad, waarvan een al snel werd opgeheven. Vorig jaar zijn de Provincies Kevelaer en Munster na een lange voorbereidingstijd samen opgegaan in een nieuwe provincie Duitsland.

Als Nederlandse provincie mochten wij aanwezig zijn om die eerste verjaardag te vieren. Ieder werd uitgenodigd dit feest allure te geven via een gedicht, lied, spel of ander bijdrage. Hierop was creatief en enthousiast gereageerd. De morgen was te kort om ieder aan bod te laten komen, zodat de soep moest wachten.

Op de bijgevoegde foto's een kleine indruk van die creatieve bijdragen.

 

Verder was het een dag van ontmoeting, bijpraten en informatie uitwisselen. Het is goed elkaar te blijven bemoedigen  en de aandacht levend te houden, zeker voor een provincie waar de ouderdom zich steeds meer laat voelen.

De middag werd afgesloten met een Eucharistieviering en een schriftelijke boodschap die ieder had meegebracht en via een korf na de viering weer werd uitgedeeld.

 

Ontmoetingsdag in Munster op zaterdag 26 april 2008.

 

 
 
Ons voormalig klooster in Steyl
 

Ons Steyl krijgt eindelijk nieuwe bewoners

Op woensdag 10 oktober 2007 werden het St Jozefbeeld en het H.Harbeeld teruggeplaatst in de gevel van het oude klooster. Met deze handeling werd het startsein gegeven   voor de bouw van 19 appartementen  en werd een lange periode van ontwikkeling en renovatie afgerond.

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad. Nadat wij in 1994 het klooster hadden verlaten, waren er veel projectontwikkelaars die wel iets zagen in het voormalige kloosterpark en hun gebouwen.

Oorspronkelijk  waren er plannen om alleeen de gebouwen ter hand te nemen  en de tuin te laten zoals hij was. Deze plannen bleken echter exploitatietechnisch niet haalbaar waardoor een bestemmingswijziging noodzakelijk was.
Struikelblok bleek steeds de bestemming van het kloostergedeelte waarin ook de kapel was gevestigd.

Uiteindelijk werd het klooster een Rijksmonument waardoor niet meer getornd kon worden aan het uiterlijk ervan. Maar ook binnen worden elementen als de houten draagconstructies van de kapel, een groot aantal glas in lood ramen, diverse ornamenten en de oorspronkelijke tegelvloeren in het ontwerp opgenomen. De bewoners worden medeeigenaar van Park Waterloo.

Onder de aanwezigen bij de officiŽle starthandelingen waren ook Zr.Cornelia en Zr.Veronique present. Zij hebben samen met de Wijkraad Steyl een rondgang gemaakt door ons vroegere klooster. Het was een emoitoneel terugzien.

 

Bij de tekst is gebruik gemaakt van een artikel uit de wijkkrant

 
 
Ordensraad in IndonesiŽ
 

Van 10 januari tot 1 februari 2008 zullen Zr.Cornelia ( als provinciale coŲrdinatrice) en Zr.Veronique als generale econome deelnemen aan de vergadering van alle provinciale en regionale coŲrdinatricen van BraziliŽ, Duitsland, IndonesiŽ, Malawi en Nederland in Semarang ( IndonesiŽ). Doel van de bijeenkomst : evaluatie van de periode na het generaal kapittel van 2005  en plannen maken voor de weg naar het generaal kapittel van 2010

                               

Sinds het kapittel van 2005 zijn wij een leerproces begonnen in het licht van onze "Horizon" en in de geest van "leerlingschap van gelijken", hier en nu, in onze concrete opdracht in het leven van alle dag. Voor dit leerproces hebben we tijd nodig.  Hoe komen we van het Romeinse piramidemodel naar het kringmodel ! Daarom zal het thema van deze bijeenkomst zijn : dit proces gemeenschappelijk verder doorvoeren en verdiepen   opdat wij steeds meer in staat zullen zijn om onze opdracht in de realiteit van het leven te verwerkelijken.

(Een foto volgt als de bijeenkomst is geweest)

 
 
Ode aan de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
 

Interview met

Dr. Anton Elias Victor Hillebrand

Emeritus arts, internist

Voormalig directeur van het Sint Willibrord Ziekenhuis Tegelen en het Sint Maartens Gasthuis, later Vie Curie, Venlo-Tegelen

door Wim Rhebergen

http://home.planet.nl/~giele391/hillebrand.htm

 

 

 

 
 

 

 
<<-- 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam