50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  Kerkebske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

     
     
     
     
 

spacer   spacer
     
Ode aan de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
 

Interview met

Dr. Anton Elias Victor Hillebrand

Emeritus arts, internist

Voormalig directeur van het Sint Willibrord Ziekenhuis Tegelen en het Sint Maartens Gasthuis, later Vie Curie, Venlo-Tegelen

door Wim Rhebergen

http://home.planet.nl/~giele391/hillebrand.htm

 

 

 

 
 
Bijeenkomst Solidaire economie
 

 

 

 

 Van 4 - 18 september 2007 was er in Steyl bij de "Blauwe Zusters" een interationale bijeenkomst van economen uit de gehele congregatie. Afgevaardigden van Brazili, Duitsland, Indonesi, Malawi en Nederland  wilden zich buigen over het thema "Solidaire economie". Ondanks de grote onderlinge verschillen werd het een goede bijeenkomst.Alle provincies enm regio's zullen proberen de opgedane ervaringen door te geven aan hun achterban.

Zo zal op  6 november een bijeenkomst zijn in Tegelen

 
 
Koken op gevoel
 

Op 7 september was de congregatie uitgenodigd bij de presentatie van een bijzonder project:
Een kookboek voor blinden en slechtzienden. Zr.Antonine (jarenlang actief in de keuken) en Zr.Gemma gingen erheen. Het was een verrassende ervaring. Een bijeenkomst van professionele, geïntersseerden  en heel wat vrijwillig(st)ers.

 

 

 

www.kokenmetgevoel.nl  

Hier staan we op de foto met de schrijfster Judith Eurlings. bijeenkomst was in het muZIEum, een interessant klein museum over alles wat met zien te maken heeft.

Wilt u meer weten over dit project. Klik dan op               

 

 
 
Waar waren wij zusters van de Goddelijke Voorzienigheid?
 

 

 Wij zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.....

 

In het gastenboek wordt duidelijk dat er meerdere congregaties zijn die deze naam dragen. Telkens blijkt dat men een totaal andere congregatie bedoelde  dan de onze.
Misschien is het daarom goed in het begin van de website daarover meer duidelijkheid te geven.Wij zijn gesticht in 1842 door een priester Eduard Michelis in Munster (Duitsland)

Hij was begaan met het lot van de allerarmste kinderen en wilde daarvoor een gezond opvoedingsmilieu scheppen. Zo ontstond de congregatie in Duitsland.

Tijdens de Kulturkampf mochten de zusters niet meer in Duitsland werken.

Zij weken in 1876 uit naar Nederland, waar de eerste nederzettingen Blerick  en Steyl waren.
Zo waren we in de loop der tijd in:

 
        Amsterdam 1955 1988          Neer                        1877 1977
       Apeldoorn 1935 1973         Ottersum  1882 1951
       Arcen     

1882 -  1951

        Panningen                1913 1958
       Arnhem  1920 1970         Roosteren  1877 - 1951
       Bergharen  1910 1966         Rotterdam  1965 1970
       Blerick 1876 nu        Schiermonnikoog     1922 1926
       Buggenum  1878 1889         Sevenum          1877 1977
       Culemborg  1924 1935         Spekholzerheide      1910 1968
       Helden 1876 - 1967         Steyl    1876 - 1994
       Horst America  1926 1981         Tegelen                  1877 nu
       Kessel 1880 1944         Terwinselen   1920 1959
       Lent 1909 1955      Utrecht             1924 1975  
       Lierop  1910 1964             Velden    1913 1957
       Maasbracht   1923 1930          Venlo                   1965 - 1989

       Maasbree              

 1902 1988          Venray                   1877 1989 

      Maasniel            

                            

            

                 

           

           

                 

    

                        

                   

              

1913 1965        

            

    

      

                           


In de meeste plaatsen begon men met  kleuter- en basisschool, vaak gaf men naaicursussen en was er wijkverpleging.

 

Internaten hadden we in  Blerick -  Steyl  -  Venray Kessel -  Sevenum 

                                   Lent  -  Lierop  - Venlo  en Schiermonnikoog 

Vanaf 1971 ontstonden er kleine leefgroepen en alleenwonenden .

 

 
 
Peter Vermaat vertelt Titus Brandsma
 

 

   Op 27 maart 2007 hadden wij  een   
    buitengewoon  boeiende middag
    met Peter Vermaat. Op een uitzon-
    derlijke wijze bracht hij het leven
    van Titus Brabdsma in beeld.
    Hij kon alle rollen vertolken en benut-
    te in zijn solo-optreden enkel een-
    voudige aanduidingen.
    Hij is gefascineerd door de grote vra-
    gen en de kleine verhalen in het
    menselijk bestaan. Op zijn eigen
    manier geeft hij daar vorm aan.
    In deze voorstelling is dat een bijna
    liturgisch docudrama geworden.

 4

   De titel van zijn
   theatrale vertelling:
  
  Titus, held of heilige
?
   In een 
voorstelling van een
   kleine twee uur vertelt Peter
   Vermaat het levensverhaal
   van deze bewogen   
   religieus

  

 Titus werd in 1881 als
  Anno Sjoerd geboren, op
  een boerderij in Ugokloos-
  ter (bij Bolsward).
  Als elfjarig jochie ging hij
  naar het klein-seminarie
  van de franciscanen in
  Megen, om daarna als
  zeventienjarige zich aan  
  te sluiten bij de karmelie-
  ten. Daar nam hij de
  kloosternaam Titus aan.
  Na zijn priesterwijding
  studeerde hij in Rome,
  promoveerde in de wijs-
  begeerte en werd uitein-
  delijk hoogleraar in Nijme-
  gen. Daar hield hij zich
  niet alleen bezig met de
  wijsbegeerte, maar nog
  meer met de mystiek

 

  Hij was gefascineerd door Teresa van
  Avila. Als filosoof en kenner van de
  mystiek peilde hij de diepten van het
  menselijk hart. Daarnaast bleef hij  
  oog hebben voor mensen om hem heen
  en deed hij veel journalistiek werk.
  Toen ons land werd bezet door de 
  Duitsers kwam Titus met hen in con-
  flict. De directe aanleiding tot zijn arres-
  tatie was zijn actie om dagbladen te
  bewegen geen artikelen en adverten-
  ties van de NSB op te nemen.
  Acht weken zat hij in een cel in Scheve-
  ningen. Daarna in het politie doorgangs-
  kamp in Amersfoort, opnieuw in 
  Scheveningen, vervolgens in Kleef, om
  te sterven in Dachau. Hij is op zondag
  26 juli 1942 in Dachau  met een injectie
  om het leven gebracht.
  Zijn leven werd ons heel realistisch aan-
  schouwelijk gemaakt. Het bleef nog
  lang stil, z waren we onder de indruk.

 

 
 

 

 
<<-- 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -->>
 
terugEerste pagina terugVorige pagina
 
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam