De datum 2016-02-24
   
Hoofdregel zr. Fatima en zr. Maria Theresa
   
Een korte omschrijving

 Eeuwige professie van zr. Fatima en het gouden jubileum van zr. Maria Theresa

 
Het Bericht
 

 8 augustus 2015 was een grote dag voor de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Malawi en voor de hele familie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, want op deze dag verbond zr. Fatima Useni zich, door het afleggen van de eeuwige geloften,  definitief met  de congregatie. Op dezelfde dag vierde zr. Maria Theresa Matekenya haar 50-jarig jubileum  als zuster van de Goddelijke Voorzienigheid. Het feest vond plaats in Muona (Nsanje).  Er werd begonnen met een  Eucharistieviering, waarbij de bisschop van het Diosees Chikwawa, Peter  Musikuwa, de hoofdcelebrant was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bonte bloemenmeisjes en de katholieke vrouwengemeenschap luisterden tijdens de viering het feest op met hun dansen.  Zr. Maria Theresa en zr. Fatima hadden de volgende schriftteksten voor deze Eucharistieviering gekozen: Jes.55, 1-6; Kol. 3, 12-17 en Joh. 15, 1-8. De inspirerende woorden waren: “Woon in mij, zoals ik in u woon!”
Zr. Fatima werd door haar ouders en begeleid door enkele familieleden, naar het altaar gebracht, net zoals de ouders van Jezus hem naar het altaar tot bij Simeon brachten.Op dezelfde manier werd zr. Maria Theresa bij haar dankzegging door haar ouders naar het altaar gebracht. Beiden werden zo aan de Heer opgedragen/gewijd.
Na de viering werden zr. Fatima en zr. Maria Theresa met traditionele dansen naar de zaal begeleid waar de receptie en het diner plaatsvonden. Daarna was het tijd voor de traditionele dansen. 
Als regio zijn we God dankbaar voor het geschenk van beide zusters en we hopen dat Hij verder nog veel jonge vrouwen roept om in te treden in onze congregatie.