De datum 2016-02-26
   
Hoofdregel Viering van de eerste Professie
   
Een korte omschrijving

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
Het Bericht
 

Het belangrijkste daarbij was het gebed tot de H. Geest.  In deze voorbereidingstijd werkten we in gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het thema voor de eerste Professie was: “Uw Voorzienigheid, o Heer, leidt alles.” De viering van de eerste professie was in de kapel van de communiteit in Solo. Pater Yohanes Sulitijanto MSF heeft met ons de Eucharistie gevierd. In zijn preek heeft hij ons uitgenodigd voor een beeldmeditatie. Op het beeld stonden 8 voetsporen, die naar het kruis leidden. Het getal 8 is een symbool voor de volheid en het kruis duidt  op de realiteit. In navolging van Jezus ontmoeten wij niet alleen vreugde, maar ook uitdaging.

Onze vreugde werd nog vergroot omdat 4 junioren gelijktijdig voor 2 jaar hun geloften vernieuwden. Drie jaar geleden op 23 juli 2012 hadden zij hun eerste Professie gedaan in de kapel in Solo. Dat waren zr. Kurnia, zr. Theresiani, zr. Maria Rosa en zr. Luisa. Het was indrukwekkend en heeft ons allen geraakt.  Het was alsof zij de eeuwige geloften aflegden. Moge de genade van Jezus onze roeping sterken en vernieuwen.