De datum 2017-01-31
   
Hoofdregel Vormingsprogramma 2017
   
Een korte omschrijving

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
Het Bericht
 

      1ste Bezinningsmiddag

Leven vanuit de kracht van kwetsbaarheid

Kwetsbaar blijft Jezus mensen nabij en laat ons zien: Liefde openbaart zich in de kracht van kwetsbaarheid. Ze doet ons opstaan en leven. Dat is Pasen-  het feest van kwets-bare liefde die de dood overwint.                                

“Durven  leven  vanuit de bevrijdende  ervaring:  ik hoef niet perfect te zijn. Ik hoef me niet alsmaar te bewijzen. Ik mag er zijn zoals ik ben en leven vanuit mijn innerlijke waarheid: ik ben de moeite waard en ik mag laten gaan wie ik denk te moeten zijn.
Wij kunnen erin groeien om perfectionisme te laten varen, stress als levensstijl los te laten, te vertrouwen op onze intuïtie en creativiteit de ruimte te geven.” (Brené Brown)

 Datum:       dinsdag  4 april

Plaats         Blerick

Tijd:           14.00 tot 16.00 u

Inleiding:   Zr. Claudia Theinert

2de  Bezinningsmiddag
Vernieuwende boodschap van Jezus

Goddelijk  Voor-zien en Goddelijk na-zien

 

Is er ook vandaag voor ons allen nog niet iets zinnigs te zeggen over  ‘voorzienigheid’ en  ‘nazienigheid’,  die Goddelijk wordt ervaren?
V o o r z i e n   - v o o r z i e n i g h e i d--?! (Genesis 22: 7 – 8)

N a z i e n  -      n a z i e n i g h e i d--?!   (Genesis 16: 13 – 14)            

Wat valt er voor ons te leren over ‘voorzien’ en nazien’ uit het Evangelie van Jezus Christus’, wanneer Hij spreekt over vogeltjes in de lucht, die niet zaaien en niet maaien (Mat. 6)? Of

de tien domme en slimme bruidsmeisjes die de bruidegom opwachten (Mat 25)?                                                                

Datum:          donderdag 18 mei

Plaats:           Blerick

Tijd:               14.00 – 16.00 uur

Inleiding:      Bert Zonnenberg

3de Bezinningsmiddag

Ontwikkeling van de Vincentiaanse spiritualiteit toen en nu

 

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Vincent de Paul gegrepen werd door twee gebeurtenissen die zijn leven ingrijpend veranderde: zijn ontmoetingen  in Gannes/ Folleville en in Chatillon, in Frankrijk. Hij werd getroffen door zowel de spirituele als de materiële armoede en zette zich zijn hele verdere leven in om daar structureel iets aan te doen.

Dit jaar, 2017 vieren we het 400-jarig bestaan van het Vincentiaans charisma. Het vieren van een jubileum is een vorm van terugblikken naar toen: in dankbaarheid terugzien op wat toen, in 1617 is begonnen. Maar het is vooral een jaar van bezinning op de vraag: hoe kan ons dat vandaag de dag nog inspireren en aanzetten tot actie?

Datum:          dinsdag 12 september   

Plaats:           Blerick

Tijd:               14.00 – 16.00 uur

Inleiding:      Fr. Broer Huitema

4de Bezinningsmiddag

Kerk in beweging

Onze kerk: achteruitgang, stilstand of in beweging?

 

De kerk uit onze jeugd: zij bestaat niet meer.

Het geloof uit onze jeugd: bestaat het nog of is het veranderd?

Steeds minder mensen bekennen zich tot de katholieke kerk, laten zich zelfs officieel uitschrijven. Steeds minder mensen bezoeken de kerkdiensten. Kerkgebouwen sluiten.

Hoe staan wij zelf in deze ontwikkeling? Maken wij onderscheid tussen geloof en kerk? Hoe zal het verder gaan? Is er toekomst voor kerk en geloof? Zien wij donkere wolken, zijn wij terecht bezorgd of angstig? Hebben wij vertrouwen en zien wij mogelijkheden en aanzetten voor een naaste toekomst? 

Datum:       dinsdag 7 november

Plaats:       Blerick

Tijd:           14.00 – 16.00 uur

Inleiding:   De naam van de inleider is op dit moment nog niet bekend.


De bijeenkomsten staan open voor zusters en leken, mannen en vrouwen.

De bijeenkomsten vinden plaats in Blerick.

1ste Graaf v. Loonstr. no 6 /  6a

5921 JC Blerick