De datum 2017-02-06
   
Hoofdregel DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦
   
Een korte omschrijving

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
Het Bericht
 

Deze samenkomst is hun goed bevallen. Ieder had een aantekenboekje met haar eigen naam. Dit werd doorgegeven, zodat iedere zuster haar bijdrage voor die ander er in kon schrijven. Ze waren dankbaar voor deze waarderende woorden. Hun persoonlijke en geestelijke ontwikkelingen stemden tot vreugde. Ze spraken over de goddelijke kracht die ze in de loop van hun leven ervaren hadden. Tenslotte koos iedere feestelinge een symbool dat bij de provinciale dag op 12 december in de Eucharistieviering werd meegebracht.