De datum 2017-07-05
   
Hoofdregel 50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO
   
Een korte omschrijving
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
Het Bericht
 

 Naar deze omgeving verhuisden op 18 februari 3 zusters uit Zuid-Brazilië op wens van de toenmalige pastoor om daar met en voor het volk te werken. Met moed begonnen de zusters hun werk in de gezondheidszorg, het onderwijs en andere kleine opdrachten. Verschillende zusters volgden deze pioniersters op die daar een deel van hun leven doorbrachten. Op het moment zijn daar nog 3 zusters  werkzaam.

 
 
Nu was het de tijd  om het 50-jarig jubileum te vieren nadat de eerste 3 zusters het zaad hadden uitgezaaid. De huidige pastoor P. Lidiomar dos Santos nodigde de parochiegemeenschap uit de zusters te verrassen met een bijzonder jubileumfeest. Dit vond plaats op het feest van Pinksteren met bisschop, priesters, priesterkandidaten, religieuzen en met de parochieleden. Onder de aanwezigen waren ook  zr. Ursula en zr. Maria Rita van het generaal bestuur die daar voor visitatie waren, evenals meerdere zusters en leken uit de gemeenschappen in de omgeving, waaronder zr. Hedwiges Schaeffer, die 25 jaar in het Gezondheidscentrum van Paranatinga werkzaam was. Tijdens de viering werden de zusters meerdere keren bedankt door de pastoor voor hun werk en inzet en door de bisschop die een oorkonde uitreikte. Tevens werd er een schrijven voorgelezen van zr. Anete, een van de 3 eerste zusters die ook 25 jaar werkzaam was in het gezondheidscentrum maar nu om gezondheidsredenen in Florianopolis verbleef.
Na de avondviering werd aan allen een heerlijke maaltijd aangeboden. 
 
Sr. Mara Buttini