De datum 2017-12-17
   
Hoofdregel Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ
   
Een korte omschrijving

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
Het Bericht
 

 In de morgen klonken dankbaarheid en welwillendheid door in de voorbeden en gezangen. De deelneemsters voelden zich gezalfd en gezonden door een hogere kracht die uitgaat van de voorgangsters van de congregatie. Door de dag werden de prioriteiten van het provinciekapittel opnieuw aan de orde gesteld; roeping, zending en de lekengemeenschap ‘Boden der Goddelijke Voorzienigheid’. Dit 

http://www.vorsehungsschwestern.de/typo3temp/_processed_/csm_Jubilaeumsfeier-Brasilien-3_d1549dfe06.jpggebeurde op een zeer creatieve en mededeelzame manier. Het feest vertegenwoordigde het leven van allen, die ons in die 175 jaar zijn voorgegaan, alsook het leven van hen die nu nog wereldwijd werkzaam zijn. De in Cuiabá verzamelde zusters ervoeren de verbondenheid met de zusters en meelevenden leken in alle provincies en regio’s. Zr. Ivoni en zr. Ruth waren in Munster waar zij de provincie vertegenwoordigden. ’s Avonds was er nog een sprankelend feest. De vreugde welde als een bron uit alle harten omhoog. Het uitdelen van geschenken verhoogde de vreugde en de vriendschap onder elkaar. De vele gebaren van wederzijdse hulp zijn een weergave van tederheid en barmhartigheid!