Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Mulo / MAVO / VMBO  
   

In Blerick werd onder leiding van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in 1925 begonnen met het opleiden van enkele leerlingen voor het Mulo-examen. In 1928 deden de eerste twee meisjes examen. Veel gegevens over die beginjaren hebben we trouwens niet. In Tegelen werd in 1938 in de Kerkstraat de Ulo-school gevestigd. Dit gebeurde onder leiding van zuster Raphaëlla. De school was eigenlijk al veel eerder begonnen en wel in Steyl in 1877.

 
   

Mulo-onderwijs

Enkele gegevens over het vervolg van de geschiedenis van de Mulo in Blerick:
Tegen het einde van de dertiger jaren overschreed het leerlingenaantal de grens van 100. Het aantal leerkrachten, allen zusters, kon worden uitgebreid. De school ontwikkelde zich gestaag. De schoolleiding was van 1920-1990 achtereenvolgens in handen van: Zr. Francina, Zr. Victima, Zr. Felicité, Zr. Raphaëlla, Jos van Heugten, opnieuw Zr. Victima en tenslotte Herman Fieten.
In 1968 veranderde de school door de Mammoetwet van Mulo naar Mavo. In 1975 werd de school gemengd en verschenen de eerste jongens op de school die al meer dan 60 jaar een typische meisjesschool was geweest. Deze overgang verliep trouwens geruisloos.
In 1989 kwam een fusie tot stand met het Blariacumcollege; bij deze fusie was ook de jongens-mavo Maasveldschool betrokken.
In Tegelen breidde de school zich gestaag uit. Behalve Zr. Raphaëlla zijn ook Zr. Antonio en Zr. Gemma directrice geweest van deze school.
Zr. M. Jeannette heeft, vóór haar Blerickse onderwijsjaren twee jaar les gegeven aan de Tegelse Ulo.
Toen de Tegelse school haar 40-jarig feest vierde, telde de gemengde en gefuseerde Tiglau-Mavo 250 leerlingen. Zr. Antonio zei: In mijn tijd, 1944-1961 werd er veel strakker lesgegeven dan later het geval was.
Zr. Gemma was directrice van 1967-1983. Zij had, in plaats van de 3 leerkrachten uit de beginperiode, er 21.
In plaats van het schoolbestuur van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid werd in 1987 een stichting in het leven geroepen n.l. de “Stichting Algemeen Voortgezet Onderwijs Tegelen".Daaronder ressorteerde ook de Martinusschool.
 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >