Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Ziekenhuis  
   

 

Het ziekenhuis 'De Goddelijke Voorzienigheid" in Tegelen aan de Schoolstraat werd geopend op 1 augustus 1927. Met de bouw van het ziekenhuis werd in 1914 begonnen. Diverse omstandigheden, zoals het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de hierdoor ontstane problemen van overwegend financiële aard, waren er de oorzaak van dat het gebouw pas zo laat kon worden opgeleverd. Toen het ziekenhuis veertig jaar bestond werden Zr. Egilbertha, Zr. Laurensa en Zr.Philibertha gehuldigd vanwege het feit dat zij al even lang in de verpleging werkzaam waren. Bij die gelegenheid ontvingen zij een koninklijke onderscheiding; nl. de eremedaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
 Dit stond in de krant.
 
   

 

 
 
 In Ziekenhuis Tegelen onderscheiding voor jubilerende zusters 1967
 
 
Tegelen, 1 september – onder zeer grote belangstelling zijn de 3 zusters gehuldigd, die in het ziekenhuis haar 40-jarig jubileum vierden, namelijk zuster Philibertha (70), zuster Egilbertha (65) en zuster Laurensa (65. De huldiging vond donderdagavond plaats in de hal van het ziekenhuis na een Mis in de kapel.
Voorzitter J. van Eerenbeemt van het stichtingsbestuur sprak als eerste woorden van dank tot de jubilerende zusters. Hij schetste in het kort de ontwikkeling van het ziekenhuis en vooral het pionierswerk van de eerste acht zusters.

Ook de inmiddels overleden zusters werden herdacht. De heer van Eerenbeemt dankte ook de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid voor het vele werk, dat ze in en voor het ziekenhuis heeft verricht. Als bewijs van dankbaarheid bood hij de zusters een enveloppe met inhoud aan.
Als tolk van de Tegelse bevolking en ook van de (vroegere) patiënten buiten Tegelen sprak burgemeester mr. E. Rutten waardering voor het werk van de zusters en andere personeelsleden van het ziekenhuis uit. De dank van de bevolking zag hij uitgedrukt in de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, die hij de jubilarissen, geassisteerd door Moeder Antoine, opspeldde.
Geneesheer-directeur A. Hillebrand feliciteerde als eerste de 3 zusters met de koninklijke onderscheiding en sprak als “huisgenoot”  enkele woorden over het verdienstelijk werk van de zusters en de ervaringen, die zij in haar veertigjarige arbeid hebben opgedaan met de vele patiënten. Namens de medische staf bood hij de jubilaressen elk een transistorradio aan. Tijdens de huldiging werden de zusters ook enkele fraaie stoelen aangeboden door afgevaardigden van het religieuze en het lekenpersoneel. Tenslotte sprak Zr. Philibertha woorden van dank. Na de huldiging vond er in de hal een receptie plaats, waar velen gebruik van maakten. Veel bloemen en cadeaus waren evenzovele blijken van waardering voor het werk van de zusters.
Dank zij de geluidsinstallatie en het werk van de Tegelse Ziekenomroep konden alle patiënten de feestelijkheid volgen. Later op de avond volgde er nog een muzikale en vocale huldiging door harmonie Voorwaarts onder leiding van de heer G. Konings en het gemende Caeciliakoor onder leiding van de heer J. Meulendijks,  aan de ingang van het voormalige ziekenhuis aan de Schoolstraat. Onder grote publieke belangstelling werden de jubilerende zusters door bestuursleden van beide gezelschappen gefeliciteerd en in de bloemen gezet. Vrijdag zijn de zusters gehuldigd door de patiëntjes van de kinderafdeling.
 
 
Met Zr. Philibertha en Zr. Laurensa behoort Zr. Egilbertha tot het drietal, dat vanaf de opening van het ziekenhuis in 1927 onafgebroken hier werkzaam is geweest. Vier en veertig lange en soms bewogen jaren heeft Zr. Egilbertha zich, in hoofdzaak als afdelingshoofd op de kinderafdeling, aan de verpleging gewijd. Op het werk en op de sfeer van het Tegels ziekenhuis heeft zij mede een onuitwisbaar stempel gedrukt.
 
Zr. Egilbertha is een van de acht pioniersters, die in 1927 in het toen pas gereedgekomen ziekenhuis met haar werk begonnen. In vergelijking met de situatie van nu, was toen alles op bescheiden leest geschoeid. Tegenover een capaciteit van 32 bedden in 1927 staat nu een capaciteit van 256 bedden. Tegenover de meer dan 200 krachten, die nu tot de vaste kern van de verpleging, verzorging en behandeling behoren, stond in 1927 een handjevol zusters, slechts acht in getal, die in de meest letterlijke zin van het woord de zorgen en de lasten van het begin en de hitte van de dag droegen.
  
,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >