Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Wijkverpleging  
   
Wijkverpleging
De eerste zusters die vanwege de Kulturkampf uit Duitsland verdreven werden en in 1876 en volgende jaren naar Nederland kwamen, werden door verschillende parochiegeestelijken gevraagd voor bewaarscholen, huishoudelijke vorming van vrouwen en meisjes, armenzorg en voor de wijk. Dat laatste hield in doden afleggen, zieken bezoeken en assistentie verlenen en de zuigelingenzorg. Sommige zusters hadden in Duitsland een enkele cursus gevolgd of werden in Nederland bijgeschoold, maar waren geen officieel gediplomeerde wijkzusters.
In 1938 werd door de inspectie van de Volksgezondheid vereist dat in 1940 alle wijkzusters vervangen zouden worden door gediplomeerde krachten. Een aantal zusters kwam voor die opleiding in aanmerking, in het ziekenhuis in Tegelen. Door een tekort aan zusters voor deze opleiding werden veel wijkzusters vervangen door niet religieuze wijkverpleegsters
 
De ervaringen van zuster Generosia Huys.
Na het behalen van alle vereiste diploma’s kwam Zr. Generoos in de wijkverpleging en daar was zij in haar element. Dat was het helemaal. Jarenlang was zij een bekende verschijning in alle plaatsen waar ze als wijkverpleegster dagelijks de zieken thuis ging verzorgen, onder andere in Neer, Helden en Sevenum.  
 
   

 

 
Dat was het helemaal. Jarenlang was zij een bekende verschijning in alle plaatsen waar ze als wijkverpleegster dagelijks de zieken thuis ging verzorgen, onder andere in Neer, Helden en Sevenum.  
Ze was niet meer weg te denken uit het straatbeeld van het alledaagse gebeuren jaar in jaar uit. Op de fiets ging ze van de ene patiënt naar de andere. Sommigen bezocht ze jarenlang elke dag. Ze moest soms hele afstanden afleggen van het ene gehucht in de uitgestrekte dorpen naar het andere; vaak door weer en wind, vorst en kou. Maar, ze trotseerde de elementen en genoot in het voorjaar en in de zomer van de natuur en de temperatuur.

 
Het traktement of salaris dat de gemeente haar toekende bedroeg, heel ongelooflijk lange tijd 1 gulden per dag een jaarsalaris van 365 of 366 gulden!
De fiets en het onderhoud daarvan werd door het klooster betaald evenals de kleding, dat waren een paar grote witte schorten die om de andere dag in de was gingen, in de kloosterwasserij.
 
Na de oorlog kreeg Zr. Generoos van de gemeente Neer een brommertje, een Solex. Dat was iets heel nieuws.
De mensen sprongen opzij voor zo’n witte gedaante op gemotoriseerd vervoer, een vliegende non!
Door haar kloosterkleding was het niet eenvoudig in het verkeer dus moest er een aanpassing komen. 
 
Zr. Generosia – Generoos, genoot volop respect en waardering bij de bewoners van de plaatsen waar ze gewerkt heeft en waar ze zich verdienstelijk heeft gemaakt.
Ze kon goed luisteren, was zorgzaam en geduldig waar dat nodig was.
Ze hield niet van zeuren en zaniken en kon dan heel doortastend te zijn.
 
’s Middags hield ze van 1 tot 2 uur spreekuur in het wijkgebouw.
Maar direct na de oorlog was het overal behelpen en moest ze dikwijls naar andere locaties verhuizen en moest dan met de meest primitieve apparaten werken, ze wist daar een maximum aan effect te bereiken.
 

Tijdens de oorlogsjaren en vooral in de hongerwinter van 1944- 1945 toonden de mensen hun grote dankbaarheid voor haar trouwe en moedige hulp door gaven in natura wat in die moeilijke tijd het grootste loon was.
 
 
Zij kwam altijd op voor de zieke mensen en moest soms een bittere strijd voeren met de officiële instanties zoals de plaatselijke bestuurders.
Ook met de besturen van het Groene en Wit – Gele kruis moest ze veel onderhandelen. Ze was strijdbaar en kwam op voor haar mensen en ook voor zichzelf als dat nodig was.
 
In de jaren 60 – kon ze zich makkelijk aanpassen, de vernieuwingen in de kerk en in de maatschappij beschouwde zij als een zegen, maar niet alles.Zr. Generosia – Huys keek met veel voldoening terug op haar welbesteed leven als wijkverpleegster en ook als religieus, ze heeft nooit spijt gehad over haar vroegere keus om in te treden.

 

 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >